دانشگاه شاهد

محمدرضا شعیری

دانشیار - دکتری روانشناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق : 60
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212470
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (160)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه تجارب گسستگی و دشواری در تنظیم هیجان در بیماران دارای افکار خودکشی و اقدام کننده به خودکشی
   ◂ حامد سجادپور، محمدرضا شعیری، محمد غلامی فشارکی، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1399/05/20  2020/08/10
    مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


●  تعیین اثربخشی رویکردهای مبتنی بر معنویت و مذهب بر میزان نشانه های افسردگی یک مطالعه متاانالیز
   ◂ محمدرضا شعیری، الهام اقایی، رسول روشن چسلی، مسعود جانبزرگی، محبوبه داستانی 1
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    مطالعات ناتوانی=Middle Eastern Journal of Disability Studies
PDF   

●  رهیافتی اسیب شناختی در گستره فرهنگ و خانواده: بررسی برونفکنی های افراد دچار اختالل ملال جنسیتی در ازمون رورشاخ
   ◂ سمیه منتشلو، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1398/03/30  2019/06/20
    مشاوره و روان درمانی خانواده


●  شناسایی مفهوم و ابعاد حسادت در قران‌ و حدیث و مقایسه ان با روان‌شناسی حسادت
   ◂ زهرا بیرجندی،، ثریا قطبی، محمدرضا شعیری
   ✔ 1397/12/14  2019/03/05
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  روابط ساختاری سبک دلبستگی با پریشاانی روانشناختی: نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان
   ◂ فاطمه اخوان، محمدرضا شعیری، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1397/11/07  2019/01/27
    روان شناسی بالینی
PDF   

●  Relationship Between Disgust Propensity and Contamination Obsessive-Compulsive Symptoms: The Mediating Role of Information Processing Bias
   ◂ Zahra Zanjani, Hamid Yaghubi, Mohammadreza Shaiiri, Ladan Fata, Mohammad Gholami Fesharaki
   ✔ 1397/09/06  2018/11/27
    Iranian Red Crescent Medical Journal


●  بررسی نقش واسطه ای اشفتگی استنتاج در رابطه بین تجارب تجزیه ای و نشانه های وسواسی- اجباری در دانشجویان دانشگاه شاهد در سال1396
   ◂ اکرم قربعلی، محمد غلامی فشارکی، محمدرضا شعیری
   ✔ 1397/07/15  2018/10/07
    تحقیقات نظام سلامت
PDF   

●  مقاسه الکترو انسفالوگرافی کمی کودکان مبتلا به اختلال اضطرابی با کودکان بهنجار
   ◂ محسن جلالی، محمدرضا شعیری، رسول روشن چسلی، غلامرضا چلبیانلو
   ✔ 1397/06/16  2018/09/07
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان


●  بررسی نقش اجتناب تجربه ای در پیش بینی سلامت عمومی در جمعیت غیر بالینی
   ◂ محمدرضا شعیری، نعمت الله یارالهی
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    روانشناختی و روانپزشکی شناخت =Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry
PDF   

●  A Structural Model of Relationship Between Disgust Propensity and Fear of Contamination: The Mediating Role of Mental Contamination
   ◂ Zahra Zanjani, Hamid Yaghubi, Mohammadreza Shaeiri, Ladan Fata, Mohammad Gholami Fesharaki
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
مقالات کنفرانسی (60)   Download XML   Download TXT

●  بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت
   ◂ محمدرضا شعیری، رسول روشن چسلی، سید محسن کلانتر، محمد غلامی، مرضیه زعفرانیه
   ✔ 1397/06/20  2018/09/11
    اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه اموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسع
PDF   

●  نقش پادگفتمان ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف
   ◂ فریده داودی مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1394/02/17  2015/05/07
    چهارمین همایش ملی نقد ادبی
PDF   

●  تاثیر گل درمانی در کاهش اختلال های رفتاری کودکان دبستانی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/06/28  2013/09/19
    ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
PDF   

●  Study of the Relationship between Happiness and Dimensions of Psychosis, Neurosis and Personality Extraversion
   ◂ Mohammadreza Shaeiri, Soosan Salari
   ✔ 1392/04/13  2013/07/04
    3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  An Investigation of The Effectiveness of a Composed Model of Cognitive- behavior Headache Management on the Treatment of Anxiety, Depression, Stress and Migraine Symptoms
   ◂ Hamedi, Asghari Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/04/13  2013/07/04
    3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر زنان مبتلا به کمر درد مزمن
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/03/09  2013/05/30
    پنجمین کنگره سایکوسوماتیک
PDF   

●  اضطراب بیماران درد مزمن دارای تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   ◂ فاطمه مسکریان، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/03/11  2012/05/31
    پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
PDF   

●  درد مزمن ، افسردگی و افکار خودکشی : بررسی نقش تعدیل کننده افسردگی بر رابطه بین شدت درد و افکار خود کشی در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ اکبری، برومند، اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، مسگریان، معروفی، ابراهیمی، نایب
   ✔ 1391/03/10  2012/05/30
    پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
PDF   

●  وارسی ساخت عاملی پرسشنامه کمال گرایی فراست (FMPS) در نمونه دانشجویی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/31  2012/05/20
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  رابطه ی ساده و چندگانه خشم، بازداری رفتاری، کمرویی و افسردگی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر
   ◂ مهدی حسنوند عموزاده، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/31  2012/05/20
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   کتاب ها

●  کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان ، چیستی ابعاد و سنجش

●  تمرین های روانشناختی کاربردی در ورزش
   ◂ محمد رحمانی، محمد رضا شعیری

●  انسان و سلامت جنسی. تشخیص و درمان اختلالات جنسی از نظر روان شناختی

●  انقلاب فرهنگی
   ◂ محمدرضا شعیری

پایان نامه ها

●  بررسی نتایج نمونه غیر بالینی 9 ساله ایرانی در پاسخ دهی به ازمون رورشاخ و مقایسه ان با نمونه های مشابه غیر ایرانی
   ◂ مریم دلاوری

●  طراحی و اعتبار یابی مدل ساختاری رابطه سبک دلبستگی و انگاره پردازی خودکشی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان، سرکوب فکر، گسستگی و خلق افسرده، در دو نمونه از جوانان انگاره پرداز و اقدام کننده به خودکشی
   ◂ سیدحامد سجادپور

●  کارامدی و امکان سنجی پروتکل فراتشخیصی یکپارچه اختلالات هیجانی
   ◂ فیروزه ضرغامی

●  پیش بینی پریشانی روانشناختی بر اساس سبک دلبستگی :وارسی نقش واسطه ای ذهن اگاهی و کمال گرایی
   ◂ فاطمه اخوان عبیری

●  مقایسه اثر بخشی مداخله مبتنی بر ذهن اگاهی با و بدن والد گری ذهن اگاهانه در کاهش نشانه های نقص توجه / بیش فعالی زیر استانه تشخیص و مشکلات برونی سازی شده نوجوانان ، تعارض والد -نوجوان و ارتقا کیفیت زندگی
   ◂ اشکان ناصح

●  اثربخشی برنامه فرزندپروری حمایتی برای هیجانات کودکان مضطرب ) SPACE ( وEEG بیوفیدبک بر شدت علایم بالینی و همبسته های الکتروانسفالوگرافیک کودکانمبتلا به اختلال اضطرابی
   ◂ محسن جلالی

●  ارزیابی مدل ساختاری نشانگان استرس پس از اسیب ،نقش فراشناخت ،طرح واره هایهیجانی و تنظیم هیجانی
   ◂ زهرا زنجانی

●  بررسی تاثیر راهبردهای سرکوب فکر ، بازداری هیجانی و پذیریش بر نوع بازیابی از حافظه سرگذشتی
   ◂ زهرا صالح زاده عین اباد

●  مقایسه نتایج مربوط به متغیرهای ازمون رور شاخ در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی با افراد غیر مبتلا
   ◂ سمیه منتشلو

●  بررسی و اعتبار و پایایی سیاهه 90 سوالی نشانگان روان شناختی در نمونه های غیر بالینی
   ◂ فاطمه اخوان عبیری

●  وارسی مقدماتی اثربخشی روان درمانی بین فردی (کوتاه شده و ارتقا یافته) در کاهش نشانه های افسردگی و مشکلات فردی زنان باردار
   ◂ صفیه صادقی مقدم بیلندی

●  اثر بخشی تکنیک اموزش متمرکز بر تکلیف بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و سایر نشانگان افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
   ◂ کریم گل محمدی

●  بررسی رابطه جهت گیری دینی (ب درونی-بیرونی) با نشانه های وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی با توجه به نقش میانجی همجوشی فکر- عمل،احساس مسیولیت افراطی و احساس گناه در نمونه غیر بالینی
   ◂ احمد سودی

●  مقایسه اضطراب،سبک های والدگری، کمال گرایی و خود کارامدی والدینی مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و بهنجار7-12ساله
   ◂ محمد امینایی

●  بررسی اثر بخشی تکنیک اموزش توجه مبتنی بر الگوی دات پروب در کاهش نشانگان اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
   ◂ مهتاب رجبی

●  بررسی اثر بخشی برنامه های کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر کاهش نشانه ها و ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
   ◂ شیما رضیان

●  بررسی نتایج نمونه غیر بالینی 11 ساله ایرانی در ازمون رورشاخ ..
   ◂ معصومه محسنی زاده

●  مقایسه باورهای فرا شناختی و کارکردهای اجرایی در بیماران وسواس فکری عملی با بینش بالا پایین و افراد سالم
   ◂ مصطفی طوبایی

●  بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن اگاهی در کاهش علایم ، افزایش میزان پذیرش و ذهن اگاهی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
   ◂ شیما ظهرابی

●  تاثیر تمایز یافتگی خود ، ترس از صمیمیت و اضطراب بر رضایت زناشویی و رضایت جنسی در مبتلایان به نارساکنش وری های جنسی با توجه به نقش تعدیبل کنندگی ارتباط جنسی
   ◂ سعید کیانپور

●  بررسی رابطه ساده و چند گانه عاطفه مثبت و منفی با هوش هیجانی ، ذهن اگاهی و نورتیسیسم در نمونه های غیر بالینی ایرانی با توجه به جنسیت
   ◂ فاطمه شفیعی

●  بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن اگاهی (MBSR) در کاهش نگرانی های بیمارگونه
   ◂ الهام میرزایی

●  اثربخشی ویدیوفیدبک و بکارگیری مولفه سرمشق گیری در فرایند ویدیوفیدبک در بهبود خود ادراکی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
   ◂ ابوالفضل بانوپور

●  طراحی پروتکل درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)برای کودکان مبتلا به درد مزمن و کارازمایی بالینی ان در کودکان 12-7 ساله
   ◂ سهیلا قمیان

●  بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر coping cat در کاهش اضطراب کودکان 10-8 ساله مبتلا به اضطراب
   ◂ فیروزه ضرغامی

●  پیش بینی تصویر بدنی مبتنی بر نقش های جنسیتی، کمال گرایی و توجه اگاهی با توجه به جنسیت
   ◂ ریحانه نورانی

●  مقایسه اثر بخشی یه الگوی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر مواجهه با خودومواجهه با خود-موفقیت در درمان اختلال هراس اجتماعی
   ◂ مهدیه عطری فر

●  بررسی نتایج نمونه غیر بالینی 10 ساله ایرانی در پاسخ دهی به ازمون رورشاخ و مقایسه ان با نمونه های مشابه غیر ایرانی
   ◂ نسیم کاشفی

●  تاثیر القای خلق از طریق فیلم بر استانه تحمل و شدت درد با توجه به نقش تعدیل کننده فاجعه امیز کردن درد در دانشجویان دانشگاه شاهد
   ◂ میلاد عابدی قلیچ قشلاقی

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی مقیاس فاجعه امیز کردن درد و مقایس ترس از حرکت/اسیب دیدگی مجدد در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن
   ◂ نرجس رحمتی

●  مقایسه اثربخشی دو الگوی درمان شناختی رفتاری متمرکز برمواجهه بر کنترل توجه بر مولفه های هیجانی و شدت درد در مبتلایان به کمر درد مزمن
   ◂ مینوسادات شهیدی شکیب

●  مقایسه خود کارامدی، اضطراب اجتماعی، کمرویی پرخاشگری و عزت نفس در دانش اموزان دبیرستانی با سطوح جرات ورزی متفاوت
   ◂ فاطمه خزایی

●  بررسی رابطه ساده و چندگانه خشم شرم بازداری رفتاری کمرویی و افسردگی با اضطراب اجتماعی در نمونه ی دانشجویی با توجه به جنسیت
   ◂ مهدی حسنوند عموزاده

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه پذیرش درد مزمن در نمونه های ایرانی مبتلا به درد مزمن
   ◂ فاطمه مسکریان

●  بررسی رابطه ساده و چندگانه خشم، خود کارامدی مربوط به درد و فاجعه افرینی با افکار خودکشی در نمونه ای از بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ اکرم برومند

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زنان و فرم تجدید نظر شده مقیاس پریشانی جنسی زنان در نمونه ای از زنان ایرانی
   ◂ مریم قسامی

●  مقایسه تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی زنان دارای ازدواج فامیلی و غیر فامیلی
   ◂ ریحانه امراللهی

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی مقیاس هراس اجتماعی در نمونه های غیر بالینی دانشجویی ایرانی
   ◂ مهدیه عطری فرد

●  تاثیر اموزش شیوه بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد - کودک ( مطابق باالگوی لندرث) به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان و تنیدگی والدینی
   ◂ سعیده سادات مصطفوی

●  بررسی اثر بخشی تلفیقی شناختی- رفتاری سردرد و خشم بر کاهش علائم سردرد میگرن، استرس و افسردگی در نمونه ای از بیماران سردرد میگرنی و مقایسه نتایج ان با گروه کنترل
   ◂ وجیهه حامدی

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت در نمونه های بالینی و غیر بالینی ایرانی
   ◂ سعیده پناهی

●  تاثیر اموزش راهبردهای افزایش شکرگزاری (مبتنی بر الگوی امونس و سلیگمن) بر گسترش عاطفه مثبت و تغییرات شادکامی و خوش بینی
   ◂ زینب لشنی

●  بررسی مقایسه ای اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری درد و طب سنتی ایران بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ راضیه شهنی

●  تاثیر اموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر (GAD )
   ◂ محمد رضا نایینیان

●  تاثیر اموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر (GAD)
   ◂ محمدرضا نائینیان

●  همانندی ها و ناهمانندی های جنسی در حسادت: بررسی پاسخ به بی وفایی جنسی و عاطفی در مردان و زنان
   ◂ زینب عرب عامری

●  بررسی اعتبار و پایائی فرم کوتاه پرسشنامه خودتنظیمی ( SRI-S) در نمونه های غیر بالینی ایرانی
   ◂ فرزانه سیروس

●  تاثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور
   ◂ مرضیه سلطانی

●  بررسی رابطه ساده و چند گانه اضطراب ، کمال گرائی ، عزت نفس، افسردگی، اضطراب اجتماعی، خشم و شاخص توده بدنی با شرم تصویر بدنی
   ◂ ماهرخ رضایی

●  بررسی تاثیر اموزش فرزند پروری مثبت به والدین در کاهش نشانه های کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای
   ◂ منصوره سادات خیریه

●  بررسی مقایسه ای رابطه سبکهای شوخ طبعی با مولفه های بهزیستی روانشناختی با توجه به جنسیت
   ◂ سعید بی نیاز چوپانی

●  بررسی رابطه بین خطاهای شناختی و تصویر بدنی بین دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
   ◂ نرگس نهاوندی

●  مقایسه مکانیزمهای دفاعی در نمونه های بالینی و غیر بالینی بر اساس هنجاریابی و یافته های مبتنی بر روانسنجی پرسشنامه ایرانی سبک های دفاعی (DSQ)
   ◂ لیلا حیدری نسب

●  بررسی اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و باز پردازش ان در درمان اختلال فوبی اجتماعی
   ◂ ناهید مومنی

●  مقایسه رابطه کمال گرایی با عزت نفس در نخبگان علمی ورزشی و افراد غیر نخبه
   ◂ مجید برادران

●  بررسی کارامدی بازی درمانی رفتاری شناختی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک
   ◂ نیلوفر قادری

●  بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله ای کش بر تصویر بدنی منفی دختران دانشجو
   ◂ نیلوفر رایگان

●  بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و خطاهای شناختی با دشت درد و ناتوانی جسمانی در افراد مبتلا به درد مزمن
   ◂ مهدی فدایی

●  بررسی و مقایسه راهبردهای کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری و افراد مبتلا به اختلال اضطراب- افسردگی مختلط و افراد غیر بیمار
   ◂ فاطمه معین الغربایی

●  وارسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه چهار سامانه ای اضطراب (FSAQ) در مورد دانشجویان دانشگاه گیلان
   ◂ علیرضا ماردپور

●  بررسی رابطه بین سوگیری مذهبی و مکانیزمهای دفاعی
   ◂ زهرا عظیمی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید