دانشگاه شاهد

نادر جعفری راد

استاد


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق : 330
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

خلاصه فعالیتهای علمی

1398: پژوهشگر رتبه اول دانشکده علوم پایه
1397: استاد تمام
1386-1397: عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
2009-2013: محقق وابسته پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM) تهران
2008-2013: عضو وابسته موسسه ترکیبیات و کاربردها ( ICA)، کانادا
،عضو انجمن ریاضی امریکا،
عضو انجمن ریاضی ایران،
عضو انجمن امار ایران
مرورگر American Mathematical Review
مرورگر Zentralblatt MATH
سخنران کلیدی چهارمین کنفرانس ترکیبیات ایران،
محقق مدعو در مرکز بین المللی فیزیک نظری و ریاضی عبد السلام ( ICTP)، ایتالیا،  تابستان 2012
محقق مدعو در اکادمی علوم لهستان، فروردین 93،
محقق مدعو در دانشگاه علوم مالزی در سالهای 1389و 1396 و 1398
اخذ گرنت از مرکز بین المللی ریاضیات امریکا، ( IMU) در سالهای 2014 و 2018،
عضو کمیته علمی ششمین، هفتمین و هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری ایران،
عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند ایران،
استاد نمونه دانشگاه صنعتی شاهرود 2010،
پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شاهرود 2008، 2009، 2010، 2013،2012، 2014 و2016،
عضو هیات تحریریه مجله  Journal of Algebraic Systems
عضو هیات تحریریه مجله Global Analysis and Discrete Mathematics
عضو هیات تحریریه مجله Caspian Journal of Mathematical Sciences
عضو هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود 1391-1393،
عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه صنعتی شاهرود 1393-1397،
سرپرستی و هدایت 9 دانشجوی دکتری و بیش از 45 دانشجوی کارشناسی ارشد
تالیف کتاب برای انتشارات   Springer،
چاپ بیش از 140 مقاله علمی شامل 5 مقاله داغ از سوی انتشارات Elsewier،
ارایه دهها سخنرانی تخصصی در مجامع علمی داخلی و خارجی

زمینه های تخصصی

Combinatorics and Graph Theory (including: Domination Theory; Probabilistic Methods in Combinatorics; Graph Coloring; Algebraic Graph Theory; Design Theory; etc)
Algorithms and Computation
Coding Theory & Cryptography
Optimization
دسترسی به مقالات چاپ شده اینجانب در زمینه علوم کامپیوتر از طریق جستجوی نام نویسنده در لینک dblp.org (مرجع مقالات منتشر شده در مجلات علوم کامپیوتر)  و دسترسی به مقالات چاپ شده در سایر زمینه ها از طریق جستجوی نام نویسنده در لینک zbmath.org (مرجع اصلی انجمن ریاضی اروپا جهت نمایه سازی مقالات  ریاضی محض و کاربردی) میسر است.

مقالات ژورنالی (48)   Download XML   Download TXT

●  THE ROMAN DOMATIC PROBLEM IN GRAPHS AND DIGRAPHS: A SURVEY
   ◂ Nader Jafari Rad, Sheikholeslam, Volkmann, Chellali
   ✔ 1400/03/02  2021/05/23
    Discussiones Mathematicae Graph Theory
PDF   

●  BOUNDS ON THE DOUBLE ITALIAN DOMINATION NUMBER OF A GRAPH
   ◂ Nader Jafari Rad, ازوین
   ✔ 1400/03/02  2021/05/23
    Discussiones Mathematicae Graph Theory
PDF   

●  ALGORITHMIC ASPECTS OF THE INDEPENDENT 2-RAINBOW DOMINATION NUMBER AND INDEPENDENT ROMAN f2g-DOMINATION NUMBER
   ◂ Nader Jafari Rad, Abolfazl Poureidi
   ✔ 1399/12/03  2021/02/21
    Discussiones Mathematicae Graph Theory
PDF   

●  Upper Bounds on the k-Tuple (Roman) Domination Number of a Graph
   ◂ Nader Jafari Rad, Michael A. Henning
   ✔ 1399/12/03  2021/02/21
    Graphs and Combinatorics


●  Bounds on the outer-independent double Italian domination number
   ◂ F Azvin, Nader Jafari Rad, L. Volkmann
   ✔ 1399/12/03  2021/02/21
    Communications in Combinatorics and Optimization


●  Upper bounds on the global offensive alliances in graphs
   ◂ Nader Jafari Rad
   ✔ 1399/11/12  2021/01/31
    Discrete Applied Mathematics


●  A CLASSIFICATION OF CACTUS GRAPHS ACCORDING TO THEIR DOMINATION NUMBER
   ◂ Hajian, Michael A. Henning, Nader Jafari Rad
   ✔ 1399/09/06  2020/11/26
    Discussiones Mathematicae Graph Theory
PDF   

●  Strength of strongest dominating sets in fuzzy graphs
   ◂ Nader Jafari Rad, M. Farhadi, M. Ghorani
   ✔ 1399/09/03  2020/11/23
    Communications in Combinatorics and Optimization


●  Trees with No Locating Roman Domination Critical Vertices
   ◂ Nader Jafari Rad, Ali Taherifar, Hadi Rahbani
   ✔ 1399/09/01  2020/11/21
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  On algorithmic complexity of double Roman domination
   ◂ Nader Jafari Rad, Poureidi
   ✔ 1399/07/24  2020/10/15
    Discrete Applied Mathematics
PDF   کتاب ها

●  Structures of Domination in Graphs
   ◂ Teresa W. HaynesStephen T. HedetniemiMichael A. Henning

●  Topics in Domination in Graphs
   ◂  Teresa W. HaynesStephen T. HedetniemiMichael A. Henning

پایان نامه ها

●  کدهای شناسایی از اندازه مینیمم در ساختارهای شبکه ای
   ◂ محبوبه کیانی

●  تعیین کران هایی برای عدد احاطه گری منصف در گراف ها
   ◂ مجید حاجیان

●  بررسی برخی از اعداد رمزی روی گراف ها
   ◂ فهیمه یحیایی

●  احاطه‌گری شکافنده نیمه قوی در گراف‌ها
   ◂ پگاه دالوند

●  انرژی احاطه گری دوگانه و انرژی لاپلاسینی احاطه گری دوگانه در گراف ها
   ◂ فاطمه مجلل

●  کران هایی برای اعداد احاطه گری رومی،ایتالیایی و ‌-2‌رنگین کمانی یک گراف
   ◂ مریم حاجی بابا

●  عدد احاطه گری گسسته تام در گراف
   ◂ پریناز سلطان

●  کدگذاری کانال های نامتقارن با استفاده از نقاط ثابت شبکه های بولی
   ◂ افسانه عثمانی

●   تعییین کران هایی برای عدد ترنسورسال گراف
   ◂ الهه شریفی

●  ماتریس های مولد و ماتریس های بررسی توازن کدهای صحیح تعمیم یافته
   ◂ گلشن گلعلیزادهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید