دانشگاه شاهد

سیده نفیسه ال محمد

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  براورد بیزی پارامتر تنش-مقاومت تحت نمونه های سانسور فزاینده پیوندی در توزیع لوماکس
   ◂ سیده نفیسه ال محمد، اکرم کهنسال، فاطمه عزیززاده
   ✔ 1399/11/13  2021/02/01
    علوم اماری
PDF   

●  A New Machine Learning Ensemble Model for Class Imbalance Problem of Screening Enhanced Oil Recovery Methods
   ◂ Seyede Alemohammad, meysam pirizadeh, Mohammad Manthouri, mohsen pirizadeh
   ✔ 1399/09/23  2020/12/13
    Journal of Petroleum Science and Engineering


●  عملکرد تشخیص دو روش گالیوم 68 پی اس ام پت سی تی و فلوئور 18 فلوئوروکواین پت سی تی در سرطان پروستات: مطالعه مقایسه اس
   ◂ سیده نفیسه ال محمد، Zeinab Paymani، Taryn Rohringer، Reza Vali، Wolfgang Loidl، Hans Geinitz، Werner Langsteger، Mohsen Beheshti
   ✔ 1399/06/22  2020/09/12
    Journal of Clinical Medicine
PDF   

●  مقایسه تاثیر کرایوتراپی و طب فشاری بر شدت درد ورود سوزن به عروق شریانی – وریدی بیماران همودیالیزی
   ◂ ناهید رژه، نسرین علایی، سیده نفیسه ال محمد، فاطمه حسین زاده
   ✔ 1398/05/09  2019/07/31
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   

●  رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر شیراز، سال 1396
   ◂ ابوذر نگهداری، مریم جدید میلانی، سیده نفیسه ال محمد، امیر سیدحسین پیشگویی
   ✔ 1397/12/11  2019/03/02
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق


●  پیش بینی ارزش در معرض ریسک قیمت طلا: مقایسه ای بین مدل GARCH و LSTRGARCH
   ◂ سیده نفیسه ال محمد
   ✔ 1397/07/04  2018/09/26
    Theory of Stochastic Processes


●  تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی
   ◂ مرتضی رحمانی، ابوالفضل تاری مرزاباد، سیده نفیسه ال محمد، طاهره مرادزاده
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
PDF   

●  Markov switching asymmetric GARCH model: stability and forecasting
   ◂ N. Alemohammad, S. Rezakhah, S. H. Alizadeh
   ✔ 1396/12/19  2018/03/10
    Statistical Papers


●  Markov switching component GARCH model: Stability and forecasting
   ◂ N. Alemohammad, S. Rezakhah, S. H. Alizadeh
   ✔ 1394/06/21  2015/09/12
    Communications in Statistics -Theory and Methods


مقالات کنفرانسی (9)   Download XML   Download TXT

●  بهبود خوشه بندی FCM با استفاده از حذف ناهنجاری
   ◂ عطیه احسانی، سیده نفیسه ال محمد
   ✔ 1398/04/05  2019/06/26
    چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
PDF   

●  GARCH Model-Based Fuzzy Clustering of Asian and Oceania Stock Markets
   ◂ Seyede Nafiseh Alemohammad
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  پیش بینی قیمت سهام S&P با شبکه های بیزین
   ◂ سیده نفیسه ال محمد، پریسا رجبی
   ✔ 1397/02/12  2018/05/02
    یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
PDF   

●  بررسی قابلیت پیش بینی مدل غیر متقارن گارچ بر روی داده های بورس تهران
   ◂ سیده نفیسه ال محمد
   ✔ 1396/05/31  2017/08/22
    چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
PDF   

●  مدل غیر متقارن مارکوف سوییچ گارچ: پایداری و پیش بینی
   ◂ سعید رضاخواه، سیده نفیسه ال محمد، ساسان حسینعلیزاده
   ✔ 1396/05/02  2017/07/24
    The 39th Conference on Stochastic Processes and their Applications )
PDF   

●  مدل غیرمتقارن مارکوف سوییچ گارچ: براورد و پیش بینی
   ◂ Seyede Alemohammad، سعید رضاخواه، ساسان حسینعلیزاده
   ✔ 1394/05/28  2015/08/19
    دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
PDF   

●  یک ساختار جدید از مدل مارکوف سوییچ با وزن لجستیکی
   ◂ Seyede Alemohammad، سعید رضاخواه، ساسان حسینعلیزاده
   ✔ 1394/02/09  2015/04/29
    پانزدهمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی
PDF   

●  تحلیل بیزی برای مدل مارکوف سوییچ گارچ مولفه ای
   ◂ Seyede Alemohammad، سعید رضاخواه، ساسان حسینعلیزاده
   ✔ 1393/12/06  2015/02/25
    هشتمین همایش ملی تخصصی امار
PDF   

●  مدل مارکوف پنهان مشروط به ناهمگنی واریانس
   ◂ N. alemohammad، S.Rezakhah، S. H. Alizadeh
   ✔ 1391/04/19  2012/07/09
    8th world congress in probability and statistics
PDF   

کتاب ها

●  توزیع های اماری، کاربردها و براورد پارامترها
   ◂ اکرم کهنسال، سیده نفیسه ال محمد

پایان نامه ها

●  خوشه بندی فازی سری های زمانی مالی
   ◂ عطیه احسانی

●  تشخیص بیماری های اس ام ای با استفاده از تکنیک های داده کاوی
   ◂ اکرم حکیمی خلیل ابادی

●  بررسی رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر شیراز در سال 6931
   ◂ ابوذر نگهداری

●  کاربرد خوشه بندی و شبکه های بیزین در پیش بینی سری های زمانی مالی
   ◂ پریسا رجبی

●  مقایسه‌ تاثیر کرایوتراپی و طب فشاری بر شدت درد ورود سوزن به عروق ناحیه فیستول شریانی- وریدی بیماران زن تحت همودیالیز
   ◂ فاطمه حسین زاده گیسکی

●  روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی و بررسی پایداری میانگین مربعات
   ◂ بهشته پوراحمد

●   استفاده از برنامه ریزی خطی برای حل مساله VCSP
   ◂ افسانه پیر

●  اختیار مبادله توانی
   ◂ طاهره مرادزاده

●  ارابه مدل تخصیص طرفیت با هماهنگی کانال در زنجیره تامین: رویکرد نظریه بازیها
   ◂ مریم عزیزی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید