جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تعیین موانع فردی و سازمانی اجرای طرحهای پژوهشی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شاهد
Determining the personal and organizational barriers in performing research plans from the viewpoint of students of medical sciences in Shahed University
 فرزانه شجاع شفیعی، علی دواتی، محمدحسن قوسیان مقدم
اموزش پزشکی و توسعه قزوین=The Journal of Medical Education And Development
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30814    1394/05/01   2015/07/23    
تحلیل روایت اسطوره ای منظومه ارش کمانگیر
 فریده داودی مقدم
ادب پژوهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30971    1394/06/15   2015/09/06    
الگوی خلق ارزش برند در چارچوب امیخته بازاریابی برند
Model of Creating Brand Value in the Framework of the Brand Marketing Mix
 ناصر یزدانی، فریده رضایی فرد ، احمد سرداری
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30975    1394/10/01   2015/12/22    
رابطه سبک تصمیم گیری مدیران با عملکرد سرمایه گذاری انان
Determining the Relationship between the Performance of Investment Managers with their Decision in Investment Companies of Tehran Stock Exchange based on the Sproles and Kendall Model
 امیررضا عباسی، ناصر یزدانی، محسن ناظم بکایی
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84907    1396/09/30   2017/12/21    
ارایه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری ( رویکرد تلفیقی DEA-BSC)
(A performance evaluation model for hotel industry in IRAN (DEA-BSC Integrated approach
 زهره زندیه، سعید صفری، ناصر یزدانی، مصطفی قاضی زاده
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84908    1396/12/15   2018/03/06    
بررسی تاثیر هویت جهانی مصرف¬کنندگان بر خرید محصولات خارجی در ایران
The Surveying Effects of Consumers Global Identity on External Product Purchasing in Iran
 ناصر یزدانی ، اعظم نقابی
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42464    1396/02/01   2017/04/21    
الگوی بهره گیری از عوامل پیش برنده و بازدارنده ها در شکل گیری دانشگاه کارافرین در ایران
Proposing A pattern for using accelerating factors, and barriers to formation of entrepreneurial university in Iran
 علی حسین کشاورزی، سعید صفری، محمدحسین عسکری رحمت اباد
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43009    1396/02/15   2017/05/05    
تاثیر ‌قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر توسعه بازارهای بین‌المللی شرکت‌های صادراتی
Study the Effect of Internet Marketing Capabilities on the Development Strategies of the International Markets for Export Companies
 
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105890    1397/06/31   2018/09/22    
بازنمود پدیده اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریه مبنایی
 منصوره شاه محمدمیراب ، فریده داودی مقدم
ادبیات داستانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30979    1392/10/15   2014/01/05    
ارایه یک روش پنهان شکنی از تصاویر پنهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک
 محمد پویان، حیدر باجلان، سید وهاب شجاع الدینی
ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30976    1393/03/06   2014/05/27    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1054 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی