دانشگاه شاهد

سیدعلی گلستانها

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : داخلی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (9)   Download XML   Download TXT

●  روش های جدید تشخیصی بیماریها ی داخلی -عفونی و تشخیصهای افتراقی انها
   ◂ سیدعلی گلستانها
   ✔ 1390/12/03  2012/02/22
    چهاردهمین کنگره بیماریهای عفونی


●  اصول فیزیک سونو گرافی و دستگاه های ان
   ◂ سیدعلی گلستانها
   ✔ 1390/02/20  2011/05/10
    سی و پنجمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران


●  اصول پایه سونوگرافی در جراحی
   ◂ سیدعلی گلستانها
   ✔ 1390/02/01  2011/04/21
    یازدهمین کنگره بینالمللی باروری و ناباروری رویان


●  درمان کیستهای تخمدان توسط اسپیراسیون و اسکلروتراپی
   ◂ سیدعلی گلستانها
   ✔ 1389/06/01  2010/08/23
    یازدهمین کنگره بینالمللی باروری و ناباروری رویان


●  اصول فیزیک سونو گرافی و دستگاه های ان-شکم حاد و ترومای شکم
   ◂ سیدعلی گلستانها
   ✔ 1389/02/01  2010/04/21
    سی و چهارمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران


●  varicocel embolization
   ◂ Seyed Ali Golestanha
   ✔ 1388/07/02  2009/09/24
    دهمین کنگره بین المللی رویان


●  امبولیزاسیون واریکوسل
   ◂ سیدعلی گلستانها
   ✔ 1388/06/01  2009/08/23
    دهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان


●  ضایعات خوش خیم پستان
   ◂ سیدعلی گلستانها
   ✔ 1387/08/01  2008/10/22
    برنامه مدون اموزش مداوم(بیمارستان کسری)


●  صدمات مجاری صفراوی-پریتونیتها
   ◂ سیدعلی گلستانها
   ✔ 1387/02/01  2008/04/20
    سی و دومین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران


پایان نامه ها

●  عنوان بررسی عوارض اسپیراسیون سوزنی ظریف از ضایعات تیروئید تحت هدایت سونوگرافی و فراوانی نوع ضایعات در بیمارستان شهید مصطفی خمینی )ره( طی سالهای 1393لغایت 1396
   ◂ امیرابراهیم افتخاری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید