دانشگاه شاهد

محمدرضا شعیری

دانشیار - دکتری روانشناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق : 60
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212470
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (160)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه تجارب گسستگی و دشواری در تنظیم هیجان در بیماران دارای افکار خودکشی و اقدام کننده به خودکشی
   ◂ حامد سجادپور، محمدرضا شعیری، محمد غلامی فشارکی، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1399/05/20  2020/08/10
    مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


●  تعیین اثربخشی رویکردهای مبتنی بر معنویت و مذهب بر میزان نشانه های افسردگی یک مطالعه متاانالیز
   ◂ محمدرضا شعیری، الهام اقایی، رسول روشن چسلی، مسعود جانبزرگی، محبوبه داستانی 1
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    مطالعات ناتوانی=Middle Eastern Journal of Disability Studies
PDF   

●  رهیافتی اسیب شناختی در گستره فرهنگ و خانواده: بررسی برونفکنی های افراد دچار اختالل ملال جنسیتی در ازمون رورشاخ
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1398/03/30  2019/06/20
    مشاوره و روان درمانی خانواده


●  شناسایی مفهوم و ابعاد حسادت در قران‌ و حدیث و مقایسه ان با روان‌شناسی حسادت
   ◂ زهرا بیرجندی،، ثریا قطبی، محمدرضا شعیری
   ✔ 1397/12/14  2019/03/05
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  روابط ساختاری سبک دلبستگی با پریشاانی روانشناختی: نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان
   ◂ فاطمه اخوان، محمدرضا شعیری، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1397/11/07  2019/01/27
    روان شناسی بالینی
PDF   

●  Relationship Between Disgust Propensity and Contamination Obsessive-Compulsive Symptoms: The Mediating Role of Information Processing Bias
   ◂ Zahra Zanjani, Hamid Yaghubi, Mohammadreza Shaiiri, Ladan Fata, Mohammad Gholami Fesharaki
   ✔ 1397/09/06  2018/11/27
    Iranian Red Crescent Medical Journal


●  بررسی نقش واسطه ای اشفتگی استنتاج در رابطه بین تجارب تجزیه ای و نشانه های وسواسی- اجباری در دانشجویان دانشگاه شاهد در سال1396
   ◂ اکرم قربعلی، محمد غلامی فشارکی، محمدرضا شعیری
   ✔ 1397/07/15  2018/10/07
    تحقیقات نظام سلامت
PDF   

●  مقاسه الکترو انسفالوگرافی کمی کودکان مبتلا به اختلال اضطرابی با کودکان بهنجار
   ◂ محسن جلالی، محمدرضا شعیری، رسول روشن چسلی، غلامرضا چلبیانلو
   ✔ 1397/06/16  2018/09/07
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان


●  بررسی نقش اجتناب تجربه ای در پیش بینی سلامت عمومی در جمعیت غیر بالینی
   ◂ محمدرضا شعیری، نعمت الله یارالهی
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    روانشناختی و روانپزشکی شناخت =Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry
PDF   

●  A Structural Model of Relationship Between Disgust Propensity and Fear of Contamination: The Mediating Role of Mental Contamination
   ◂ Zahra Zanjani, Hamid Yaghubi, Mohammadreza Shaeiri, Ladan Fata, Mohammad Gholami Fesharaki
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences


●  رابطه گرایش به تجربه چندش و حساسیت به چندش با علائم وسواس الودگی/ شستشو در دانشجویان
   ◂ محمدرضا شعیری، زهرا زنجانی
   ✔ 1397/04/12  2018/07/03
    فیض


●  مقایسهی ویژگیهای شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنا ن غیرمبتلا
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و باوروای فراشناختی با نگرانی در افراد مبتلا به نشانه های افسردگی
   ◂ محمدرضا شعیری، تورج هاشمی، فریدون علیزاده، قاسم عبدل پور
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    روانشناختی و روانپزشکی شناخت =Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry
PDF   

●  بررسی نتایج نمونه های غیر بالینی 12 ساله ایرانی در پاسخ دهی به ازمون رورشاخ و مقایسه ان با نمونه مشابه اکسنر(2003)
   ◂ محمدرضا شعیری، نفیسه هادئی
   ✔ 1397/02/15  2018/05/05
    علوم روانشناختی
PDF   

●  The Mediating Role of Fear of Contagion in Explaining the Relationship Between Disgust Propensity and Fear of Contamination
   ◂ Zahra Zanjani, Hamid Yaghubi, Ladan Fata, Mohammadreza Shaiiri, Mohammad Gholami
   ✔ 1396/12/05  2018/02/24
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق


●  Well-Being, Mental Health, General Health and Quality of Life Improvement Through Mindfulness-Based Interventions: A Systematic Review and Meta-Analysis
   ◂ Elham Aghaie, Rasol Roshan, Parvaneh Mohamadkhani, Mohamadreza Shaeeri, Mohamad Gholami-Fesharaki
   ✔ 1396/12/05  2018/02/24
    Iranian Red Crescent Medical Journal
PDF   

●  The Mediating Role of Fear of Contagion in Explaining the Relationship Between Disgust Propensity and Fear of Contamination
   ◂ Zahra Zanjani, Hamid Yaghubi, Ladan Fata, Mohammadreza Shaiiri, Mohammad Gholami
   ✔ 1396/11/23  2018/02/12
    Iranian Journal of Psychiatry
PDF   

●  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن ) CHACT ( بر نشانههای درونیسازی شدهی کودکان 7 تا 21 ساله مبتلا به درد مزمن
   ◂ محمدرضا شعیری، سهیلا قمیان
   ✔ 1396/10/15  2018/01/05
    مطالعات روانشناسی بالینی


●  اثر کاهش استرس ذهنی (MBSR) بر روی افزایش میزان توجه به مردم ایران با اختلال اضطراب اجتماعی
   ◂ محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    Modern Journal of Language Teaching Methods
PDF   

●  Comparison of Rorschach variables based on Exners (2003) comprehensive system in the in 5-7, 9, 10, 11, 12 years old groups
   ◂ Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1396/10/09  2017/12/30
    روانشناختی و روانپزشکی شناخت =Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry
PDF   

●  تاثیر راهبردهای تنظیم احساسات بر افکار نفوذی
   ◂ محمدرضا شعیری، زهرا صالح زاده عین اباد
   ✔ 1396/10/07  2017/12/28
    International Journal of Applied Behavioral Sciences
PDF   

●  مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به ملال جنسیتی تطبیق جنسیت داده و نداده
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی تطبیق داده شده و تطبیق داده نشده
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1396/05/31  2017/08/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  راهنمای بهکارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی در موقعیتهای ازمایشی
   ◂ محمدرضا شعیری، زهرا صالح زاده عین اباد
   ✔ 1396/05/03  2017/07/25
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  اثربخشی مداخلة مبتنی بر ذهن اگاهی بر نشانه های نارسایی توجه/ فزونک نشی زیر استانة تشخیص و مشکلات برونیسازی نوجوانان
   ◂ محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1396/03/21  2017/06/11
     رویش روانشناسی


●  Factor Analysis and Psychometric Characteristics of the Persian Version of Savoring Belief Inventory (SBI)
   ◂ Elham Aghaie, Rasol Roshan, Parvaneh Mohamadkhani, Mohamadreza Shaeeri, Mohammad Gholami Fesharaki
   ✔ 1395/12/05  2017/02/23
    Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
PDF   

●  مقایسه ی فعالیت سازماندهی ادراکی رورشاخ در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیرمبتلا
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    روانشناختی و روانپزشکی شناخت =Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry


●  اثربخشی اموزش تمرکز بر تکلیف بر کاهش نشانگان اضطراب در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدعلی اصغری مقدم، کریم گل محمدی
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
PDF   

●  وارسی پایایی ازمون رورشاخ در کودکان 01 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدعلی اصغری مقدم، نسیم کاشفی
   ✔ 1395/09/28  2016/12/18
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی
   ◂ محمدرضا شعیری، حمید یعقوبی، زهرا زنجانی، لادن فتی، محمد غلامی
   ✔ 1395/07/26  2016/10/17
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسیمقیاس الودگی ذهنی- پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور
   ◂ زهرا زنجانی، حمید یعقوبی، محمدرضا شعیری، لادن فتی، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1395/06/31  2016/09/21
    روش ها و مدل های روانشناختی


●  ویژگی های روان سنجی نسخه های کودک و والدین انعطاف پذیری روان شناختی
   ◂ محمدرضا شعیری، سهیلا قمیان، سمیرا معصومیان، طاهره ملک زاده، ندا نوری
   ✔ 1395/05/30  2016/08/20
    Caspian Journal of Internal Medicine
PDF   

●  عنوان مقاله: بررسی ویژگی های روان سنجی شاخص تجدیدنظر شده حساسیت و گرایش به چندش درنمونه ایرانی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1395/05/26  2016/08/16
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●   مقایسه اثر بخشی مداخله مبتنی بر ذهن اگاهی با و بدن والد گری ذهن اگاهانه در کاهش نشانه های نقص توجه / بیش فعالی زیر استانه تشخیص و مشکلات برونی سازی شده نوجوانان ، تعارض والد -نوجوان و ارتقا کیفیت زندگی
   ◂ اشکان ناصح، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1395/04/10  2016/06/30
    International Journal of Applied Behavioral Sciences


●  بررسی مقایسه ای نشانه های خلقی ، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب، سعیده ایزدی دهنوی
   ✔ 1394/12/25  2016/03/15
    نسیم تندرستی


●  کاهش علایم و نشانه های افسردگی با استفاده از مداخله های مثبت گرا:مطالعه تک ازمودنی چند خط پایه
   ◂ اعظم نوفرستی، رسول روشن چسلی، لادن فتی، حمید رضا حسن ابادی، عباس پسندیده، محمدرضا شعیری
   ✔ 1394/12/18  2016/03/08
    اصول بهداشت روانی


●  The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Externalizing Symptoms in 7 to 12 Year-Old Children with Chronic Pain
   ◂ Soheila Ghomian, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1394/12/11  2016/03/01
    Caspian Journal of Internal Medicine


●  تاثیر برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن اگاهی (MAGT)بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
   ◂ محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب، شیما ظهرابی
   ✔ 1394/11/14  2016/02/03
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences
PDF   

●  اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در علائم خارجی در کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به درد مزمن
   ◂ محمدرضا شعیری، سهیلا قمیان
   ✔ 1394/11/12  2016/02/01
    Caspian Journal of Internal Medicine
PDF   

●  اثربخشی درمانگری شناختی - رفتاری مبتنی بر برنامه مقابله ای کندال بر اختلال های اضطرابی . رویکردی فراتشخیصی
   ◂ فیروزه ضرغامی، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1394/07/01  2015/09/23
    روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق


●  مقایسه اضطراب صفت-حالت و ابعاد کمال گرایی مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و کودکان سالم
   ◂ محمد امینایی، رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، فاطمه محرری
   ✔ 1394/06/30  2015/09/21
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  طراحی مقدماتی مدل حیا مبتنی بر برداشت از ایات قران و مقایسه ان با روان شناسی شرم
   ◂ صدیقه اسدیان، Soraya Ghotbiاستاد اول، نویسنده مسیول، محمدرضا شعیری
   ✔ 1394/06/22  2015/09/13
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  مقایسه اثربخشی فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرار شونده منفی با درمان فرا تشخیصی یکپارچه در درمان بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی و افسردگی همایند :کار ازمایی بالینی تصادفی
   ◂ مهدی اکبری، رسول روشن چسلی، امیر شعبانی، لادن فتی، محمدرضا شعیری، فیروزه ضرغامی
   ✔ 1394/05/21  2015/08/12
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق


●  Comparative study of parenting styles and parenting self-efficacy in mothers of children with and without anxiety symptoms
   ◂ Mohammadreza Shaeiri, Rasoul Roshan, Mohammad Aminaei, Fatemeh Mohareri
   ✔ 1394/04/04  2015/06/25
    اصول بهداشت روانی
PDF   

●  بررسی اثر بخشی درمان شناختی -ر فتاری برنامه کوپینک کت در کاهش اضطراب کودکان 10- 8 ساله مبتلا به اضطراب
   ◂ فیروزه ضرغامی، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    مطالعات روانشناسی بالینی


●  اثربخشی برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن اگاهی و انعطاف پذیری روانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
   ◂ ظهرابی، محمدرضا شعیری، حیدری نسب، رصیان
   ✔ 1394/03/31  2015/06/21
    پژوهش های روان شناسی اجتماعی


●  comparative study of parenting styles and parenting self - efficacy in mothers of children without anxiety symptoms
   ◂ Mohammad Aminaei, Rasoul Roshan, Mohammadreza Shaeiri, Mohammad Aminaei, Fatemeh Mohareri
   ✔ 1394/03/27  2015/06/17
    اصول بهداشت روانی


●  The Effect of Mindfulness and Acceptance-Based Group Therapy on Decreasing Fear of Scrutiny by Others in Patients with Social Anxiety Disorder
   ◂ Shima Zahrabi, Mohammadreza Shaeiri, Lella Heydarinasab
   ✔ 1394/03/25  2015/06/15
    علوم اعصاب شفای خاتم


●  transdiagnostic traetment of co-occurrence of anxiety and descriptive disorder based on repetive negative
   ◂ Rasoul Roshan, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1394/03/19  2015/06/09
    Iranian Journal of Psychiatry


●  اثربخشی برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن اگاهیMAGT
   ◂ محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب، شیما ظهرابی، شیما رضیان
   ✔ 1394/03/19  2015/06/09
    پژوهش های روان شناسی اجتماعی
PDF   

●  نقش واسطه ای فاجعه امیز کردن درد در رابطه بین شدت درد و ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ خانم نرجس رحمتی، اقای محمد علی اصغری مقدم، خانم مریم قسامی، خانم زهرا رحمتی، خانم وجیهه قبادی، اقای Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1394/03/11  2015/06/01
    روان پرستاری


●  اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر شادکامی و بهزیستی روان شناختی افراد دارای نشانه های افسردگی مطالعه تک ازمودنی با چند خط پایه
   ◂ نوفرستی، رسول روشن چسلی، فنی، حسن ابادی، پسندیده، محمدرضا شعیری
   ✔ 1394/03/01  2015/05/22
    پژوهشنامه روانشناسی مثبت


●  پرسشنامة هراس اجتماعی د ر نوجوانان : ساختار عاملی اکتشافی و تاییدی
   ◂ خزایی، محمدرضا شعیری، عطری فر، جلالی، حیدری نسب
   ✔ 1394/01/30  2015/04/19
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  بررسی اثر بخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر بر کاهش نشانه های افراد (MBSR) ذهن اگاهی مبتلا به اضطراب اجتماعی
   ◂ شیما رضیان، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری، شیما ظهرابی
   ✔ 1394/01/01  2015/03/21
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  The Persian Version of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire
   ◂ Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1393/12/11  2015/03/02
    Clinical Psychology and Psychotherapy
PDF   

●  بررسی رابطه ساده و چندگانه سپاسگزاری با عواطف مثبت و منفی، شادکامی و خوشبینی
   ◂ زینب لشنی، محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/10/30  2015/01/20
     رویش روانشناسی
PDF   

●  طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) و بررسی تاثیر ان بر میزان انعطاف پذیری روان شناختی کودکان 7 تا 21 ساله نسبت به درد
   ◂ محمدرضا شعیری، سهیلا قمیان
   ✔ 1393/10/23  2015/01/13
    تحقیقات علوم رفتاری
PDF   

●  Effects of mindfulness-based stress redution(MBSR)on decrase fear of negative evaluation in social anxiety
   ◂ Razian, Lella Heydarinasab, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1393/10/11  2015/01/01
    Journal of Social Issues & Humanities
PDF   

●  Psychometric properties of the Female Sexual
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1393/09/10  2014/12/01
    International Journal of Psychiatry in Cliinical Practice
PDF   

●  Psychometric properties of the Female Sexual Distress Scale-Revised among a sample of non-clinical Iranian women
   ◂ Maryam Ghassami, Ali Asghari, Mohammadreza Shaeiri, Zahra Soltaninejad, Mohammad R. Safarinejad
   ✔ 1393/08/20  2014/11/11
    Iranian Journal of Psychiatry
PDF   

●  ما نیفست سپاسگزاری
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
     رویش روانشناسی
PDF   

●  بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه 6 سوالی مقیاس عملکرد جنسی زنان FSFI-6 در زنان ایرانی
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدعلی اصغری مقدم، نرجس رحمتی، مریم قسامی
   ✔ 1393/07/01  2014/09/23
    مجله پرستاری و مامایی ارومیه
PDF   

●  بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه 6 سوالی مقیاس عملکرد جنسی زنان (FSFI-6) در زنان ایرانی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/07/01  2014/09/23
    مجله پرستاری و مامایی ارومیه
PDF   

●  ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) در نوجوانان ایرانی
   ◂ محمدرضا نایینیان، محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/06/31  2014/09/22
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  مقایسه میزان خود کارامدی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کمرویی و پرخاشگری در دانش اموزان دبیرستانی با سطوح جراتورزی متفاوت
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/06/31  2014/09/22
    فیض
PDF   

●  روش معناداری بالینی تغییرات درمانی: ویژگیها، شیوه محاسبه، تصمیم گیری و محدودیت ها
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/06/07  2014/08/29
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  ژنتیسم دیدار با پیاژه : از پنجره تحلیل مقایسه ای با دیگر تحول گرایان
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/05/11  2014/08/02
     رویش روانشناسی
PDF   

●  مقایسه میزان خود کارامدی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کمرویی و پرخاشگری در دانش اموزان دبیرستانی با سطوح جرات ورزی متفاوت
   ◂ فاطمه خزایی، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/05/01  2014/07/23
    فیض
PDF   

●  Social anxiety prediction pattern with regard to
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri, Mahdi Hassanvand Amouzadeh, Mohammad Reza Shaeri
   ✔ 1393/04/02  2014/06/23
    Journal of Research in Health Sciences
PDF   

●  ویژگیهای روانسنجی مقیاس سنجش جهانی دمانس رولاند در نمونهای از سالمندان ایرانی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/03/31  2014/06/21
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق
PDF   

●  ادراک زمان فیزیک و روانشناسی : توازی یا تباین
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/03/30  2014/06/20
     رویش روانشناسی
PDF   

●  چالش های دست یابی و استقرار : MMPI-2-RF
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/03/28  2014/06/18
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از حرکت تمپا در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، نرجس رحمتی، محسن پاک نژاد، زهرا رحمتی، مریم قسامی، اسماعیل ابراهیمی تکامچانی، نادرمعروفی-حسین نایب اقایی
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  اثربخشی درمان پذیرش و تعهد برای کودکان مبتلا به درد مزمن بر کیفیت زندگی کودکان 7 تا 12 ساله
   ◂ محمدرضا شعیری، سهیلا قمیان
   ✔ 1393/01/16  2014/04/05
    International Journal of Pediatrics
PDF   

●  بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه امیزکردن درد بر رابطه ب ین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/12/26  2014/03/17
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  شالوده درمان شناختی رفتاری هراس اجتماعی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/11/11  2014/01/31
    بازتاب دانش
PDF   

●  the impact of emotionally focused therapy on emotional distress in infertile couples
   ◂ Marziye Soltani, Rasoul Roshan, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/10/12  2014/01/02
    International Journal of Fertility and Sterility
PDF   

●  تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    بیهوشی و درد
PDF   

●  بررسی تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر خودکارامدی زنان مبتلا به کمر درد مزمن
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    پژوهش در پزشکی
PDF   

●  روایی و پایایی مقیاس جهانی ارزیابی دمانس رولاند در نمون های از زنان سالمند
   ◂ سوسن سالاری، محمدرضا شعیری، محمدعلی اصغری مقدم
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    سالمند - سالمندی ایران=Iranian Journal of Ageing
PDF   

●  Appointment the Effectiveness of Cognitive-behavioral Treatment of Pain on Increasing of Self-efficacy in Patients with Chronic Pain
   ◂ Razieh Shahni, Mohammad Reza Shairi, Mohammad Ali Asghari Moghadam, Maryam Zarnaghash
   ✔ 1392/08/30  2013/11/21
    Procedia - Social and Behavioral Sciences
PDF   

●  وارسی اعتبار و روایی پرسشنامه پنج وجهی ذهناگاهی در نمونه های غیر بالینی ایرانی
   ◂ زهرا احمدوند، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/07/01  2013/09/23
    International Journal Of Behavioral Sciences - علوم رفتاری سابق
PDF   

●  The Persian Version of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire
   ◂ Fatemeh Mesgarian, Ali Asghari, Mohammad Reza Shaeiri, Akram Broumand
   ✔ 1392/06/31  2013/09/22
    Clinical Psychology and Psychotherapy


●  Assessing the Validity and Reliability of Rowland’s Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) in Patients with Dementia
   ◂ Sosan Salari Khiabani, Mohammadali Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/06/31  2013/09/22
    تحقیقات علوم پزشکی زاهدان=Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
PDF   

●  بررسی پایایی ازمون رور شاخ بر اساس نظام جامع اکسنر
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/06/31  2013/09/22
    شخصیت و تفاوت های فردی
PDF   

●  الگوی پیش بینی اضطراب اجتماعی با توجه به مولفه های شناختی رفتاری
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/06/31  2013/09/22
    Journal of Research & Health
PDF   

●  The Health-Related Quality of Life Index KIDSCREEN-10: Confirmatory Factor Analysis, Convergent Validity and Reliability in a Sample of Iranian Students
   ◂ Amir Nik-Azin, Mohammad Reza Shairi, Mohammad Reza Naeinian, Atousa Sadeghpour
   ✔ 1392/06/20  2013/09/11
    Child Indicator Research
PDF   

●  تعارض زناشویی ،رضایت زناشویی و رضایت جنسی:مقایسه زنان دارای ازدواج فامیلی و غیر فامیلی
   ◂ رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، ریحانه امرلاهی، امیر نیک اذین
   ✔ 1392/06/15  2013/09/06
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/03/31  2013/06/21
    مشاوره و روان درمانی خانواده
PDF   

●  تاثیر کار با گل بر پرخاشگری کودکان دبستانی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/03/31  2013/06/21
    روان شناسی بالینی
PDF   

●  Validation of Psychometric Properties of the Persian Version of the Female Sexual Function Index
   ◂ Maryam Ghesami, Mohammadali Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/03/31  2013/06/21
    Urology Journal
PDF   

●  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت های بهداشت روانی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی، جنس و سن
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1392/03/25  2013/06/15
    روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق
PDF   

●  تاثیر کار با گل بر پرخاشگری کودکان دبستانی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/02/20  2013/05/10
    مطالعات روانشناسی بالینی
PDF   

●  «مقیاس تصویر خود منفی» (NSPS)
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، مهدیه عطری فرد سیدکاظم رسول زاده طباطبایی پرویز ازادفلاح، مسعود جان بزرگیسوده اسمعیلی الموتی-زهرا قنبری
   ✔ 1392/02/05  2013/04/25
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  Role of Culture and Gender in Rorschach Findings in 9 Year Old Iranian Children
   ◂ Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/01/12  2013/04/01
    Procedia - Social and Behavioral Sciences
PDF   

●  تاثیر اموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطة والد-کودک (CPRT) مطابق با الگوی لندرث بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان
   ◂ سعیده سادات مصطفوی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/12/30  2013/03/20
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  نقش خودکارامدی و فاجعه افرینی در پیش بینی افسردگی در بیماران درد مزمن
   ◂ فاطمه مسکریان، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/12/29  2013/03/19
    روان شناسی بالینی
PDF   

●  اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی (MBSR) بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن (CLBP)
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/12/29  2013/03/19
    بیهوشی و درد
PDF   

●  روایی و پایایی پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین 27 گویه¬ای در نمونه¬ای از دانش اموزان ایرانی
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1391/12/29  2013/03/19
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق
PDF   

●  The Impact of Emotionally Focused Therapy on Emotional Distress in Infertile Couples
   ◂ Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1391/10/21  2013/01/10
    International Journal of Fertility and Sterility
PDF   

●  طراحی الگوی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر مواجهه با خود در درمان اختلال اضطراب اجتماعی و کارازمایی بالینی ان
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/09/30  2012/12/20
    علوم روانشناختی
PDF   

●  نقش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ فاطمه مسکریان، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/09/30  2012/12/20
    تحقیقات علوم رفتاری
PDF   

●  روان شناخت شناس و شاعر
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/09/30  2012/12/20
     رویش روانشناسی
PDF   

●  خلاقیت: چالش¬ها و تباین¬های پیشاروی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
     رویش روانشناسی
PDF   

●  تاثیر راهبردهای شاکرانه بر عاطفة مثبت، شادکامی و خوش بینی
   ◂ زینب لشنی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق
PDF   

●  درد مزمن، خودکارامدی درد و افکار خودکشی: نقش تعدیل کنندة خودکارامدی درد بر رابطة بین افسردگی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ اکرم برومند، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
    اصول بهداشت روانی
PDF   

●  وارسی ویژگی های مبتنی بر روانسنجی مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
    علوم روانشناختی
PDF   

●  مبانی شناختی-هیجانی سپاسگزاری
   ◂ زینب لشنی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
    بازتاب دانش
PDF   

●  تاثیر مقایسه ای اموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و سطح کیفیت زندگی
   ◂ محمدرضا نایینیان، باباپور جلیل، گروسی فرشی، میر تقی، محمدرضا شعیری، رستمی رضا
   ✔ 1391/06/01  2012/08/22
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس مولفه های ذهن اگاهی
   ◂ زهرا احمدوند، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    روانشناسی سلامت
PDF   

●  نقش واسطه ای خودکارامدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطة بین درد مزمن و ناتوانی
   ◂ نرجس رحمتی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/03/31  2012/06/20
    مطالعات روانشناسی بالینی
PDF   

●  بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در کاهش نشانه¬های اختلال اضطراب اجتماعی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/03/31  2012/06/20
    فرهنگ مشاوره و روان درمانی - فرهنگ مشاوره سابق
PDF   

●  بررسی میزان خودکشی در بیماران درد مزمن
   ◂ اکرم برومند، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/12/30  2012/03/20
    تازه های روان درمانی
PDF   

●  تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ راضیه شهنی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/12/29  2012/03/19
    دست اوردهای روان شناختی
PDF   

●  بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7)
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان، معصومه شریفی، مهری هادیان
   ✔ 1390/12/01  2012/02/20
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

●  تاثیر اموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی
   ◂ زینب لشنی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/09/30  2011/12/21
    مطالعات روانشناسی بالینی
PDF   

●  general health and quality of life in patient with sexual dysfunction
   ◂ Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1390/08/20  2011/11/11
    Urology Journal
PDF   

●  مقایسه تاثیر اموزش نوروفیدوبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/08/11  2011/11/02
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  معناداری بالینی تغییر در کارازمایی بالینی درد مزمن
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/02/30  2011/05/20
    روان شناسی بالینی


●  ساخت عاملی پرسشنامه سبک های دفاعی در نمونه های غیر بالینی ایرانی
   ◂ لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/02/30  2011/05/20
     پژوهش های نوین روانشناختی- روانشناسی سابق
PDF   

●  بررسی نتایج نمونه های غیر بالینی کودکان 9 ساله ایرانی در پاسخ دهی به ازمون رورشاخ و مقایسه ان با نمونه های مشابه غیر ایرانی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/01/30  2011/04/19
    علوم روانشناختی


●  سلامت عمومی و کیفیت زندگی در بیمارانی با بدکارکردی جنسی
   ◂ Mohammadreza Shaeiri، Mohammadreza Naeinian، حسینی، اف. اس.
   ✔ 1390/01/10  2011/03/30
    Urology Journal


●  هراس اجتماعی، سبک های والدگری و کمال گرایی
   ◂ محمدرضا شعیری، شبنم بی طرف، منصور حکیم جوادی
   ✔ 1389/09/30  2010/12/21
    روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق


●  وارسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه چهارسامانه ای اضطراب FSAQ
   ◂ محمدرضا شعیری، علیرضا ماردپور، موسی کافی
   ✔ 1389/08/30  2010/11/21
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  بررسی ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت در یک نمونه غیر بالینی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1389/05/01  2010/07/23
    اندازه گیری تربیتی


●  رابطه ادراک کودکان از خشونت والدین در فرزندپروری و باورهای مذهبی
   ◂ محمدرضا شعیری، راضیه نصیرزاده
   ✔ 1389/01/30  2010/04/19
    International Journal Of Behavioral Sciences - علوم رفتاری سابق


●  راهبردهای شناختی در بیماران مبتلا به اضطراب- افسردگی مختلط و وسواس بی اختیاری
   ◂ محمدرضا شعیری، فاطمه معین الغربایی، محمد صنعتی، مهدی فدایی
   ✔ 1389/01/30  2010/04/19
    روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق


●  بررسی اثر کوتاه مدت اموزش برنامه فرزند پروری مثبت بر تغییر شیوه های فرزند پروری مادران
   ◂ محمدرضا شعیری، الناز پور احمدی، محسن جلالی، کارینه طهماسیان
   ✔ 1388/12/01  2010/02/20
    خانواده پژوهی


●  مقایسه عناصر ازمون ترسیم ادمک رنگی در کودکان مبتلا به اختلال تضادورزی مقابله ای و عادی
   ◂ محمدرضا شعیری، پوراحمدی، الناز، عابدین، علیرضا، پاکدامن، شهلا، جلالی، محسن
   ✔ 1388/09/30  2009/12/21
    International Journal Of Behavioral Sciences - علوم رفتاری سابق


●  بررسی ویژگی های مبتنی بر روانسنجی مقیاس احساس نامیرایی نمادین
   ◂ محمدرضا نایینیان، محمدرضا شعیری، عطری فرد، مهدیه، مرادی، کبری
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    علوم روانشناختی


●  اثربخشی روش اموزش فرزندپروری مثبت بر کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای
   ◂ خیریه، منصوره سادات، محمدرضا شعیری، ازاد فلاح، پرویز، رسول زاده طباطبایی، کاظم
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International Journal Of Behavioral Sciences - علوم رفتاری سابق


●  اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ در کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی
   ◂ غلامحسین قاعدی، ملیانی، مهدیه، محمدرضا شعیری، قائدی، غلامحسین، بختیاری، مریم، طاولی، ازاده
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق


●  تاثیر اموزش برنامه فرزند پروری مثبت بر کاهش علایم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای
   ◂ محمدرضا شعیری، محسن جلالی، کارینه طهماسیان، الناز پور احمدی
   ✔ 1388/01/30  2009/04/19
    دانشور رفتار- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  اثر اموزش والدین بر مبنای برنامه فرزندپروری مثبت (3p) بر سلامت روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای
   ◂ محمدرضا شعیری، جلالی، محسن، پور احمدی، الناز، طهماسیان، کارینه
   ✔ 1387/12/29  2009/03/19
    خانواده پژوهی


●  رابطه کمال گرایی با حرمت خود در نخبگان علمی، ورزشی و افراد غیر نخبه
   ◂ محمدرضا شعیری، برادران، مجید، کافی، سید موسی
   ✔ 1387/09/30  2008/12/20
    علوم روانشناختی


●  مقایسه وضعیت روانشناختی دانش اموزان و دانشجویان دختر در دوران قاعدگی
   ◂ محمدرضا شعیری، عطری فرد، مهدیه، شجاعی، پروین، تقی زاد ورجوی، مرضیه
   ✔ 1387/06/31  2008/09/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Psychometric properties of a Persian language version of the Illness Attitude Scale in non-clinical Iranian populations
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri, Mahdieh Atri Fard
   ✔ 1386/12/15  2008/03/05
    Stress and Health


●  ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی مقیاس درجه بندی حرمت خود (SERS)
   ◂ محمدرضا شعیری، Azita Shemshadi، عطری فرد، مهدیه
   ✔ 1386/08/30  2007/11/21
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  روائی و اعتبار پرسشنامه سبک های دفاعی در نمونه های ایرانی
   ◂ حیدری نسب لیلا، محمدرضا شعیری
   ✔ 1386/02/01  2007/04/21
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  بررسی ویژگی های مبتنی بر روانسنجی مقیاس درجه بندی حرمت خود (Sears)
   ◂ محمدرضا شعیری، مهدیه عطری فرد، مرضیه خادمیان
   ✔ 1386/01/30  2007/04/19
    علوم روانشناختی


●  نقش اموزش پسخوراند زیستی در مهار درد ازمایشگاهی با توجه به عامل کمال گرایی
   ◂ رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، رضا شاکری
   ✔ 1386/01/30  2007/04/19
     روانشناسی
PDF   

●  بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو (NEO-FFI)
   ◂ رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، مهدیه عطری فرد، اکبر نیکخواه، بهاره قایم مقامی، اکرم رحیمی راد
   ✔ 1385/01/30  2006/04/19
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  نامیرایی نمادین و افسردگی
   ◂ محمدرضا شعیری، نوشین چترچی، مهدیه عطری فرد
   ✔ 1385/01/30  2006/04/19
    علوم روانشناختی


●  بررسی رابطه نستوهی سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی
   ◂ محمدرضا شعیری، مهدیه عطری فرد
   ✔ 1385/01/30  2006/04/19
    علوم روانشناختی


●  بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری- شناختی بر روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، نیلوفرد قادری
   ✔ 1385/01/30  2006/04/19
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله ای کش بر تصویر بدنی منفی دختران دانشجو
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، نیلوفر رایگان
   ✔ 1385/01/30  2006/04/19
    دانشور رفتار- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  مطالعه برخی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ
   ◂ رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1384/06/01  2005/08/23
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

●  بررسی نگرش فقهی به هیپنوتیزم بالینی
   ◂ محمدرضا شعیری، نوشین چترچی
   ✔ 1384/01/30  2005/04/19
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  تاثیر رابط مشاوران همسان در ارتقای سلامت روانی و سازگاری دانشجویان جدید الورود غیر بومی
   ◂ رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، حمید یعقوبی
   ✔ 1384/01/30  2005/04/19
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

●  مطالعه برخی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
   ◂ رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان، کبری سید محمدی، زهره خلمی
   ✔ 1384/01/30  2005/04/19
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

●  تاثیر تغییر تحمل ابهام بر توانش زبانی فراگیران زبان انگلیسی
   ◂ محمدرضا شعیری، ازیتا شمشادی
   ✔ 1384/01/30  2005/04/19
    دانشور رفتار- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  بررسی رابطه تحمل ابهام و توانش زبانی
   ◂ Aboolfazl Khademi، ازیتا شمشادی Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1383/01/30  2004/04/18
    دانشور رفتار- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  حرمت خود، ابعاد سلامت روان و موفقیت تحصیلی
   ◂ محمدرضا شعیری، نوشین چترچی
   ✔ 1383/01/30  2004/04/18
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  بررسی سطوح و انواع تنیدگی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان و مقایسه انها در دانشجویان شاهد و غیر شاهد
   ◂ رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری
   ✔ 1383/01/30  2004/04/18
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

●  بررسی نگرش دانشجویان الهیات نسبت به رشته الهیات و معارف اسلامی
   ◂ محمدرضا شعیری، اعظم پویا زاده
   ✔ 1383/01/30  2004/04/18
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش اموزان دبیرستانی
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدعلی ملامیرزایی، مریم پروری، فاطمه شه مرادی، اختر هاشمی
   ✔ 1383/01/30  2004/04/18
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  مقایسه متغیرهای مربوط به گستره ازمون رورشاخ در ازمودنی های سطوح عینی و انتزاعی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1382/01/30  2003/04/19
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  نگاهی بر مقاله روی اورد جدید در تشخیص اختلال تنیدگی پس از ضربه
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1381/01/30  2002/04/19
     روانشناسی
PDF   

●  قاف گمشده در انتظار سیمرغ
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1380/01/30  2001/04/19
    کتاب ماه ادبیات و فلسفه


●  وارسی مقایسه ای نمره Z ازمون رورشاخ در ازمودنی های سطوح عینی و انتزاعی
   ◂ محمدرضا شعیری، محمود منصور، پریرخ دادستان، جواد اژه ای
   ✔ 1379/01/30  2000/04/18
     روانشناسی
PDF   

مقالات کنفرانسی (60)   Download XML   Download TXT

●  بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت
   ◂ محمدرضا شعیری، رسول روشن چسلی، سید محسن کلانتر، محمد غلامی، مرضیه زعفرانیه
   ✔ 1397/06/20  2018/09/11
    اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه اموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسع
PDF   

●  نقش پادگفتمان ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف
   ◂ فریده داودی مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1394/02/17  2015/05/07
    چهارمین همایش ملی نقد ادبی
PDF   

●  تاثیر گل درمانی در کاهش اختلال های رفتاری کودکان دبستانی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/06/28  2013/09/19
    ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
PDF   

●  Study of the Relationship between Happiness and Dimensions of Psychosis, Neurosis and Personality Extraversion
   ◂ Mohammadreza Shaeiri, Soosan Salari
   ✔ 1392/04/13  2013/07/04
    3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  An Investigation of The Effectiveness of a Composed Model of Cognitive- behavior Headache Management on the Treatment of Anxiety, Depression, Stress and Migraine Symptoms
   ◂ Hamedi, Asghari Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/04/13  2013/07/04
    3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر زنان مبتلا به کمر درد مزمن
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/03/09  2013/05/30
    پنجمین کنگره سایکوسوماتیک
PDF   

●  اضطراب بیماران درد مزمن دارای تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   ◂ فاطمه مسکریان، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/03/11  2012/05/31
    پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
PDF   

●  درد مزمن ، افسردگی و افکار خودکشی : بررسی نقش تعدیل کننده افسردگی بر رابطه بین شدت درد و افکار خود کشی در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ اکبری، برومند، اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، مسگریان، معروفی، ابراهیمی، نایب
   ✔ 1391/03/10  2012/05/30
    پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
PDF   

●  وارسی ساخت عاملی پرسشنامه کمال گرایی فراست (FMPS) در نمونه دانشجویی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/31  2012/05/20
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  رابطه ی ساده و چندگانه خشم، بازداری رفتاری، کمرویی و افسردگی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر
   ◂ مهدی حسنوند عموزاده، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/31  2012/05/20
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  مقایسه ابعاد خشم در دانشجویان دختر دارای سبک های دلبستگی ایمن، ناایمن دوسوگرا و ناایمن اجتنابی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/31  2012/05/20
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  تبیین واریانس خودتنظیمی براساس مولفه های باورهای فراشناخت در دانشجویان دختر
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/31  2012/05/20
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  کیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به درد مزمن: نقش شدت درد مزمن و شدت ناتوانی روزمره، اجتماعی، حرفه ای
   ◂ سوسن سالاری خیابانی، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/31  2012/05/20
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه پنج وجهی ذهن اگاهی در نمونه های دانشجویی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  رابطهی ساده و چندگانه خشم، شرم، بازداری رفتاری، کمرویی و افسردگی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  مقایسه بی وفایی جنسی و عاطفی در مردان وزنان دانشجو
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پنج وجهی ذهن اگاهی در نمونه های دانشجویی
   ◂ زهرا احمدوند، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  پریشانی جنسی در زنان دارای بیماری قلبی: نقش اضطرابف استرس و افسردگی
   ◂ سوسن سالاری خیابانی، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/22  2012/05/11
    اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
PDF   

●   رابطه ذهن اگاهی وبهزیستی روانشناختی در زنان
   ◂ زهرا احمدوند، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/20  2012/05/09
    اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
PDF   

●  رابطه ذهن اگاهی وهوش هیجانی در زنان
   ◂ زهرا احمدوند، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/20  2012/05/09
    اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
PDF   

●  رابطه ذهن اگاهی و بهزیستی روانشناختی در زنان
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/20  2012/05/09
    اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
PDF   

●  رابطه ذهن اگاهی و هوش هیجانی در زنان
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/20  2012/05/09
    اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
PDF   

●  پریشانی جنسی در زنان دارای بیماری قلبی : نقش اضطراب ، افسردگی ،استرس
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/20  2012/05/09
    اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
PDF   

●  (SPIN) بررسی روایی واعتبارسیاهه فوبیای اجتماعی بر روی نمونه های غیر بالینی ایرانی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/11/11  2012/01/31
    اولین همایش ملی روانشناسی سلامت
PDF   

●  بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی بازداری رفتاری وشرم با اضطراب اجتماعی در نمونه ی دانشجویی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/11/11  2012/01/31
    اولین همایش ملی روانشناسی سلامت
PDF   

●  تاثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور با توجه به علت ناباروری
   ◂ مرضیه سلطانی، رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، چنگیز رحیمی
   ✔ 1390/09/01  2011/11/22
    دومین همایش سراسری اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری


●  پذیرش درد مزمن با ناتوانی جسمی و اختلال در عملکرد روزانه بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، فاطمه مسکریان
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  ویژگی های روانسنجی مقیاس کمال گرایی جند بعدی فراست در نمونه های غیر بالینی دانشجویی
   ◂ محمدرضا شعیری، شبنم بی طرف
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  اثربخشی اموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک به مادران بر مشکلات رفتاری کودکان
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، سعیده سادات مصطفوی، جواد محمودی قرایی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  تاثیر اموزش راهبرد شکرگزاری سلیگمن بر عاطفه مثبت، شادکامی و خوش بینی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، زینب لشنی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  اثر بخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس زوجین نابارور
   ◂ رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، مرضیه سلطانی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  رابطه سبکهای شوخ طبعی با مولفه های بهزیستی روانشناختی
   ◂ محمدرضا شعیری، سعید بی نیاز جوپانی، محمود دژکام
   ✔ 1389/02/22  2010/05/12
    پنجمین سمینار سراسری سلامت روان دانشجویان


●  رابطه خودتنظیمی با منبع کنترل در دانشجویان دختر
   ◂ محمدرضا شعیری، مهتاب رجبی
   ✔ 1389/02/22  2010/05/12
    پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان


●  بررسی روایی و اعتبار سیاهه ترس اجتماعی در نمونه های غیربالینی دانشجویی
   ◂ محمدرضا شعیری، مهدی حسنوند عمو زاده، اکرم باقری
   ✔ 1389/02/22  2010/05/12
    پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان


●  رابطه شکرگزاری با عاطفه مثبت و منفی، شادکامی و خوش بینی دانشجویان
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، زینب لشنی
   ✔ 1389/02/22  2010/05/12
    پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان


●  اعتبار و روایی مقیاس شکرگزاری (GQ-6) در دانشجویان 89
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1389/02/22  2010/05/12
    پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان


●  تاثیر اموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و کیفیت زندگی بیماران
   ◂ محمدرضا نایینیان، باباپور جلیل، گروسی فرشی، میر تقی، محمدرضا شعیری، رستمی رضا
   ✔ 1389/01/15  2010/04/04
    مجله - فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز(علمی پژوهشی)


●  تاثیر اموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اضطراب و افزایش سطح کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان، جلیل باباپورT میر تقی گروسی فرشی، ورضا رستمی
   ✔ 1388/09/15  2009/12/06
    چهارمین سمپوزیوم نوروسایکولوژی ایران


●  بررسی سلامت روان در افراد مبتلا به بد کارکردی های جنسی.
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان، مهتاب رجبی، فهیمه سادات حسینی پور
   ✔ 1388/08/20  2009/11/11
    چهارمین کنگره خانواده و سلامت جنسی


●  تاثیر اموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر کاهش اختلات برونی سازی شده در کودکان هفت تا ده ساله
   ◂ جلالی، محسن، پور احمدی، الناز، باباپورخیرالدین، جلیل، محمدرضا شعیری
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    مجله - فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز(علمی پژوهشی)


●  رابطه سبکهای والدینی و کمال گرایی در اضطراب اجتماعی بزرگسالان
   ◂ محمدرضا شعیری، شبنم بی طرف، منصور حکیم جوادی
   ✔ 1387/11/29  2009/02/17
    دومین کنگره سراسری پژوهش های روان شناسی بالینی


●  تاثیر اموزش گروهی فرزند پروری مثبت به والدین در کاهش نشانه های کودکان 6-7 ساله مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD)
   ◂ محمدرضا شعیری، منصوره سادات خیریه، پرویز ازاد فلاح، کاظم رسول زاده طباطبایی
   ✔ 1387/11/29  2009/02/17
    دومین کنگره سراسری پژوهش های روان شناسی بالینی


●  بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر اساس مدل هیمبرگ بر روی اضطراب اجتماعی
   ◂ Mohammadreza Shaeiri، Mahdiyee Melyani، Maryam Bakhtiari، Azadeh Tavoli
   ✔ 1387/04/30  2008/07/20
    XXIX international congress of psychology


●  رشد مفهوم جنسیتی در کودکان 3 تا 6 سال
   ◂ Mohammadreza Shaeiri، راضیه شهنی
   ✔ 1387/04/30  2008/07/20
    XXIX international congress of psychology


●  سبک دفاعی در نمونه ایرانی
   ◂ Lella Heydarinasab، Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1387/04/30  2008/07/20
    XXIX international congress of psychology


●  اثر اموزش برنامه فرزند پروری مثبت (3P) در تغییر شیوه های فرزند پروری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای
   ◂ محمدرضا شعیری، محسن جلالی، الناز پور احمدی، کارینه طهماسیان
   ✔ 1387/02/23  2008/05/12
    سومین کنگره ملی اسیب شناسی خانواده


●  اموزه های روانی- جنسی در مثنوی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1386/09/06  2007/11/27
    سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی


●  بررسی احساس گناه و اضطراب
   ◂ محمدرضا شعیری، راضیه شهنی
   ✔ 1386/09/06  2007/11/27
    سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی


●  درد و هیپوکندریاسیس (خودبیمارپنداری): مقیاسی برای ارزیابی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1385/02/14  2006/05/04
    ششمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران


●  بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله ای کش بر تصویر بدنی دختران دانشجو
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1384/12/03  2006/02/22
    اولین کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی در ایران


●  بررسی عملکرد جنسی و ارتباط ان با تصویر بدنی در جامعه زنان یائسه شهریار
   ◂ محمدرضا شعیری، نجمه تهرانیان، زهرا زمانخانی، سقراط فقیه زاده
   ✔ 1384/09/02  2005/11/23
    دومین کنگره خانواده و مسائل جنسی


●  بررسی تحول مفهوم جنسیت در کودکان 3 تا 6 ساله
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1384/09/02  2005/11/23
     دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی


●  طرح یک خرده نظریه: حسادت جنسی در مردان و زنان: لنگرگاهی زیست شناختی با فرهنگ سازی پدرسالارانه
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1384/09/02  2005/11/23
     دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی


●  بررسی و مقایسه راهبردهای کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد سالم
   ◂ محمدرضا شعیری، فاطمه معین الغربایی، مهدیه معین الغربایی
   ✔ 1384/02/28  2005/05/18
    هفتمین کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روان شناسی در ایران


●  بررسی برخی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1384/02/28  2005/05/18
    هفتمین کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روان شناسی در ایران


●  بررسی روایی خرده مقایسهای پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1383/12/10  2005/02/28
    اولین همایش سراسری کیفیت زندگی


●  ناهماهنگی زمان شناختی جنسی زوجین: طراحی درمان دیالکتیکی مبتنی بر شرایط فرهنگی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1382/07/23  2003/10/15
    اولین کنگره خانواده و مشکلات جنسی


●  مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش اموزان دبیرستانی
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدعلی ملامیرزایی، مریم پروری، فاطمه شه مرادی، اختر هاشمی
   ✔ 1382/06/16  2003/09/07
    همایش ارزشیابی در هزاره سوم


●  تئوری تعادل جویی منفی: زیر بنای شخصیتی مدیران در منظر امام علی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1381/08/07  2002/10/29
    همایش سراسری رفتارشناسی علوی در گستره مدیریت


●  تاثیر مداخلهی مبتنی بر ذهن اگاهی برای نوجوانان توام با اموزش والدگری ذهن اگاهانه در ارتقا کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مادرانِ نوجوانان دارای نشانه های نقص توجه/ بیش فعالی و مشکلات رفتاری برونی سازی شده
   ◂ اشکان ناصح ، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
   ✔ 1298/08/29  1919/11/21
    دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
PDF   

کتاب ها

●  کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان ، چیستی ابعاد و سنجش

●  تمرین های روانشناختی کاربردی در ورزش
   ◂ محمد رحمانی، محمد رضا شعیری

●  انسان و سلامت جنسی. تشخیص و درمان اختلالات جنسی از نظر روان شناختی

●  انقلاب فرهنگی
   ◂ محمدرضا شعیری

پایان نامه ها

●  بررسی نتایج نمونه غیر بالینی 9 ساله ایرانی در پاسخ دهی به ازمون رورشاخ و مقایسه ان با نمونه های مشابه غیر ایرانی
   ◂ مریم دلاوری

●  طراحی و اعتبار یابی مدل ساختاری رابطه سبک دلبستگی و انگاره پردازی خودکشی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان، سرکوب فکر، گسستگی و خلق افسرده، در دو نمونه از جوانان انگاره پرداز و اقدام کننده به خودکشی
   ◂ سیدحامد سجادپور

●  کارامدی و امکان سنجی پروتکل فراتشخیصی یکپارچه اختلالات هیجانی
   ◂ فیروزه ضرغامی

●  پیش بینی پریشانی روانشناختی بر اساس سبک دلبستگی :وارسی نقش واسطه ای ذهن اگاهی و کمال گرایی
   ◂ فاطمه اخوان عبیری

●  مقایسه اثر بخشی مداخله مبتنی بر ذهن اگاهی با و بدن والد گری ذهن اگاهانه در کاهش نشانه های نقص توجه / بیش فعالی زیر استانه تشخیص و مشکلات برونی سازی شده نوجوانان ، تعارض والد -نوجوان و ارتقا کیفیت زندگی
   ◂ اشکان ناصح

●  اثربخشی برنامه فرزندپروری حمایتی برای هیجانات کودکان مضطرب ) SPACE ( وEEG بیوفیدبک بر شدت علایم بالینی و همبسته های الکتروانسفالوگرافیک کودکانمبتلا به اختلال اضطرابی
   ◂ محسن جلالی

●  ارزیابی مدل ساختاری نشانگان استرس پس از اسیب ،نقش فراشناخت ،طرح واره هایهیجانی و تنظیم هیجانی
   ◂ زهرا زنجانی

●  بررسی تاثیر راهبردهای سرکوب فکر ، بازداری هیجانی و پذیریش بر نوع بازیابی از حافظه سرگذشتی
   ◂ زهرا صالح زاده عین اباد

●  مقایسه نتایج مربوط به متغیرهای ازمون رور شاخ در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی با افراد غیر مبتلا
   ◂ سمیه منتشلو

●  بررسی و اعتبار و پایایی سیاهه 90 سوالی نشانگان روان شناختی در نمونه های غیر بالینی
   ◂ فاطمه اخوان عبیرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید