جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی نقش مطالعات و کارکردهای علم سنجی در تحقق اهداف و اولویتهای نقشه جامع علمی کشور
Studying the Role of Scientometrics Studies and Functions in Achieving the Goals and Priorities of Irans Science Map
 
ششمین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30890    1393/08/01   2014/10/23    
جایگاه علم سنجی در مدلهای تحلیل ارتباط صنعت و دانشگاه
The position of scientometrics in the analysis models of industry and universit relation
 
ششمین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30891    1393/08/01   2014/10/23    
تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تولیدات علمی پژوهشگران
Effect of quality of work life on researchers scientific outputs
 
ششمین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30892    1393/08/01   2014/10/23    
کنترل تطبیقی مدل چندگانه مقاوم وضعیت ماهواره
 ابوالفضل شهرویی ، محمدحسین کاظمی
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30897    1393/11/20   2015/02/09    
مقایسه کنترل وضعیت ماهواره در جهت‌گیری به سمت مرکز زمین توسط دو عملگر کنترلی متفاوت
 جلال ارسی ، محمدحسین کاظمی
دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30895    1393/11/30   2015/02/19    
طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره از لحظه پرتاپ تا پایدارسازی سه محوره توسط عملگرهای مغناطیسی و چرخ عکس العملی با اعمال بارزدایی
 جلال ارسی ، محمدحسین کاظمی
دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30896    1393/11/30   2015/02/19    
پایش عملکرد پژوهشی در حوزه های مختلف علمی با تاکید بر تفاوتهای بین رشته ها
Monitoring the Research activities in the difference scientific fields with focus on the differences between disciplines
 
دومین سمینار نیازسنجی، بهره وری و ترجمان دانش در پژوهشهای نافع، بنیادی، کاربردی و توسعه ای
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30898    1392/09/20   2013/12/11    
بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه سلامت روان (38 سوالی) در ورزشکاران نخبه
Psychometric Properties of the Persian Version of Mental Health Inventory (MHI-38) in Elite Athletes
 حمید یعقوبی، سیده افروز موسوی - سیدمحمد کاظم واعظ موسوی -
مطالعات روانشناسی ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30899    1394/01/01   2015/03/21    
نقش کمال گرایی ورزشی در ابعاد سلامت روانشناختی و موفقیت ورزشی ورزشکاران نخبه
The Role of Sport Perfectionism on Psychological Health Dimensions and Sport Success in Elite Athletes
 حمید یعقوبی، سیده افروز موسوی - سیدمحمد کاظم واعظ موسوی -
مطالعات روانشناسی ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31162    1394/04/01   2015/06/22    
EVALUATION OF EFFECTS OF NEUROFEEDBACKINTERVENTION BASED ON QUANTITATIVE ELECTROENCEPHALOGRAPHY ON READING DISORDER SYMPTOMS IN CHILDREN AGE 7-12 YEARS OLD
 حمید یعقوبی، زهرا جهانگیری
International Journal of Biology,Pharmacy and Allied Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30900    1394/03/01   2015/05/22    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1055 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی