جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر حمایت اطلاعاتی به چهره به چهره بر اضطراب مراقبین خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی
The Effect of Face to Face Information Support on the Anxiety of the Family of Hospitalized Patients in Cardiac Care Unit
 
پرستاری مراقبت های ویژه= Critical Care Nursing Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137843    1398/12/01   2020/02/20    
راهکارهای مقابله‌‌ای با استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه
Coping Strategies with Job Stress of Nurses Working in Intensive Care unit
 
پرستاری مراقبت های ویژه= Critical Care Nursing Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148201    1399/03/05   2020/05/25    
بروز حوادث ناخواسته مرتبط با تغییرات فیزیولوژیکی در طی انتقال بیماران بخشهای مراقبت ویژه
The Incidence of Adverse Events Associated with Physiological Changes during the Transfer of Patients in Intensive Care Units
 
پرستاری مراقبت های ویژه= Critical Care Nursing Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148219    1399/09/22   2020/12/12    
بررسی تبعیت از درمان دارویی در بیماران تحت انژیوپلاستی مجدد: مطالعه مقطعی
Medication Adherence in Patients Undergoing Repeat Angioplasty: A Cross-sectional Study
 
پرستاری مراقبت های ویژه= Critical Care Nursing Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159273    1400/11/02   2022/01/22    
Calculation of AC Loss for High Temperature Calculation of AC Loss for High TemperatureTwo-Dimensional Finite Element Method
 اصف قابلی جویباری، محمدرضا بسمی
International Journal of Electronics Communications and Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9337    1392/10/11   2014/01/01    
A CssA, CssB and LTB chimeric protein induces protection against Enterotoxigenic escherichia coli
 سمانه باقری، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، شهرام نظریان-معصومه ال رسول
The Brazilian Journal of Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9353    1392/10/13   2014/01/03    
To Develop and Accredit Criteria and Indicators for Administration Quality Assessment of Iran’s High Schools
 محسن فرمهینی فراهانی، علی کشاورز-زهره نصیری یوسف الیسی
International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9354    1393/03/30   2014/06/20    
اخلاق شهروندی: مقوله ای بین رشته ای
Citizenship ethics :interdisipline concept
 محسن فرمهینی فراهانی
اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9355    1393/04/01   2014/06/22    
درک پرستاران ICU از نقش خود در قبال خانواده بیماران
ICU nurses perception of their roles toward the patient’s family
 زهرا پیشنمازی، محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9597    1393/01/01   2014/03/21    
شناسایی رابطه گرایش به کارافرینی با مدیریت دانش (مطالعه موردی:شرکت بیمه البرز)
 سیداحمد حسینی، حسین رییسی-فاطمه نوروز زاده-مهدی افشار
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9359    1393/03/20   2014/06/10    
اولین صفحه...10211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1030 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی