دانشگاه شاهد

رویا یارایی شهمیرزادی

دانشیار - دکتری ایمنی شناسی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : ایمونولوژی
شماره اتاق : 02151212652
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (78)   Download XML   Download TXT

●   مقاله انگلیسی
   ◂ Mohammadreza Jalali-Nadoushan ; Mohammad Reza Vaez Mahdavi ; Mohammad Reza Soroush ; Zuhair Mohammad Hassan; Jalaleddin Shams; Soghrat Faghihzadeh ; Roya Yaraee; Nayere Askari; Tooba Ghazanfari
   ✔ 1396/08/10  2017/11/01
    Trauma Monthly


●  سلول های IgM+CD5 در مدل موشی سرطان با رد? سلولی BCL1
   ◂ محسن عبدالملکی ، مریم خیراندیش ، عبدالفتاح صراف نژاد ، رضاصداقت ، نریمان مصفا ، رویا یارایی
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●   مقاله انگلیسی
   ◂ Shaghayegh Tajik, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Jalaledin Shams, Roya Yaraee
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Immunoregulation


●  مقاله تکراری و قبلا با شماره 43600 ثبت شده
   ◂ تکراری Duplicate
   ✔ 1396/02/31  2017/05/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  43600- اثر اگزندین 4 بر فعالیت حیاتی ، تولید نیتریک اکساید و TNF در کشت ماکروفاژ صفاقی موش C57BL/6
   ◂ حدیثه توسلی، محمدرضا جلالی، بتول رحمتی , رویا یارایی
   ✔ 1396/02/01  2017/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●   مقاله انگلیسی
   ◂ Askari N, Ghazanfari T, Yaraee R, Vaez Mahdavi MR, Soroush MR, Mohammad Hassan Z, Khodashenas Z, Shams J, Faghihzadeh S.
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    Archives of Iranian Medicine


●  تاثیر فراورده گیاهی SIM5 بر سلول‌های مونونوکلیر جداشده از مغز استخوان بیماران مالتیپل‌میلوما
   ◂ یارایی ، جلالی ، شمس ، تاجیک
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  مقایسه توکسیسیته فراورده گیاهی SIM5 و فراکشن های ان بر سلول های طبیعی در حال استراحت، فعال و سلول سرطانی
   ◂ رویا یارایی، محمد کمالی نژاد ،طیبه رجبیان، مرضیه اقتداردوست و داود جمالی
   ✔ 1395/08/01  2016/10/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●   تاثیر ذرات حاصل از اگزوز موتور دیزل بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی در موش های سالم و مبتلا به انسفالومیلیت خودایمن تجربی
   ◂ جعفرزاده، مهدوی، قبادیان، یارایی
   ✔ 1395/04/09  2016/06/29
    علمی پزشکی جندی شاپور


●  بررسی اثر داروی ضد سرطانی پومالیدومید بر فعالیت حیاتی و القای اپوپتوز سلول‌های تک هسته‌ای مغز استخوان
   ◂ شقایق تاجیک، محمد رضا جلالی ندوشن، جلال الدین شمس، رویا یارایی شهمیرزادی
   ✔ 1393/04/09  2014/06/30
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences
PDF   مقالات کنفرانسی (40)   Download XML   Download TXT

●   مقاله انگلیسی
   ◂ HosseiniFS, Jalali-NudooshanMR, RadjabianT, Yaraee R
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran
PDF   

●   (مقاله به انگلیسی است)
   ◂ طوبی غضنفری، رویا یارایی شهمیرزادی، محمد کمالی نژاد، مرضیه اقتداردوست
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  بررسی اثر ضد التهابی اسانس روغنی Ducrosia anethifolia در مدل کاراژینان در موش سفید ازمایشگاهی
   ◂ محمدرضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، پروانه محسنی مقدم، نیره عسکری، علی مصطفوی، مرضیه اقتداردوست
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  مقاله به انگلیسی است
   ◂ طوبی غضنفری، رویا یارایی شهمیرزادی، کمالی نژاد، اقتداردوست
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  فرمولاسیون یک فراورده موضعی بر مبنای طب سنتی از گیاه زردچوبه و بررسی اثر ان در مدل ارتریت روماتوئید موش صحرایی نر
   ◂ سهیل امیدملایری، رویا یارایی شهمیرزادی، حاجی مهدی پور، امید ملایری صالح ، تینا تهرانی فر
   ✔ 1391/03/03  2012/05/23
    دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران
PDF   

●  ارزیابی تاثیر دو روش اموزشی بر پارامترهای موثر در یادگیری
   ◂ رویا یارایی شهمیرزادی
   ✔ 1391/02/12  2012/05/01
    سیزدهمین همایش کشوری علوم پزشکی کشور
PDF   

●  Study of vincristine effect on normal proliferating lymphocytes and lymphoma cell line BCL1
   ◂ محدثه شاه حسینی، رویا یارایی شهمیرزادی، اردستانی
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Establishment of a lymphoma animal model in mice and flowcytometric analysis and confirmation
   ◂ محسن عبدالملکی، رضا صداقت، رویا یارایی شهمیرزادی، خیراندیش، صراف نژاد
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  تهیه پماد زردچوبه بر اساس منابع طب سنتی ایران و بررسی تاثیر ان بر ارتریت روماتوئید در موش صحرایی
   ◂ سهیل امیدملایری، رویا یارایی شهمیرزادی، حاجی مهدی پور، امید ملایری صالح
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Effect of Hydro- alcoholic Extract of Lavandula officinalis on Levels of Interleukin-1B and Interleukin-6 in Brain Tissue of Morphine Dependence Male Mice
   ◂ احمد بیک خورمیزی، محسن خلیلی، بتول رحمتی کچومثقالی، رویا یارایی شهمیرزادی
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   پایان نامه ها

●  In per
   ◂ حدیثه توسلی هندوابادی

●  تاثیر اگزوز موتور دیزل بر شدت بیماری ، سطح TNF و نیتریک اکساید در مغز موش ....
   ◂ عصمت جعفرزاده

●  In Per
   ◂ فاطمه سادات حسینی

●  In Per
   ◂ محمد مجیدی شهرودکلائی

●  اثر ضد سرطانی و ایمونومدولاتوری داروی پومالیدومید بر سرطانهای تک هسته ای مغز استخوان بیماران ...
   ◂ شقایق تاجیک

●  بررسی اثر داروی ضد سرطانی پومالیدومید بر فعالیت حیاتی و القای اپوپتوز سلول‌های تک هسته‌ای مغز استخوان
   ◂ شقایق تاجیک

●  ارزیابی وضعیت دو سایتوکاین IL-6 و IL-8 در پولیپوزسینوزال و مقایسه ببا گروه کنترل
   ◂ زهراسادات حسین علی پور

●  بررسی مسیر اپپتوزی داروی وینکریستین در سلولهای در حال تکثیر و در حال استراحت طبیعی و رده سرطانی BCL1 موش
   ◂ محدثه شاه حسینی

●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش سوری نر
   ◂ احمد بیک خورمیزی

●  بررسی سطح سرمی اینترلوکین 19 در مصدومین شیمیایی با عوارض ریوی
   ◂ معصومه سجادینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید