دانشگاه شاهد

ناهید طالبی

استاد یار - دکترا علوم ورزشی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  اثر یک برنامه فعالیت ورزشی منتخب بر سواد بدنی و ترکیب بدن دانش اموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ ناهید طالبی، زهرا رجبیان
   ✔ 1400/03/30  2021/06/20
    نشریه علمی پژوهشی پژوهان
PDF   

●  مقایسه اثر دو نوع تمرین مقاومتی پلایومتریک و تراباند بر عملکرد جسمانی والیبالیست های جوان
   ◂ ناهید طالبی، نقی سبلانی
   ✔ 1400/01/30  2021/04/19
    تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، اموزش بدون مرز
PDF   

●  مقایسه اثر تمرینات هاتایوگا و پیلاتس بر فشارخون، چاقی شکمی و کیفیت زندگی زنان کارمند دارای اضافه وزن
   ◂ ناهید طالبی، رویا هداوند میرزایی
   ✔ 1400/01/01  2021/03/21
    پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی
PDF   

●  Comparison of the Effect of Three Methods of Endurance, Resistance and Concurrent Training on Aerobic Fitness and Body Composition of Overweight Non-Athlete Male Students
   ◂ Nahid Talebi, Morteza Asadi
   ✔ 1399/11/08  2021/01/27
    New Approaches in Sport Sciences
PDF   

●  اثر شش هفته چرخش فعال حول محور عمودی بدن بر میزان فشار خون زنان مبتلا به پیش پرفشاری خون
   ◂ ناهید طالبی، محمد رحمانی، زهرا نعمتی
   ✔ 1399/11/01  2021/01/20
    دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
PDF   

●  مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و مقاومتی کراس فیت بر شاخص توده خالص و شاخص توده چربی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن
   ◂ ناهید طالبی، مهدی باغین زاده
   ✔ 1399/01/30  2020/04/18
    تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، اموزش بدون مرز
PDF   

●  تاثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر شاخص توده خالص ( FFMI ) و شاخص توده چربی ( FMI ) کارکنان مرد دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ مهدی باغین زاده، ناهید طالبی، زهرا حاجی اقایی
   ✔ 1398/10/25  2020/01/15
    تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، اموزش بدون مرز
PDF   

●  «اثربخشی مداخلات تمرین هوازی و اموزش مهارت مقابله با استرس بر کاهش استرس شغلی کارکنان سازمان اتش‌نشانی
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1398/09/11  2019/12/02
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی اثربخشی بخش امادگی جسمانی درس سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی
   ◂ ناهید طالبی، علی صمدی، بهنام محمدپور
   ✔ 1398/07/04  2019/09/26
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

●  پاسخ NT-Pro BNPبه یک مسابقه فوتبال در نوجوانان پسر فوتبالیست
   ◂ مجتبی عزیزی زارچ، ناهید طالبی
   ✔ 1397/11/10  2019/01/30
    ورزش و علوم زیست حرکتی
PDF   

●  اثر بخشی تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش اگاهی و نگرش فعالیت فیزیکی بر ارتقا توان کاری کارکنان شرکت پست
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1397/10/24  2019/01/14
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  The effect of the Invention of the Selected Aerobic Exercise Program on Variations of Body Composition Lipid hal
   ◂ Haji Aghaei, Nahid Talebi
   ✔ 1397/10/08  2018/12/29
    Revista Publicando
PDF   

●  ارزشیابی منتخبی از برنامه های درس سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی بر اساس حیطه های بلوم
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1397/07/05  2018/09/27
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

●  Impact of a Soccer Game on Cardiac Biomarkers in Adolescent Players
   ◂ Seyed Mohsen Hosseini, Mojtaba Azizi, Ali Samadi, Nahid Talebi, Hannes Gatterer, Martin Burtscher
   ✔ 1396/11/01  2018/01/21
    Pediatric Exercise Science


●  تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ علی صمدی، ناهید طالبی، صدیقه امینی
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
PDF   

●  رابطه بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران
   ◂ ناهید طالبی، ایمان سادات مدرس تونکابنی، مجتبی پورخیز
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
PDF   

●  ارتباط بین رفتار رهبری مربی،انسجام گروهی وعملکرد تیم های والیبال لیگ برتر زنان ایران
   ◂ ناهید طالبی، فاطمه عبداللهی
   ✔ 1391/10/01  2012/12/21
    مطالعات مدیریت ورزشی
PDF   

●  عوامل موثر بر افزایش بهره وری سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران وکارشناسان وارایه الگو
   ◂ ناهید طالبی، مشرف جوادی، مظفری
   ✔ 1383/01/01  2004/03/20
    پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- علوم حرکتی و ورزش سابق
PDF   

●  مقایسه برخی از ویژگیهای شخصیتی نابینایان ورزشکار گلبال بانابینایان غیر ورزشکار شهر تهران
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1380/04/01  2001/06/22
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

مقالات کنفرانسی (26)   Download XML   Download TXT

●  اثر تمرینات هاتایوگا و پیلاتس بر فشارخون، چاقی شکمی و کیفیت زندگی زنان کارمند دارای اضافه وزن
   ◂ ناهید طالبی، رویا هداوند میرزایی
   ✔ 1399/11/30  2021/02/18
    اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت با شعار تفریحات سالم - شهر سالم
PDF   

●   همبستگی سواد سلامت با سطح امادگی جسمانی مرتبط با سلامتی در دانش اموزان دختر دبیرستانی دارای اضافه وزن
   ◂ ناهید طالبی، مریم نیک شناس
   ✔ 1399/11/30  2021/02/18
    اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت با شعار تفریحات سالم - شهر سالم
PDF   

●  The Relationship between Emotion Regulation and Physical Fitness Level Related to Health in Tehran Firefighter
   ◂ Nahid Talebi, Akbar Rezazadeh
   ✔ 1399/09/15  2020/12/05
    دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
PDF   

●  Comparison of Eight Weeks of Endurance, Resistance and Combination Exercise Training on Aerobic Fitness and Body Composition Changes of Non-Athletics Male Students with Overweigh
   ◂ Nahid Talebi
   ✔ 1399/08/19  2020/11/09
    دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
PDF   

●  Comparison of the Effect of Two Types of Plyometric and Thera band Resistance Training on Physical Performance of Young Volleyball Players
   ◂ Nahid Talebi, Nagi Sabalani
   ✔ 1399/08/19  2020/11/09
    دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
PDF   

●  تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی با وزنه اژاد بر ترکیب بدن و تعادل پویا در نوجوانان پسر والیبالیست
   ◂ مرتضی برزگر، ناهید طالبی
   ✔ 1398/06/28  2019/09/19
    همایش ملی تربیت بدنی تغذیه و طب ورزشی


●  تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با تراباند و وزنه ازاد بر ترکیب بدن و تعادل پویا در نوجوانان پسر والیبالیست مبتدی
   ◂ مرتضی برزگر، ناهید طالبی
   ✔ 1398/06/28  2019/09/19
    تربیت بدنی ، تغذیه و طب اسلامی
PDF   

●  مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و مقاومتی کراس فیت بر شاخص های توده خالص و شاخص توده چربی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاقی
   ◂ مهدی باغین زاده، ناهید طالبی
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    همایش ملی تربیت بدنی تغذیه و طب ورزشی
PDF   

●  تاثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر تغییرات ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و توان کاری کارکنان دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ زهرا حاجی اقایی، ناهید طالبی
   ✔ 1397/08/27  2018/11/18
    اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی
PDF   

●  تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی با تراباند و وزنه ازاد بر ترکیب بدن و تعادل پویا نوجوانان پسر والیبایست مبتدی
   ◂ مرتضی برزگر، ناهید طالبی
   ✔ 1397/08/23  2018/11/14
    اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی
PDF   

●  The Response of N-terminal Naturalistic Peptide to Soccer game in Adolescent Male Soccer Player
   ◂ Mojtaba Azizi, Nahid Talebi, Ali Samadi
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
PDF   

●  Evaluation of cardiac troponin I Response to Soccer game in Adolescent Male Soccer player
   ◂ S. Mohsen Hosseini, Ali Samadi, Nahid Talebi
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
PDF   

●  رابطه سبک زندگی فعال با کیفیت زندگی و رضایت شغلی در بین دبیران زن ورزشکار استان تهران
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1395/12/12  2017/03/02
    سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
PDF   

●  تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم¬مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ صدیقه امینی، ناهید طالبی، علی صمدی
   ✔ 1394/12/05  2016/02/24
    اولین همایش ملی علوم ورزشی
PDF   

●  بررسی وضعیت مدیریت دانش وزارت ورزش و جوانان
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1394/06/26  2015/09/17
     اولین همایش ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در تربیت بدنی وعلوم ورزشی
PDF   

●  مقایسه هوش هیجانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1394/06/26  2015/09/17
     اولین همایش ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در تربیت بدنی وعلوم ورزشی
PDF   

●  ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان
   ◂ ناهید طالبی، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1394/03/01  2015/05/22
    اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی
PDF   

●  Surveying the effectiveness of selected of the sixth grades health and physical
   ◂ Nahid Talebi
   ✔ 1393/04/05  2014/06/26
    International congress of physiologycal science
PDF   

●  تبیین جامعه شناختی میزان سرمایه ی اجتماعی دربین دانشجویان ورزشکار وغیر ورزشکار (مطالعه موردی :دانشگاه شاهد،1391)
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، ناهید طالبی، محمدرضا حشمتی
   ✔ 1392/12/05  2014/02/24
    همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
PDF   

●  رابطه تعهد سازمانی با عدالت سازمانی در بین مدیران و کارشناسان ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران
   ◂ ناهید طالبی، ایمان سادات مدرس
   ✔ 1392/12/05  2014/02/24
    همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
PDF   

●  اصلاح پروسه حمل ونقل در مدیریت لجستیک ونقش ان در حمایت از تولید کنندگان داخلی کالاهای ورزشی
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1391/11/05  2013/01/24
    کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل ونقل
PDF   

●  support from the national sports products manufactured through improved procurement processes and source of the making
   ◂ Nahid Talebi, ایمان سادات مدرس-مجتبی پورخیز, Tahereh Sadat Modarres
   ✔ 1391/09/16  2012/12/06
    international shomal sport science conference 5and6 dec 2012
PDF   

●  موانع مربوط به جایگاه دانشگاهیان در ورزش
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1391/04/19  2012/07/09
    جایگاه دانشگاهیان در ورزش ایران
PDF   

●  بررسی ومقایسه نگرش وگرایش دانشجویان دانشگاه شاهد به فعالیت بدنی وورزش وارایه راهکارهایی جهت افزایش مشارکت دانشجویان به فعالیت حرکتی
   ◂ ناهید طالبی، مرتضی پایمزد-محسن وحدان-مهدیه عزیزی
   ✔ 1391/02/14  2012/05/03
    اولین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی
PDF   

●  ارتباط بین رفتارهای رهبری مربی-انسجام گروهی وعملکرد تیم های بسکتبال لیگ برتر زنان ایران
   ◂ ناهید طالبی، فاطمه عبدالهی-سید صلاح الدین نقشبدی، سیوان نوری
   ✔ 1390/06/28  2011/09/19
    اولین همایش ملی علم وبسکتبال
PDF   

●  مقایسه ویژگی های شخصیتی نابینایان ورزشکار گلبال یا نابینایان غیر ورزشکارشهر تهران
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1381/11/06  2003/01/26
    همایش سراسری جانباز، تربیت بدنی و علوم ورزشی
PDF   

کتاب ها

●  مزایای شنا برای سلامتی و تندرستی
   ◂ ناهید طالبی، مجتبی عزیزی زارچ

پایان نامه ها

●  مقایسه اثر دو نوع تمرین مقاومتی پلایومتریک و تراباند بر عملکرد جسمانی والیبالیستهای جوان
   ◂ نقی سبلانی

●  رابطه تنظیم هیجان با سطح امادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در اتش نشانان شهر تهران
   ◂ اکبر رضا زاده

●  مقایسه 8 هفته تمرینات هاتایوگا و پیلاتس برفشارخون، چاقی شکمی و کیفیت زندگی زنان کارمنددارای اضافه وزن
   ◂ رویا هداوندمیرزائی

●  مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و مقاومتی کراس فیت روی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاقی
   ◂ مهدی باغین زاده لنگری

●  تاثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر تغییرات ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و توان کاری کارکنان دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ سیده زهرا حاجی اقایی

●  مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با وزنه ازاد و تراباند بر قدر ت عضلانی ، توان بی هوازی، ترکیب بدنی و تعادل پویای نوجوانان پسر
   ◂ مرتضی برزگر بفرویی

●  مقایسه هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و موازی بر امادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی دانشجویان پسر غیر ورزشکار دارای اضافه وزن
   ◂ مرتضی اسدی

●  بررسی پاسخ پپتید ادرار اور نوع b به یک مسابقه فوتبال در نوجوانان پسر فوتبالیست
   ◂ مجتبی عزیزی زارچ

●  مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی هوازی تناوبی و تدامی بر ترکیب بدن و اشتهای دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ صدیقه امینی

●  تاثیر شش هفته تمرینترکیبی طناب زنی بر ترکیب بدنی و برخی شاخص های عملکرد ریوی دانش اموزان پسر10-12 ساله دارای اضافه وزن
   ◂ وحید سلیمانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید