جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Hypericum Perforatum Hydroalcoholic Extract Mitigates Motor Dysfunction and is Neuroprotective in Intrastriatal 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinson’s Disease
 مهرداد روغنی، زهرا کیاسالاری رینه، بلوچ نژاد
Cellular and Molecular Neurobiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31223    1394/04/08   2015/06/29    
علل پیامدها وراهبرد های مقابله با فساد اداری با نگرش سیستمی
Causes, consequences and strategies to fight corruption, with a system approach
 امیر رستگار خالد
همایش پلیس و ارتقای سلامت اداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31228    1393/08/21   2014/11/12    
بررسی مقایسه ای متغیرهای پیش بینی کننده احتمال خودکشی در دانشجویان جدیدالورود سال های 1384 و 1385 دانشگاه شاهد
 حمید یعقوبی، محمد اقادلاورپور - مرضیه سلطانی - هاجر میررفتار
چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31229    1387/03/04   2008/05/24    
مقایسه ی سلامت روان، مکانیزم های مقابله ای، حمایت اجتماعی و احتمال خود کشی و سو مصرف مواد در دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در سال 1386
 حمید یعقوبی، غلامحسین قایدی - عبداله امیدی - مسعود ظفر - شهربانو بخشی
چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31230    1387/03/04   2008/05/24    
بررسی فراوانی اعتیاد به اینترنت وارتباط ان با وضعیت روان شناختی ( دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی کاشان ( 1383
 حمید یعقوبی، عبداله امیدی - حسین اکبری
چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31231    1387/03/04   2008/05/24    
مطالعه مقدماتی اعتباریابی و تعیین نمره ی برش پرسش نامه های بر روی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شاهد GHQ- 28 و 12 ،
 حمید یعقوبی، غلامحسین قایدی - عبداله امیدی -شمس الدین کهانی - مسعود ظفر
چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31227    1387/03/04   2008/05/24    
مطالعه تعارض شغلی -خانوادگی زنان سرپرست خانوار
the study of family _work conflicts of female-headed households
 امیر رستگار خالد
همایش ملی رفاه اجتماعیدر برنامه ششم توسعه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31234    1393/09/09   2014/11/30    
مقابله و مصالحه: راهکار پرسنل بخص اورژانس به تنص های اخلاقی
moral tension: emergency ward
 محمدرضا حیدری
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31308    1393/07/30   2014/10/22    
چالشهای اخلاقی ورود سالمندان به تحقیقات
ethical challenges about elderly researchs
 محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31755    1393/07/30   2014/10/22    
بررسی نگرش و توانایی معنوی دانشجویان منتخب شهر تهران
attitude of nursing students about spritual care
 محمدرضا حیدری، سیده نوابه حسین خانی، رضا نوروززاده
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31752    1393/07/30   2014/10/22    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1078 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی