جستجو عبارت :  بر اساس :

شماره صفحه : 1 از 86 تـعـداد طرح : 860
شناسهXML
اطلاعات اساتید
عنوان | نام و نام خانوادگی
عنوان طرح نوع طرحمحل اجرای طرح
4
 مجري   مجيد حسن پورعزتي 
 همکار   طيبه رجبيان 
بررسي اثر عصاره ابي گياه گوشتخوار دروزرا اسپاتولاتا بر درد مزمن در موش سفيد بزرگ
کاربردی دانشکده علوم پايه
5
 مجري   محمدصفي رحماني فر 
ساخت نانو کامپوزيت پلي‌انيلين – اکسيد سرب و بررسي خواص حرارتي ان
Thermal degradation behavior of polyaniline in Polyaniline-PbO2 nanocomposite
کاربردی دانشکده علوم پايه
7
 استاد 1   زهرا کياسالاري رينه 
اثر استروئيدهاي جنسي بر تولرنس ناشي از مورفين
بنیادی دانشکده پزشکي
8
 استاد 1   زهرا کياسالاري رينه 
مقايسه اثر استروژن و سويا در دريافت درد مزمن در موش ازمايشگاهي نر
A comparison between the effects of estrogen and soya on the chronic pain in the mail rats
بنیادی دانشکده پزشکي
9
 استاد 1   زهرا کياسالاري رينه 
تاثير ريشه گياه بوزيدان روي اندام توليد مثلي و هورمونهاي جنسي در موشهاي صحرايي نر ديابتي شده
Effect of withania somnifera root on reproductive organs and sex hormones in experimental male diabetic rats.
کاربردی مرکز تحقيقات کارازمايي باليني طب سنتي
10
 استاد 1   مسعود تقي زاده 
استخراج و شناسايي ترکيبات روغن دانه انار بومي ايران و بررسي اثر ضد اکسيداني ان
Extraction and identification of pomegranate seed oil compounds from endemic varieties in Iran and the study of the anti-oxidant effects.
کاربردی دانشکده علوم پايه
12
 مجري   محمدصفي رحماني فر 
بررسي اثر گروه هاي عاملي SO3H ، COOH و NH2 بر رسانايي پلي انيلين به کمک محاسبات نيمه تجربي
Semi empirical calculations of polyaniline conductivity: effect of SO3H, COOH and NH2 functional groups
بنیادی دانشکده علوم پايه
13
 استاد 1   سيدلطيف موسوي گرگري 
جداسازي و تعيين ترادف ژن UreB و دو قطعه N,C انتهايي
بنیادی دانشکده علوم پايه
14
 استاد 1   حميدرضا نويدي قاضياني 
بهينه سازي سيستم مالياتي در شرايط انحراف مالياتي
کاربردی دانشکده علوم پايه
15
 استاد 1   حميدرضا نويدي قاضياني 
تکنيک AHP و بررسي پارامتر ناسازگاري ان
کاربردی مرکز تحقيقات نوروفيزيولوژي
1234567891011121314151617181920...آخرین صفحه

تعداد سطر هر صفحه : شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی