جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Enhancement of rosmarinic acid accumulation in Salvia virgata Jacq. shoot cultures using yeast extract and methyl jasmonate
 طیبه رجبیان، سمانه عطاران، پروانه ابریشم چی و سیدعلی سلامی
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31288    1394/02/22   2015/05/12    
Hairy roots induction quality on leaf explants of Salvia virgata Jacq. by various strains of Agrobacterium rhizogenes
 طیبه رجبیان، سمانه عطاران،سیدعلی سلامی و پروانه ابریشم چی
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31289    1394/02/22   2015/05/12    
(.Effects of salt stress on the pigment content of medicinal plant lemon balm (Melissa officinalis L
 طیبه رجبیان، رقیه دهقانی، داریوش طالعی و عذرا صبورا
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31290    1394/02/22   2015/05/12    
Comparision of four saponin extraction methods from leaves of Achilea wilhelmsii C. Koch
 طیبه رجبیان، مریم امیری راد، عذرا صبورا و عزت عسگرانی
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31291    1394/02/22   2015/05/12    
روش ابر تقارنی در مکانیک کوانتومی نسبیتی
Supersymmetry method in the relativistic quantum mechanics
 زهرا بخشی
بیست و دومین کنفرانس بهاره ipm
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10696    1394/02/30   2015/05/20    
معادله دیراک و حالت پایه پتانسیل های حل پذیر: روش ابر تقارنی
Dirac Equation and Ground State of Solvable Potentials: Supersymmetry Method
 زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
International Journal of Theoretical Physics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10698    1390/01/26   2011/04/15    
معادله دیراک با جرم موثر وابسته به مکان و پتانسیل های حل پذیر در معادله شرودینگر
Dirac equation with position-dependent effective mass and solvable potentials in the Schr?dinger equation
 زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10701    1390/01/15   2011/04/04    
حل رودریگز معادله دیراک برای میدان های حاصل از فرمالیسم مستر فانکشن
Rodrigues solution of the Dirac equation for fields obtained from the master function formalism
 زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
Physica Scripta
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10702    1390/10/22   2012/01/12    
روش جبر لی برای حل دقیق معادلات شرودینگر یک بعدی با جرم موثر وابسته به مکان
Lie algebra method for Exact solution of the Schrodinger equations in one dimension with position-dependent effective mass
 زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
کنفرانس فیزیک ایران 1387
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10703    1387/06/04   2008/08/25    
روش تبدیلات کانونیک و هامیلتونی های دقیقا حل پذیر با جرم موثر وابسته به مکان
Point canonical transformations method and exactly solvable Hamiltonians with position-dependent effective mass
 زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
کنفرانس فیزیک ایران 1388
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10704    1388/05/24   2009/08/15    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1043 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی