دانشگاه شاهد

شهرزاد هداوند

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : زنان و زایمان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (13)   Download XML   Download TXT

●  Pregnant Women’s Views on the Type of Delivery: Determinants and Relationships
   ◂ نوشین جلالی، شهرزاد هداوند، فرهاد جعفری، مریم ربیعی، کبری خاجوی شجاعی
   ✔ 1398/04/10  2019/07/01
    پرستاری و مامایی جامع نگر=Journal of Holistic Nursing and Midwifery
PDF   

●  دانش و نگرش بیماران در مورد استفاده از رحم جایگزین به عنوان روش درمانی زوجین نابارور_ بیمارستان مصطفی خمینی (ره) 1395
   ◂ کبری خاجوی شجاعی.علی دواتی. شهرزاد هداوند. موحد بهرامی
   ✔ 1396/01/01  2017/03/21
    زنان، مامایی و نازایی ایران


●  Frequency of Group B Streptococcal Colonization in Pregnant Women Aged 35- 37 Weeks in Clinical Centers of Shahed University, Tehran, Iran
   ◂ علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1393/11/01  2015/01/21
    Iranian Journal of Pathology
PDF   

●  فقط به انگلیسی می باشد
   ◂ فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1391/06/16  2012/09/06
    International Journal of Fertility and Sterility
PDF   

●  اثر
   ◂ فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، سکینه مویدمحسنی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1390/06/19  2011/09/10
    The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
PDF   

●  : The Value of reporting decreased or absent fetal movement by mother in pregnancy outcome (ISI )
   ◂ زهرا نصیری، فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، : sahar farzinmoghadam ،
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    Iranian Journal of Medical Sciences
PDF   

●  لزوم تغییر ساختار اموزش پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان واستادان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
   ◂ مرضیه قورچیان، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1390/02/01  2011/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی نوع زایمان وبی اختیاری ادراری
   ◂ فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، Torkestani F، Zafarghandi N، Hadavand SH، Garshasbi M.
   ✔ 1388/10/09  2009/12/30
    The Journal of International medical research


●  تعیین اثر مقاربت در نیمه دوم حاملگی بر نتایج بارداری
   ◂ فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1388/02/07  2009/04/27
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●   relationship between delivery method and urinary incontinence
   ◂ شهرزاد هداوند، فرحناز ترکستانی. نفیسه ظفرقندی 0 علی دواتی
   ✔ 1387/11/15  2009/02/03
    The Journal of International medical research
پایان نامه ها

●  اگاهی و نگرش بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان مصطفی خمینی نسبت به رحم حامل (جایگزین ) در سال1395
   ◂ موحد بهرامی قهنویه

●  عوامل موثر بر دیدگاه متخصصین زنان و زایمان شهر تهران در انتخاب روش زایمان طی سالهای 95-94
   ◂ میثم صبوری راد

●  عوامل موثر بر دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید مصطفی خمینی در رابطه با نوع زایمان طی سالهای 95-94
   ◂ نوشین جلالی ورنامخواستی

●  بررسی ارتباط مصرف اسیدفولیک در سه ماهه دوم حاملگی با زایمان زودرس
   ◂ امینه شافعی نیا

●  اثربخشی ایمونیزاسیون هپاتیت B در کودکان مادران حامل ژن هپاتیت B
   ◂ فاطمه سیفی نادرگلی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید