دانشگاه شاهد

حسام الدین شریفی

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●  گراف های کیلی یال انتقالی نرمال چهار ظزفیتی همبند روی گروه های ناابلی از مرتبه 5P^2
   ◂ صغری خزائی، حسام الدین شریفی
   ✔ 1399/01/14  2020/04/02
    Turkish Journal of Mathematics


●  نکته ای بر سرشتهای غیر خطی گویای گروهها
   ◂ میثم نوروزابادیان، حسام الدین شریفی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    Algebras and Representation Theory


●  بررسی گروههای گویای با 2-زیرگروه سیلوی از کلاس پوچتوانی حداکثر 2
   ◂ سعید جعفری، Hesameddin Sharifi
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    Bulletin of the Iranian Mathematical Society
PDF   

●  On the Artin exponent of some rational groups
   ◂ S. Jafari, H. Sharifi
   ✔ 1396/03/25  2017/06/15
    Communications in Algebra


●  روی 2-زیرگروههای گویای، گروههای گویا
   ◂ میثم نوروز ابادیان-Hesameddin Sharifi
   ✔ 1396/02/10  2017/04/30
    Mathematical Notes of the Academy of Sciences of the USSR


●  گرافهای کیلی نرمال-یال انتقالی چهارتایی روی گروههای مجولار مرتبه 8n
   ◂ حسام الدین شریفی، محمد رضا درفشه
   ✔ 1395/09/29  2016/12/19
    Turkish Journal of Mathematics


●  2-زیرگروه سیلوی Q1-گروههای حل پذیر
   ◂ نوروزابادیان-شریفی
   ✔ 1395/08/09  2016/10/30
    Comptes Rendus Mathematique


●  Q1-گروههای فروبنیوس
   ◂ حسام الدین شریفی، میثم نوروزابادیان
   ✔ 1394/10/10  2015/12/31
    Archiv der Mathematik


●  دسته بندی گروههای گویایی که سرشتهای تحویل ناپذیرش تنها روی خودوارونها صفر می شود
   ◂ سعید جعفری، Hesameddin Sharifi
   ✔ 1394/02/10  2015/04/30
    Turkish Journal of Mathematics


●  یک رویکرد جدید از بلوغ مولکولها بوسیله گویایی گروههای متناهی
   ◂ حسام الدین شریفی، رضا زاهد
   ✔ 1392/06/10  2013/09/01
    Journal of Mathematical Chemistry
PDF   مقالات کنفرانسی (15)   Download XML   Download TXT

●  گامهای رو به جلو برای دسته بندی گروههای که سرشتهای تحویل ناپذیر انها گویا مقدار هستند
   ◂ حسام الدین شریفی، مژگان رضاخانلو
   ✔ 1398/11/30  2020/02/19
     12th Iranian Group Theory Conference
PDF   

●  برخی مسایل گروههای متناهی روی سرشت های گویا مقدار تحویل ناپذیر
   ◂ سعید جعفری، Hesameddin Sharifi
   ✔ 1396/02/14  2017/05/04
    Finite Groups and Their Automorphisms 2017
PDF   

●  2-گروههای گویا و کلاس پوچ توانیشان
   ◂ حسام الدین شریفی
   ✔ 1395/04/30  2016/07/20
    بیست و پنجمین کنفرانس جبر ایران
PDF   

●  گروههای گویایی که سرشتهای تحویل ناپذیرش تنها روی p-عنصر ها صفر می شوند
   ◂ Hesameddin Sharifi، سعید جعفری
   ✔ 1393/08/23  2014/11/14
    بیست و چهارمین سمینار جبر ایران
PDF   

●  سرشتهای غیرخطی گویای گروههای فروبنیوس
   ◂ Hesameddin Sharifi، میثم نوروزابادیان
   ✔ 1393/03/29  2014/06/19
    Bicocca Ph.D. School and Workshop on Representation Theory 2014
PDF   

●  ON RATIONAL NONLINEAR CHARACTERS OF FINITE GROUPS
   ◂ Hesameddin Sharifi
   ✔ 1392/04/26  2013/07/17
    The International Conference on Group Theory,Novosibirsk Sobolev Institute of Mathematics Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
PDF   

●  حل معادله ی یانگ-بگستر و ساختن جبرهای لی نوویکف
   ◂ حسام الدین شریفی
   ✔ 1391/11/16  2013/02/04
    2nd biennnial international group theory conference
PDF   

●  ساختارهای نوویکف روی جبرهای لی
   ◂ رضا عبدالملکی، Hesameddin Sharifi
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    2nd Seminar on Algebra and its Applications
PDF   

●  حاصلضرب های نوویکف از مشتقات
   ◂ رضا عبدالملکی، Hesameddin Sharifi
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    2nd Seminar on Algebra and its Applications
PDF   

●  بعضی مسائل در نظریه سرشت: گویایی گروههای متناهی
   ◂ حسام الدین شریفی
   ✔ 1390/12/19  2012/03/09
    The Fourth International Group Theory Conference of Iran
PDF   کتاب ها

●  درامدی بر نظریه کد گذاری(سان لینگ ،چایوپینگ شینگ)
   ◂ کبری علی محمدی

پایان نامه ها

●  بررسی گراف های کیلی روی گروه غیر ابلی از مرتبه 5p^2
   ◂ زهرا خزایی

●  بررسی توان k-ام و احتمال وجود ریشه های مربعی عناصر در یک گروه
   ◂ رقیه رزاقی ولین

●  بررسی گراف های کیلی نرمال یال انتقالی روی گروه های غیر ابلی از مرتبه 4p(p اول) و گروه های ماجولار
   ◂ مرضیه حسنی خلق

●  بررسی یرخی ویژگی های گروه های گویا و صفرهای سرشت های یک گروه متناهی
   ◂ سعید جعفری

●  گراف توانی
   ◂ زینب نیکوایی

●  طیف لاپلاس گرافهای توانی برای گروههای متناهی
   ◂ مهدیه حفاظی

●  گروهها-Q1
   ◂ میثم نوروزابادیان

●  شناسایی برد چند جمله ای های لی روی جبرهای لی
   ◂ سعیده صابری

●  Periodic derivation and predervation of Lie algenbra
   ◂ راحله اهنگر

●  کدهای جایگشتی خود دوگان از گروه های متناهی در حالت نیم ساده
   ◂ مریم رضایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید