دانشگاه شاهد

فرزانه گلفام

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (20)   Download XML   Download TXT

●  بررسی سطح سرمی هورمون محرک تیروییدی و انتی بادی تیرویید پروکسیداز در بیماران مبتلا به فیبروادنوم پستان
   ◂ فرزانه گلفام.سعید ارباب سلیمانی . زری ثابت
   ✔ 1395/08/10  2016/10/31
    بیماریهای پستان ایران


●  مقایسه تاثیر نفیدیپین موضعی با خوراکی در درمان فیشر انال مزمن:یک مطالعه تصادفی کنتل شده
   ◂ فرزانه گلفام
   ✔ 1393/05/25  2014/08/16
    Iranian Red Crescent Medical Journal
PDF   

●  فراوانی انواع تومور های کولورکتال در برخی بیمارستانهای منتخب تهران
   ◂ پریسا گلفام.زینب نقابی
   ✔ 1392/03/15  2013/06/05
    Iranian Red Crescent Medical Journal
PDF   

●  Evaluation of Patency of Arteriovenous Fistula and Its Relative Complications in Diabetic Patients
   ◂ علیرضا خلج، علی دواتی، سیدسعید سیدمرتاض، حمیدرضا طاهری، فرزانه گلفام
   ✔ 1392/01/01  2013/03/21
    Urology Journal
PDF   

●  ارزیابی مقایسه ای برداشت معده و بازسازی مسیر گوارشی به روش جراحی باز و به کمک لاپاراسکوپی در مدل حیوانی سگ
   ◂ علیرضا خلج، فرزانه گلفام، محبوبه عیدی ، جلال بختیاری ، مجید مسعودی فر ، علیرضا باهنر
   ✔ 1390/05/15  2011/08/06
    تحقیقات دامپزشکی - مجله دانشکده دامپزشکی سابق


●  تغییرات پس از روان وای و لوپ اینترپوزیشن ژژنوم در سگهای گاسترکتومی شده
   ◂ فرزانه گلفام
   ✔ 1389/10/11  2011/01/01
    Iranian Journal of Veterinary Research


●  تاثیر نیفدیپین موضعی بر درمان فیشر انال مزمن
   ◂ علیرضا خلج، سیدسعید سیدمرتاض، فرزانه گلفام
   ✔ 1389/07/28  2010/10/20
    Acta Medica Iranica


●  کیست درمویید
   ◂ فرزانه گلفام، عرب، مدرس گیلانی، مرواریان، تهرانیان، ابراهیمی، اخوان
   ✔ 1389/02/11  2010/05/01
    Journal of Gynecologic Surgery


●  انسیدانس کانسر تخمدان در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته
   ◂ فرزانه گلفام
   ✔ 1389/01/01  2010/03/21
    Indian Journal of Cancer


●  تاثیر اکسیژن اضافی در کاهش تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی پستان
   ◂ پریسا گلفام بابک گلفام
   ✔ 1388/12/01  2010/02/20
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مقالات کنفرانسی (8)   Download XML   Download TXT

●  بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در زنجیره لنفاوی پستانی داخلی در بیماران کانسر پستان
   ◂ سید سعید سید مرتاض
   ✔ 1394/12/07  2016/02/26
    یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان


●  تاثیر دم عمیق بر درد پس از لاپارسکوپی
   ◂ علیرضا خلج، سیدسعید سیدمرتاض، حمیدرضا طاهری، فرزانه گلفام
   ✔ 1389/08/07  2010/10/29
    the 10th mediterranean and middle eastern endoscopic surgery congeress


●  درمان لاپارسکوپیک پارگی دیافراگم
   ◂ علیرضا خلج، فرزانه گلفام
   ✔ 1389/08/07  2010/10/29
    the 10th mediterranean and middle eastern endoscopic surgery congeress


●  درد پس از ماستکتومی در سرطان پستان
   ◂ علیرضا خلج، سیدسعید سیدمرتاض، حمیدرضا طاهری، پریسا گلفام
   ✔ 1388/12/05  2010/02/24
    پنجمین کنگره بین المللی سرطان پستان


●  یافته های اندوسکوپی بازسازی مسیر گوارشی متعاقب گاسترکتومی لاپاروسکوپیک به روش Roux-en-Y و Jejunal Loop Interposition در مدل حیوانی سگ
   ◂ علیرضا خلج، فرزانه گلفام، عبدی، بختیاری، توکلی
   ✔ 1388/12/04  2010/02/23
    هشتمین سمپوزیوم جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران


●  لزوم انجام کولونوسکوپی در بیماران با خونریزی روشن انال
   ◂ علیرضا خلج، سیدسعید سیدمرتاض، حمیدرضا طاهری، پریسا گلفام
   ✔ 1387/03/10  2008/05/30
    نوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


●  ماستوپاتی دیابتی
   ◂ علیرضا خلج، سیدسعید سیدمرتاض، حمیدرضا طاهری، پریسا گلفام
   ✔ 1386/11/24  2008/02/13
    سومین کنگره بین المللی سرطان پستان


●  تازه های کنترل درد در ضایعات پری امپولی
   ◂ علیرضا خلج، پریسا گلفام
   ✔ 1383/11/26  2005/02/14
    سمینار دو روزه ضایعات پری امپولی


کتاب ها

●  تراکئوستومی

●  اموزش اسپیرومتری
   ◂ پریسا گلفام . فرهاد گافام . میترا یاری

●  بیماریهای پستان

پایان نامه ها

●  study of serum thyroid stimulating hormone and thyroid proxidase antibody in patients with breast fibroadenoma
   ◂ سعید ارباب سلیمانی

●  comparison of axillary dissection with ligature and conventional methods in breast cancer patients
   ◂ محمدعلی الدراجی

●  تاثیر اکسیزن اضافی ذرکله سیستکتومی
   ◂ بهاره باغچی

●  برریس فراوانی انواع تومورهای کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران
   ◂ زینب نقابی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید