جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Effect of low level He-Ne laser irradiation on the gene expression of IL-1?, TNF-?, IFN-?, TGF-?, bFGF and PDGF in rat’s gingiva
 Seyed Mohammadreza Safavi & Bahram Kazemi & Mostafa Esmaeili & Alireza Fallah & Alireza Modarresi & Maziar Mir
Lasers in Medical Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54084    1387/06/15   2008/09/05    
وضعیت اجتماعی و اقتصادی و شیوع دیابت خود گزارش شده در میان بزرگسالان در تهران: نتایج حاصل از مطالعات مقطعی بر اساس جمعیت جمعیت (Urban HEART-2)
Socioeconomic status and prevalence of self?reported diabetes among adults in Tehran: results from a large population?based cross?sectional study (Urban HEART?2)
 
Journal of Endocrinological Investigation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85321    1395/02/19   2016/05/08    
Effect of neonatal hypothyroidismon carbohydratemetabolism, insulin secretion, and pancreatic isletsmorphology of adultmale offspring in rats
 مهرداد روغنی، Farahani،Ghasemi،Roghani،Zahediasl
Journal of Endocrinological Investigation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9014    1392/09/10   2013/12/01    
دادرسیهای الکترونیکی ،ضرورتها ،الزامات وچالش ها
 ستار زرکلام
اموزه های حقوق کیفری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9018    1391/02/03   2012/04/22    
دادرسی های الکترونیکی ضرورت ها،الزامات و چالش ها
Electronic hearing needs, requirements and challenges
 ستار زرکلام
اموزه های حقوق کیفری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10267    1391/07/13   2012/10/04    
دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها
 
اموزه های حقوق کیفری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42930    1391/06/31   2012/09/21    
مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران وضعیت امروز،چشم انداز فردا
Intellectual Property in the Iranian Legal System Todays Situation, Tomorrows Outlook
 
اموزه های حقوق کیفری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137880    1384/03/30   2005/06/20    
کارکرد رقابت در اقتصاد دیجیتال بر تصمیم گیری خرید انلاین
 
دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148237    1399/04/31   2020/07/21    
A Novel DOE-Based Selection Operator for NSGA-II Algorithm
 هما امیریان، مهدی بشیری، راشد صحرائیان
دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10401    1392/12/06   2014/02/25    
شناسایی نقطه ی تغییر پله ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با روش ماکزیمم درستنمایی
 امیر حسین امیری
دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9037    1392/12/06   2014/02/25    
اولین صفحه...10011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1005 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی