دانشگاه شاهد

احمد فروزانفر

دانشیار - دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :982151212406+
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (18)   Download XML   Download TXT

●  واکاوی گفتمان قدرت در داستان رستم و اسفندیار از منظر فوکو
   ◂ شهلا خلیل الهی، طاهره شیرخدا، احمد فروزانفر
   ✔ 1398/08/01  2019/10/23
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  بررسی ایرونی سقراطی و ایرونی رمانتیک در رباعیّات خیّام ,ابوالعلا و شوپنهاور
   ◂ مریم موسوی، احمد فروزانفر، شهلا خلیل الهی
   ✔ 1398/07/08  2019/09/30
    International Journal of Applied Linguistics and English Literature
PDF   

●  تحلیل کنایه های عاشقانه در رباعیات خیام ، ابوالعلا و شوپنهاور
   ◂ مریم موسوی، شهلا خلیل الهی، احمد فروزانفر
   ✔ 1398/07/08  2019/09/30
    International Journal of Applied Linguistics and English Literature
PDF   

●  تحلیل زبانشناسانه استعاره مفهومی عشق در غزلیات امیرخسرو دهلوی
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1398/05/08  2019/07/30
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق
PDF   

●  Analysis of resistance stories of Mystery of Masih by Ebrahim Hasanbeigi
   ◂ Ahmad Forouzanfar
   ✔ 1397/08/23  2018/11/14
    Opcion


●  Sociology and psychoanalysis of personality in Khaje Nizam al-Mulks policy
   ◂ Ahmad Forouzanfar, Froozandeh Edalatkashi
   ✔ 1397/08/23  2018/11/14
    Opcion


●  تحلیل رمان حیاط خلوت با توجه به عناصر سازنده
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/02/10  2018/04/30
    مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه


●  مضامین شاخص ادبیات پایداری در بخش حماسی شاهنامه
   ◂ احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم، زهرا عسگری
   ✔ 1396/11/22  2018/02/11
    ادبیات پایداری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق
PDF   

●  backhtin,s readind of the salt knife,s house no.5 by kurt van gut jounier
   ◂ Ahmad Forouzanfar, edalat forozandeh
   ✔ 1396/10/21  2018/01/11
    International Academic Journal of Humanities
PDF   

●  presentation of amodel for life style in resistance poems of iqbal lahori
   ◂ Ahmad Forouzanfar
   ✔ 1395/10/15  2017/01/04
    International Academic Journal of Humanities


●  sleep and dream book of spritual couples from epistmological prespective
   ◂ Ahmad Forouzanfar
   ✔ 1395/09/11  2016/12/01
    Modern Journal of Language Teaching Methods


●  مضامین شاخص ادبیات پایداری در بخش شاهنامه فردوسی
   ◂ احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم، زهرا عسگری
   ✔ 1395/02/11  2016/04/30
    ادبیات پایداری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق


●  consistency of mawlana view about the sama with the great men of sufism
   ◂ Ahmad Forouzanfar
   ✔ 1394/12/20  2016/03/10
    International Academic Journal of Humanities


●  بررسی چرایی نبرد شیر وگاو در قالیهای ایرانی با تکیه بر اسطوره ها ومتون ادبی
   ◂ زهرا عسگری، فریده داودی مقدم، احمد فروزانفر
   ✔ 1394/12/11  2016/03/01
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق


●  سبک روایی رمان باغ کیانوش اثر علی اصغر عزتی پاک
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1394/07/30  2015/10/22
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق


●  examining customs of warrirs of heroine three works shahnameh banugoshpanama and samak e ayyar
   ◂ Atefeh Shakiba, Ahmad Forouzanfar
   ✔ 1393/08/20  2014/11/11
    International Academic Journal of Humanities
PDF   

●  حقیقت محمدیه مرکز دایره وجود ازل و ابد
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1386/01/20  2007/04/09
    بشری
PDF   

●  فضیلت اذکار اسمانی
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1383/12/11  2005/03/01
    دانشور رفتار- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

مقالات کنفرانسی (30)   Download XML   Download TXT

●  نقد روانشناسی رمان مردی به نام اوه با تکیه بر نظریه فردنگر ادلر
   ◂ احمد فروزانفر، فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    ششمین همایش متن پژوهی ادبی
PDF   

●  اسیب شناسی ادبی داستان رمان شطرنج با ماشین قیامت با توجه به عناصر داستان
   ◂ احمد فروزانفر، فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    ششمین همایش متن پژوهی ادبی
PDF   

●  تحلیل داستان قوری چینی پدر با رویکرد نشانه معنا شناسی
   ◂ شهلا دینوی زاده، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/03/31  2018/06/21
    اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادی در مطالعات زبان و ادبیات
PDF   

●  اسیب شناسی ادبی از داستان های پایداری با تحلیل عناصر داستان رمان پانزدهمین نفر
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/03/17  2018/06/07
    کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
PDF   

●  نقد فرمالیست داستان پایداری پانزدهمین نفر
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادی در مطالعات زبان و ادبیات
PDF   

●  تحلیل ساختاری داستان پایداری معمای مسیح با تکیه بر نظریه برمون
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/02/31  2018/05/21
    اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  اسیب شناسی ادبی رمان های پایداری با توجه به ملاقات در شب
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/02/23  2018/05/13
    کنفرانس پنجمین همایش متن پژوهی ادبی سبک شناسی بلاغت نقد
PDF   

●  مقایسه سبکب هشت بهشت امیر خسرو دهلوی و اسرار نامه عطار با توجه به نظریه کیت جانسون
   ◂ Ahmad Forouzanfar، فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/01/19  2018/04/08
    نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادبیات فارسی
PDF   

●  تحلیل زبان شناختی استعاره عشق، عاشق و معشوق در دو بیتی های بابا طاهر
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، Ahmad Forouzanfar
   ✔ 1396/12/09  2018/02/28
    همایش ملی هزاره بابا طاهر
PDF   

●  تحلیل و بررسی عناصر داستانی بر روی رمان روزهای اخر احمد دهقان
   ◂ احمد فروزانفر، فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1396/03/10  2017/05/31
    نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی
PDF   

●  مقایسه فیلم نامه های جنگی نجات سرباز رایان و روز سوم ایران بر اساس یه پرده ای سید فیلد
   ◂ فریده داودی مقدم، احمد فروزانفر، هاجر ملک محمودری
   ✔ 1395/03/05  2016/05/25
    همایش ملی ادبیات پایداری
PDF   

●  بازی نشانه ها در غزلیات بیدل دهلوی
   ◂ فریده داودی مقدم، احمد فروزانفر
   ✔ 1395/02/22  2016/05/11
    همایش ملی ادبیات غنایی
PDF   

●  شناخت و بررسی ارتباط میان ادبیات پایداری و حماسه
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1393/12/20  2015/03/11
    کنگره سراسری ادبیات پایداری
PDF   

●   شناخت و بررسی ارتباط میان ادبیات پایداری و حماسه در بخش حماسی شاهنامه فردوس
   ◂ احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    کنگره سراسری ادبیات پایداری
PDF   

●  بررسی ساختار نشانه شناسی یک روایت (عاشقانه های یونس در شکم ماهی)
   ◂ احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    کنگره سراسری ادبیات پایداری
PDF   

●  واکاوی موتیو لاله از نگاه وحشی بافقی
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1392/06/10  2013/09/01
    نخستین همایش ملی کمال الدین وحشی بافقی
PDF   

●  تحلیل خواب و رویا در مثنوی معنوی از دیدگاه یونگ و فروید
   ◂ احمد فروزانفر، فهیمه بابایی
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    دومین سمپوزیوم بین اللملی مثنوی معنوی
PDF   

●  حضور زن سوفیانی در اثار مولانا و سهراب سپهری
   ◂ شهلا خلیل اللهی، احمد فروزانفر
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    دومین سمپوزیوم بین اللملی مثنوی معنوی
PDF   

●  بررسی حوزه معنایی موتیو لاله در شعر شهریار
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1392/02/18  2013/05/08
    همایش بین اللملی شهریار
PDF   

●  حالات و رفتارهای عرفانی قهرمانان شاهنامه
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1390/10/03  2011/12/24
    همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
PDF   

●  نگاهی به شیوه های تذکره نویسی و ساختار ان از اغاز تاکنون
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1390/06/10  2011/09/01
    سمینار بین المللی تذکره نویسی در زبان فارسی
PDF   

●  بررسی اینه در اندیشه مولانا و ابن عربی
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1390/02/19  2011/05/09
    نخستین کنگره بین الملل حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی معنوی
PDF   

●  نمود ادبیات در رسانه های تصویری و نقش ان در تغییر باورهای اجتماعی
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1389/11/11  2011/01/31
    کنفرانس نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای
PDF   

●  تاثیر جامی از نظریه وحدت وجود ابن عربی
   ◂ شهلا خلیل اللهی، احمد فروزانفر
   ✔ 1389/10/11  2011/01/01
    نخستین همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور


●  مراتب وجود با بسم الله الرحمن الرحیم
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1388/12/10  2010/03/01
    دومین همایش ملی سیره علوی
PDF   

●  فقر بر دو حرف لااله پیچیدن است
   ◂ شهلا خلیل اللهی، احمد فروزانفر، Batool Mahdavi، شهلا خلیل اللهی
   ✔ 1388/12/05  2010/02/24
    کنفرانس همایش بین المللی بزرگداشت اقبال لاهوری


●  نقش ادبیات و هنر در زندگی
   ◂ شهلا خلیل اللهی، احمد فروزانفر، Batool Mahdavi، شهلا خلیل اللهی
   ✔ 1388/08/22  2009/11/13
    چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی


●  عقل از دیدگاه علی(ع)و عرفا
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1387/09/25  2008/12/15
    همایش بین المللی سیره علوی


●  عناصر داستان نویسی در مثنوی
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1387/06/08  2008/08/29
    سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران


●  سیمای پیامبر (ص) در فصوص الحکم ابن عربی
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1385/12/01  2007/02/20
    بازشناسی سیمای پیامبر اعظم در ایینه ادب فارسی
PDF   

کتاب ها

●  تحلیل و تبیین عوامل موفقیت کتاب دا
   ◂ اعظم عنقائی-احمد فروزانفر

●  عناصر داستان در رمان های دفاع مقدس
   ◂ 1-فروزنده عدالت کاشی 2- احمد فروزانفر

●  جوهره پایداری در شعر مشروطه و انقلاب اسلامی
   ◂ 1- احمد فروزانفر 2- طبیه زارعی

●  نقد روانشناسانه در رمان
   ◂ 1-احمد فروزانفر

●  امهات طب سنتی، اسلامی
   ◂ احمد فروزانفر

●  بیشتر بدانیم تا بیشتر بمانیم
   ◂ احمد فروزانفر

●  گنج مقصود
   ◂ احمد فروزانفر

●  جام مصفای دل
   ◂ 1-احمد فروزانفر 2-شهلا خلیل اللهی

پایان نامه ها

●  تحلیل شخصیت های رمان برجاده های ابی سرخ از منظر مولفه های پایداری
   ◂ زهرا رضایی مصلح ابادی

●  بررسی تطبیقی نمادهای اسطوره ای در شعر حماسی و شعر دفاع مقدس
   ◂ ناهید باغبان

●  بررسی بسامد مولفه های پایداری در نهج البلاغه و تبیین و تحلیل مولفه های شاخص
   ◂ علی اکبر نصرتی

●  تحلیل شخصیت و شخصیت پردازی در اثار صادق کرمیار با رویکرد دفاع مقدس
   ◂ عصمت فیاض پارچین

●  تحلیل و بررسی عناصر داستانی در پنج اثر پر تیرا‍ ادبیات دفاع مقدس
   ◂ فروزنده عدالت کاشی

●  تحلیل استعاره های مفهومی اشعار پایداری و ایینی معاصر (گرمارودی، احمد عزیزی، علی اکبر لطفیان)
   ◂ زهرا مرتضایی

●  تحلیل المان های پایداری در دو فیلم جنگی معاصر ایرانی و خارجی مطالعه موردی دویل فیلم نامه نویسی و به ساریو خوش امدید
   ◂ سیدکاظم مفیدی

●  تحلیل خاطره انگیز نگاشته های خلبانان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از منظر شاخص های پایداری
   ◂ محسن میرزاخانی

●  مقایسه فیلمنامه جنگی ایلات متحده امریکا با فیلمنامه های دفاع مقدس ایران بر اساس نظریه سه پرده پرده ای سید فیلد مطالعه دو نتمونه فیلنامه نجات سربازاریان و روز سوم
   ◂ هاجر ملک محمودی

●  تحلیل نشانه ها بر اساس نظریات هنجار گریزی معنایی لیچ درشعر محمد کاظم کاظمی و قیصر امین پور
   ◂ مایده احمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید