دانشگاه شاهد

جمشید نارنج کار

دانشیار - Ph.D. فارماکولوژی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فارماکولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (16)   Download XML   Download TXT

●  The effect of quercetin on learning and memory deficit, lipid peroxidation, and cholinesterase activeity following lipopolysaccharide in the rat
   ◂ Zohreh Kaedi, Jamshid Narenjkar, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/03/10  2019/05/31
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  بررسی اثر تخفیفی کتامین و الکتروشوک بر رفتارهای شبه دپرسیونی
   ◂ محسن خلیلی، جمشید نارنج کار، Elham Zahedi، Ashkan Sanaie Rad
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  اثر متفورمین بر یادگیری و حافظه فضایی در مدل تجربی بیماری الزایمر القا شده با امیلویید بتا در موش صحرایی
   ◂ تاجماه ممبینی، جمشید نارنج کار، مهدی نصیری، جمشید نارنج کار، روغنی مهرداد
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Curcumin Alleviates Streptozotocin-Induced Hyperalgesia in Diabetic Neuropathic Rat via Attenuation of Lipid Peroxidation and Inflammation
   ◂ Mehrdad Roghani, Jamshid Narengkar, Jamshid Narenjkar, Zeinab Abyar
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  اثر استیل ال کارنیتین بر اختلال یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی مبتلا به دیابت
   ◂ جمشید نارنج کار، مهزداد Mehrdad Roghani، ایدا ایمانی، ایمان انصاری
   ✔ 1394/03/10  2015/05/31
    مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان=Journal of Kerman University of Medical Sciences


●  Anticonvulsant Effect of Cicer arietinum Seed in Animal models of epilepsy : introduction of an active molecule with novel chemical structure
   ◂ Motahari Amiri, Jamshid Narenjkar
   ✔ 1393/10/11  2015/01/01
    Iranian Biomedical Journal
PDF   

●  the effect of withania somnifera alcoholic extract on learning and memory distubance in a model of temporal lobe epilepsy in the rat
   ◂ farzaneh shojaa shafiei, Mehrdad Roghani, Jamshid Narenjkar
   ✔ 1393/09/25  2014/12/16
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  ارزیابی عملکرد دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
   ◂ احیا گرشاسبی، جمشید نارنج کار، محسن فرمهینی فراهانی، مجید دارابی-ایران یوسفی
   ✔ 1391/06/30  2012/09/20
    توسعه اموزش در علوم پزشکی زنجان


●  اثر زفرانال بر اختلالات شناختی ناشی از تجویز داخل بطن مغزی استرپتوزوسین
   ◂ Batool Rahmati، Jamshid Narenjkar
   ✔ 1391/05/31  2012/08/21
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  اثر تجویز طولانی مدت سیلی مارین بر پاسخ انقباضی و رفع انقباضی ...
   ◂ جمشید نارنج کار، نارنجکار، روغنی مهرداد، قاسمی
   ✔ 1391/05/12  2012/08/02
    مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان=Journal of Kerman University of Medical Sciences
PDF   کتاب ها

●  دارونامه رسمی ایران
   ◂ رضا ابوفاضلی، سید ناصر استاد، ماریا توکلی اردکانی، عبدالمجید چراغعلی، امید سبزواری، جمشید سلام زاده، محمد عباسی نظری، پدیده قایلی، فرزاد کبار فر، محمو د مصدق، جمشید نارنج کار، حسن یزدان پناه،

●  اسکلت سلولی
   ◂ محسن خلیلی، حمید حیدری، یاسر عزیزی

●  اطلاعات جامع تداخلات دارویی
   ◂ جمشید نارنج کار، الناز قاسمی

●  تنداموز بیماری الرژی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی

●  اشنایی با علائم بیماریهای برای داروسازان

●  اصول و کاربرد واکسیناسیون

●  دارونامه رسمی ایران
   ◂ رضا ابوفاضلی، سید ناصر استاد، ماریا توکلی اردکانی، عبدالمجید چراغعلی، امید سبزواری، جمشید سلام زاده، محمد عباسی نظری، پدیده قایلی، فرزاد کبار فر، محمو د مصدق، جمشید نارنج کار، حسن یزدان پناه،

●  راهنمای صحیح نسخه نویسی
   ◂ تاجماه ممبینی، جمشید نارنج کار

●  فارماکولوژی برای دندانپزشکان
   ◂ دکتر محمد سیاح

پایان نامه ها

●  اثر کویرستین بر اختلال یادگیری و حافظه، پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت کولین استراز به دنبال تزریق لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ زهره کایدی

●  اثر سیلی مارین بر شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ حانیه خیری دوست لنگرودی

●  اثر حفاظتی متفورمین بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو و فعالیت کولین استراز در مغز موش های صحرایی دیابتی
   ◂ حسام الدین ناظری

●  بررسی اثر حفاظت عصبی عصاره ابی الکلی ریشه سنبل الطیب در موش صحرایی پارکینسونی
   ◂ زهرا ایمانی

●  اثر عصاره موسیر بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
   ◂ علی غریبی لورون

●  the effect of berberine on learning and memory in an experimental model of temporal lobe epilepsy in rat
   ◂ سعیده ساعدی

●  the effect of aceteyl L-carnitine on learning and spatial memory deficits of diabetic rats
   ◂ ایدا ایمانی

●  تاثیر تجویز تجویز ملاتونین بر نقص یادگیری و حافظه در مدل تجربی صرع لب گیجگاهی در موش صحرایی
   ◂ حدیث ظرافتی

●  بررسی اثرات ضدتشنجی عصاره هیدروالکلی نخود درمدل های تشنجی پنتیلن تترازول وماگزیمال الکتروشوک در موش سوری
   ◂ مطهره امیری

●  اثر حفاظتی فلا ونوئید کوئر ستین برهیپرالرژی شیمیائی وحرارتی درموش صحرائی دیابتی
   ◂ هانیه علم بیگینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید