دانشگاه شاهد

سیده نوابه حسینخانی

مربی - کارشناسی ارشد اموزش پرستاری در گرایش بهداشت همگانی


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری بهداشت و مدیریت پرستاری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر برنامه حمایت از خانواده بر افسردگی مراقب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب
   ◂ سیده سادات مشهدی ، سیده نوابه حسینخانی، معصومه حیدری، رضا نوروززاده
   ✔ 1400/03/14  2021/06/04
    Health Education & Health Promotion
PDF   

●  Impact of Family Support Program on Depression of Family Caregiver of Hospitalized Patients in Cardiac Intensive Care Unit
   ◂ Masumeh heidari, Reza Norouzadeh, Seyedeh Sadat Mashhadi, Seyedeh Navabeh Hosseinkhani
   ✔ 1400/03/12  2021/06/02
    Health Education & Health Promotion
PDF   

●  ارتباط سواد سلامت سالمندان مبتلا به دیابت با تبعیت از درمان در شهرستان بابل سال 1399
   ◂ رضا نوروززاده، عبداله گلی روشن، سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1399/12/01  2021/02/19
    مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
PDF   

●  روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه دغدغه های پایان عمر سالمندان
   ◂ محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده، سیده نوابه حسینخانی، انوشیروان کاظم نژاد
   ✔ 1399/09/03  2020/11/23
    Journal of Gerontology and Geriatrics


●  تاثیر حمایت اطلاعاتی به چهره به چهره بر اضطراب مراقبین خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی
   ◂ معصومه حیدری، سیده نوابه حسینخانی، سیده سادات مشهدی، سید داود تدریسی
   ✔ 1398/12/01  2020/02/20
    پرستاری مراقبت های ویژه= Critical Care Nursing Journal
PDF   

●  بررسی نگرش سالمندان نسبت به دغدغه های پایان عمر
   ◂ رضا نوروززاده، نوابه حسینخانی، محمدرضا حیدری
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    اموزش پرستاری


●  Effect of distraction on children's pain during intravenous catheter insertion
   ◂ Tahereh Sadeghi, Nooredin Mohammadi, Mahmood Shamshiri, Rafat Bagherzadeh, Navabeh Hossinkhani
   ✔ 1392/01/12  2013/04/01
    journal for specialists in pediatric nursing
PDF   

●  بررسی تاثیر کپسول خوراکی زنجبیل بر استفراغ بارداری:کار ازمایی بالینی دوسوکور
   ◂ سیده نوابه حسینخانی، احیا گرشاسبی
   ✔ 1391/08/01  2012/10/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی تاثیر کپسول گیاهی زنجبیل بر تهوع بانوان بادار در سه ماهه اول بارداری
   ◂ سیده نوابه حسینخانی، طاهره صادقی
   ✔ 1388/08/08  2009/10/30
    نشریه علمی پژوهشی پرستاری علوم پزشکی ایران


مقالات کنفرانسی (20)   Download XML   Download TXT

●  راهکارهای توانمند سازی دانشجویان پرستاری
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1393/12/16  2015/03/07
    کنگره اموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل


●  اپیدمیولوژی خودسوزی در سالمندان
   ◂ Zahra Pishnamazi، Seyedeh Navabeh Hosseinkhani، Reza Norouzadeh، Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  راهکارهای توانمند سازی دانشجویان پرستاری
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  تکنیک های جدید حل بروکراسی گزارش پرستاری
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  بررسی نگرش و توانایی معنوی دانشجویان منتخب شهر تهران
   ◂ محمدرضا حیدری، سیده نوابه حسین خانی، رضا نوروززاده
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  اخلاق و ارتباط با سالمند
   ◂ سیده نوابه حسینخانی، محمد رضا حیدری-Reza Norouzadeh
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  بررسی دیذگاه مذدجویان در مورد ارتباط گروه پرستاری با انان در بخش های بیمارستانهای منتخب شهر تهران
   ◂ سیده نوابه حسینخانی، ریحانه کسکنی
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  اخرین وجدید ترین راهبردهای کنترل خشم در اورژانس
   ◂ سیده نوابه حسینخانی، Reza Norouzadeh-Zahra Pishnamazi
   ✔ 1392/09/09  2013/11/30
    هشتمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران
PDF   

●  سوی رفتار جنسی در کودکان
   ◂ سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1392/07/18  2013/10/10
    بیست و پنجمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان
PDF   

●  راهکارهای ارتقا عملکرد جنسی در زنان دچار سوختگی
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، Khadije Mohammadi-Mighanaki، رضا نوروززاده
   ✔ 1392/07/06  2013/09/28
    دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
PDF   کتاب ها

●  مراقبت پرستاری در منزل

پایان نامه ها

●  بررسی ارتباط سواد سلامت سالمندان مبتلا به دیابت با تبعیت از درمان و خود کارامدی شهرستان بابل، 1399
   ◂ عبداله گلی روشن

●  بررسی تاثیر حمایت اطلاعاتی به صورت چهره به چهره بر اضطراب و افسردگی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی
   ◂ سیده سادات مشهدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید