جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مدلسازی و حل مسیله برنامه ریزی اعزام لکوموتیورانان راهاهن جمهوری اسلامی ایران
 اردشیر دولتی ملک اباد، سارا فرهادفر-دانشجو
چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه اهن-
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10631    1394/02/27   2015/05/17    
پیش گویی اپیتوپ های فضایی بخشFc ایمونوگلوبولین G انسان با استفاده از روش ایمونولوژی محاسبه ای
In silico prediction of conformational epitopes located to Fc region of human IgG
 سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی
International Congress on Blood; Diseases and Clinical Administrations
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10632    1394/02/21   2015/05/11    
بررسی رفتار لرزه ای تونل های پیچیده تاسیسات با استفاده از ازمایش میز لرزه
EVALUATION OF SEISMIC RESPONSE OF COMPLICATED UTILITY TUNNELS BY SHAKE TABLE TESTING
 علی درخشانی
7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE7)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10635    1394/02/28   2015/05/18    
ارزیابی رفتار دیوارهای خاک مسلح با ژیوسنتتیک با مدل‌سازی سانتریفوژ و مدل بزرگ مقیاس تحت اثر سربارخارجی
Evaluation of geosynthetic reinforced soil behavior under surcharge using centrifuge and large-scale models
 علی درخشانی
10th International Congress On Civil Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10634    1394/02/15   2015/05/05    
اثر زمینه ژنتیکی در مکان یابی QTL های مرتبط با تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت
EFFECT OF GENETIC BACKGROUND ON QTL MAPPING OF TRAITS RELATED TO SALINITY
 محمدحسین فتوکیان، ، ناخدا، محمدی نژاد، قره یاضی، طالعی
دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10640    1394/02/17   2015/05/07    
اثر تنش شوری بر برخی صفات رشدی و محتوای پرولین ریشه و برگ بادرنجبویه در شرایط کشت گلدانی
The effects of salinity on growth parameters and proline content of Mellissa officinalis in pot culture condition
 داریوش طالعی، رقیه دهقانی، طیبه رجبیان، عذرا صبورا
دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32055    1394/02/27   2015/05/17    
اثر تنش شوری بر برخی صفات رشدی و محتوای پرولین ریشه و برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در شرایط گلدانی
 طیبه رجبیان، رقیه دهقانی، داریوش طالعی و عذرا صبورا
دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31294    1394/02/17   2015/05/07    
بررسی اثر پایه مادری بر بنیه بذر جو تحت شرایط انبارداری طبیعی
Evaluation of the effect of maternal environment
 نسرین سادات عیسی نژاد، علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی
دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30739    1394/02/17   2015/05/07    
رسانندگی گرمایی فاز A1 ابرشاره هلیم سه
Thermal conductivity of A1 phase of superfluid 3He
 ندا ابراهیمیان
Journal of Physics: Condensed Matter
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10641    1383/12/07   2005/02/25    
برهم کنش نرمال- بوگلیوبف و محاسبه رسانندگی گرمایی فاز A1 هلیم سه
Bogoliubov-normal interaction and calculation of thermal conductivity of superfluid A1-He3
 ندا ابراهیمیان
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10642    1384/11/15   2006/02/04    
اولین صفحه...10211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1031 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی