جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

شیوع مقاومت به 15 داروی ضدمیکربی در سودوموناس ایروجینوزا جداشده از بیماران در تهران، ایران
The prevalence of resistance to 15 antimicrobial drugs in Pseudomonas aeruginosa recovered from patients in Tehran, Iran
 حوریه صادری، بساطیان، برومندی، صاحب نسق
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9477    1393/06/04   2014/08/26    
ارزیابی باکتریهای جداشده از سواب واژن در زنان در بیمارستان پارس در تهران، ایران
Evaluation of the bacteria recovered from vaginal swabs in women in Pars hospital at Tehran, Iran
 حوریه صادری، موسوی، برومندی، صاحب نسق
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9478    1393/06/04   2014/08/26    
مقایسه تست دیفوزیون سفوکسیتین و PCR ژن mecA برای شناسایی MRSA
Comparison cefoxitin disk diffusion test and PCR MecA gene for detection of MRSA
 ثاره سادات حسینی، حوریه صادری، محمد نیاکان، محمد ایمان عینی
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9865    1393/05/04   2014/07/26    
تاثیر مهاری کاملیا سینسیس روی پورفیروموناس ژینژیوالیس در بیماری های پریو دنتال
Inhibitory effects of Camellia scinces on the periodontal diseases causing anaerobic bacterium Porphyromonas gingivalis
 لیلا رحیم وندخانقشلاقی، محمد نیاکان، جلایر.رحیم وند
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30982    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر اکسید روی و نیترات نقره نانوذره بر استاف اریوس و اسینتو باکتر و سودو موناس
 الهام اسمعیلی، محمد نیاکان، اسمعیلی
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30983    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر تراکم دو گونه کدو (حلوایی و تنبل) به عنوان گیاه پوششی و ابیاری تابستانه بر برخی صفات کمی و
Effect of squash plant density and pumpkins species as a cover cropp and summer irrigation on
 حمیده امین املشی، محمدحسین فتوکیان، املشی-امیرشکاری
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9853    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر روشهای اسمو پرایمینگ بر خصوصیات جوانهزنی بذر زیره سبز
Evaluation effect of osmoprming methods on seed germination features of cumin (Cuminum cyminum
 شکوفه غلامی، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی، شکوفه غلامی، زینب کبری پیشوا
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9691    1393/06/02   2014/08/24    
واکنش رشد رویشی گندم به کاربرد مویان و کود های شیمیایی و زیستی
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، فضلی خانی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9640    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی جوانه زنی لاین های جو در مزرعه
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، شاکری مهر
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9641    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تنوع بنیه بذر لاین های جو زراعی
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، سیفی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9642    1393/06/04   2014/08/26    
اولین صفحه...10211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1040 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی