جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مطالعة تندرستی اجتماعی زنان شهر کاشان
Study of social well-being of women in Kashan
 مسعود سلمانی بیدگلی و محسن افشارنسب
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84924    1396/12/20   2018/03/11    
بررسی نسبت جادو با فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان
 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54070    1397/02/18   2018/05/08    
بررسی نسیت جادو با فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان با تاکید بر قوم بختیاری
 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54068    1396/01/19   2017/04/08    
رابطه بین سرمایه اجتماعی و ارزوهای شغلی جوانان
work aspiration study of relatedness social capital with youths
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9622    1393/03/22   2014/06/12    
بررسی رابطه دینداری با گرایش ارزشی به بدن(باریک اندامی)
study of relatedness religion with valu oriantation to ward body
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9624    1393/03/22   2014/06/12    
بررسی رابطه دینداری با ازدواج و خانواده
the study relatedness relijion with family and mariage
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9626    1393/03/22   2014/06/12    
بررسی سرمایه اجتماعی همسایگی با هویت محله ای
stuy of relatedness social capital neighbourhood with local identity
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9628    1393/03/22   2014/06/12    
مقایسه اعتماد سیاسی دربین کاربران درفضای مجازی با فضای واقعی
the stuy of political trust in the virtual and actual space
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9630    1393/03/22   2014/06/12    
مقایسه تعارض کار -خانواده بین زنان شهری وروستایی
comparing the work- family conflict between in urban and rural societies
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9632    1393/03/22   2014/06/12    
A probabilistic artificial neural network-based procedure for variance change point estimation
 علیرضا طاهری مقدم، امیر حسین امیری
Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9634    1393/11/23   2015/02/12    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1054 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی