اطلاعات طرح
عنواننام و نام خانوادگی
استاد 1 حميدرضا نويدي قاضياني

نام سایر همکاران : مرتضی رحمانی
تعداد اساتید : 1
عنوان طرح (فارسي) : بهينه سازي سيستم مالياتي در شرايط انحراف مالياتي
عنوان طرح (انگليسي) :

 
شاخه حوزه پژوهش :  تحقیق در عملیات و تصمیم گیری
نوع طرح : کاربردی
کد طرح :
محل اجرای طرح : دانشکده علوم پايه
محل طرح برون دانشگاهی :
زبان طرح : فارسی
تعداد صفحات : 95
کلمات کلیدی (فارسی) :
کلمات کلیدی (انگلیسی) :
 
خلاصه طرح :