دانشگاه شاهد

سیده نوابه حسینخانی

مربی - کارشناسی ارشد اموزش پرستاری در گرایش بهداشت همگانی


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری بهداشت و مدیریت پرستاری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (20)   Download XML   Download TXT

●  راهکارهای توانمند سازی دانشجویان پرستاری
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1393/12/16  2015/03/07
    کنگره اموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل


●  اپیدمیولوژی خودسوزی در سالمندان
   ◂ Zahra Pishnamazi، Seyedeh Navabeh Hosseinkhani، Reza Norouzadeh، Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  راهکارهای توانمند سازی دانشجویان پرستاری
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  تکنیک های جدید حل بروکراسی گزارش پرستاری
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  بررسی نگرش و توانایی معنوی دانشجویان منتخب شهر تهران
   ◂ محمدرضا حیدری، سیده نوابه حسین خانی، رضا نوروززاده
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  اخلاق و ارتباط با سالمند
   ◂ سیده نوابه حسینخانی، محمد رضا حیدری-Reza Norouzadeh
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  بررسی دیذگاه مذدجویان در مورد ارتباط گروه پرستاری با انان در بخش های بیمارستانهای منتخب شهر تهران
   ◂ سیده نوابه حسینخانی، ریحانه کسکنی
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  اخرین وجدید ترین راهبردهای کنترل خشم در اورژانس
   ◂ سیده نوابه حسینخانی، Reza Norouzadeh-Zahra Pishnamazi
   ✔ 1392/09/09  2013/11/30
    هشتمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران
PDF   

●  سوی رفتار جنسی در کودکان
   ◂ سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1392/07/18  2013/10/10
    بیست و پنجمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان
PDF   

●  راهکارهای ارتقا عملکرد جنسی در زنان دچار سوختگی
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، Khadije Mohammadi-Mighanaki، رضا نوروززاده
   ✔ 1392/07/06  2013/09/28
    دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
PDF   کتاب ها

●  مراقبت پرستاری در منزل

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید