جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تاثیر عصاره الکلی گیاهان رازیانه، کاسنی و خرزهره بر کنترل عامل قارچ بذر زاد
 علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عیسی نژاد
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9644    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر عصاره الکلی بذر گیاهان انغوزه، سرخارگل و بالنگو علیه عامل قارچی
 علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، پراور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9645    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر رطوبت خاک در زمان پرشدن دانه بر بنیه بذر بالنگو شهری و شیرازی
 علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، پراور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9646    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر جیبرلین، نیترات پتاسیم، نور و خراش مکانیکی برجوانه زنی بذر گیاه دارویی تاتوره
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، بخت اور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9647    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر پوششدار کردن بذر با محلول عناصرکم مصرف بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای رشدی
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، مهدوی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9648    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر تنش خشکی و سیستم های مختلف کودی بر بنیه بذر جو
 علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عیسی نژاد
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9649    1393/06/04   2014/08/26    
اثراللوپاتی عصاره ابی بذر زیره سبز
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، بخت اور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9650    1393/06/04   2014/08/26    
اثراللوپاتی عصاره ابی بذر بالنگو و سرخارگل بر جوانه زنی و رشد علف هرز کلم و یولاف وحشی
 علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، پراور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9651    1393/06/04   2014/08/26    
اثر عصاره ابی بذر زیره سبز و رازیانه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای قدومه و کاهو
 علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عیسی نژاد
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9652    1393/06/04   2014/08/26    
اثر تیمار بخار اب داغ بر سلامت و جوانه زنی بذر ذرت
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، بخت اور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9653    1393/06/04   2014/08/26    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1041 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی