جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مشتقات مورفولینی و پیپرازینی کتامین: سنتز و بررسی اثرات ضد دردی انها
New morpholine and piperazine derivatives of ketamine: synthesis and anti-nociceptive effects
 محسن خلیلی، عباس احمدی
Bulgarian Chemical Communications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10261    1393/09/20   2014/12/11    
تعیین روابط سازگاری چند ژنوتیپ و رقم بادام با روش شناسایی الل های S
Study of compatibility relationships among some almond cultivars and genotypes using of S alleles identification
 یاور شرفی، مهدی فلاح، موسی رسولی و علی ایمانی
International Journal of Nuts and Related Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10210    1393/12/20   2015/03/11    
اثرات مس و سرب بر جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم بادام
Effects of Copper and Leadon Pollen Germination Traits in Almond Cultivars
 یاور شرفی
International Journal of Nuts and Related Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10535    1393/12/26   2015/03/17    
مطالعه الل های ناسازگاری تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از اغازگرهای S-Rnase
Identification of Self- incompatibility Alleles in Some Almond Genotypes by Degenerate S-RNase Primers.
 علی کمره، یاور شرفی، علی کمره و علیرضا قنبری
International Journal of Nuts and Related Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30905    1394/06/01   2015/08/23    
تاثیر روش پیوند، سن پایه و برش زیر محل پیوند بر گیرایی پیوند گردوی ایرانی
Effect of Grafting Method, Age and Cutting Below Graft on Success of Grafting in Bud Graft in Persian Walnut (Juglans regia)
 یاور شرفی، فایزه قمری حسابی و وازگین گریگوریان
International Journal of Nuts and Related Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31772    1395/02/01   2016/04/20    
طراحی یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح چبیشف در حل مساله تخصیص بودجه
Developing an Integer Chebyshev Goal Programming Model for Budget Allocation Problem – A Case Study
 سعید خدامرادی، محمد علی شفیعا، مسلم حقی، حسین سبزیان
Applied Mathematics In Engineering, Management And Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10212    1393/08/10   2014/11/01    
ارزیابی رابطه بین کیفیت افشا و نوسان قیمت سهام در شرکت های برتر با توجه به کیفیت اطلاع رسانی در بورس اوراق بهادار از سال های 2003 تا 2012 (رویکرد مدل سازی رگرسیون)201
Evaluating the Relationship between Disclosure Quality and Fluctuation of Price Stock in Superior Companies in Terms to the Quality of Informing Listed on the Stock Exchange since 2003 – 2012 (Regression Modeling Approach)
 
Applied Mathematics In Engineering, Management And Technology
Endnote  XML  Paper ID : 105980    1392/10/11   2014/01/01    
Applying hierarchical hub location problem on perishable good distribution system
 یلدا اسمی زاده، مهدی بشیری
CIE44
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10215    1393/07/22   2014/10/14    
ارایه روش جدید برای مدیریت جریان نقدینگی پروژه با استفاده از نظریه صف
 وحید محققی، امیر حسین امیری، سید میثم موسوی
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 22 ابان 1393
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10222    1392/08/22   2013/11/13    
مطالعه نظری ساختار الکترونی و رسانندگی الکتریکی در دمای اتاق نانوسنسور Cu2O-GS و شناسایی گاز H2S
Theoretical study on electronic structure, and electrical conductance at room temperature of Cu2O–GS nanosensors and detection of H2S gas
 محمدرضا سعیدی، ابراهیم محمدی منش و مجید واعظ زاده
Computational Materials Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10226    1393/11/12   2015/02/01    
اولین صفحه...10011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1007 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی