جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثر تیمارهای خراشدهی و پرایمینگبر جوانه زنی و شاخص های رشد گیاه دارویی کهورک
 خدیجه احمدی، حشمت امیدی
the first international congree of Healthy agriculture, healthy nutrition and sane society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31002    1394/06/10   2015/09/01    
بررسی تاثیر عصاره های حاصل از دانه انجره بر تست التهابی فرمالین در رت
Assessment of Urtica pilulifera L. seed extracts effects on formalin-induced inflammation in rats
 محسن ناصری، فاطمه عمادی
اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین- مشهد مقدس
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31014    1394/07/15   2015/10/07    
تیوری مولکولی اخلاط بر اساس کلام ابن سینا
Molecular theory of humors on the Word of Ibn Sina
 حسن نامدار
اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین- مشهد مقدس
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31224    1394/07/15   2015/10/07    
تیوری مولکولی اخلاط بر اساس کلام ابن سینا
Molecular theory of humors on the Word of Ibn Sina
 الهام عمارت کار، حسن نامدار
اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین- مشهد مقدس
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31225    1394/07/15   2015/10/07    
تعامل بین بیماری های قلبی عروقی و افسردگی: مقایسه طب سنتی و طب سنتی ایران.
Interactions between cardiovascular diseases and depression: a comparison of conventional medicine and Iranian traditional medicine.
 سمانه رمضانی گیوی، الهام عمارتکار، ژاله علی اصل
اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین- مشهد مقدس
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84602    1394/07/10   2015/10/02    
واکاوی فلسفه سیاسی فاضله فارابی و استنتاج دلالت های ان در تعلیم و تربیت از منظر تمدن نوین اسلامی
 محمدحسن میرزامحمدی
نخستین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31070    1394/07/16   2015/10/08    
تاثیر قانون بر گرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامس
 محمدرضا عزیزالهی
نخستین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31003    1394/07/16   2015/10/08    
استفاده از یخ خشک در حذف طعم گس میوه خرمالو
Using of dry ice for astringency removal in persimmon fruit
 اورنگ خادمی، یونس نعمتی میرک
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31006    1395/10/10   2016/12/30    
اثر پوششهای سلوفان و کیتوزان بر ویژگیهای کیفی و انبارمانی فلفل دلمهای رقم کالیفرنیا واندر
Effect of Cellophane and Chitosan Coatings on Qualitative and Biochemical Characteristics of Sweet Pepper, Cultivar “California wonder” during Storage
 میثم محمدی، مهدی صیدی و اورنگ خادمی
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64283    1396/11/27   2018/02/16    
بررسی نقش بنیادین فلسفه نظری تاریخ در تحقق تمدن نوین اسلامی
Studying the role of speculative philosophy of history in the realization of new islamic civilization
 حسین زمانیها
همایش تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31340    1394/07/16   2015/10/08    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1056 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی