جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A New Optimization Model for Project Portfolio Selection Under Interval-Valued Fuzzy Environment
 وحید محققی، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31172    1394/04/22   2015/07/13    
A high performing meta-heuristic for training support vector regression in performance forecasting of supply chain
 بهنام وحدانی، فرزاد رضوی، سید میثم موسوی
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31173    1394/05/18   2015/08/09    
A new multi-criteria weighting and ranking model for group decision-making analysis based on interval-valued hesitant fuzzy
 حسین گیتی نورد، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31186    1394/03/15   2015/06/05    
یک رویکرد تصمیم گیری گروهی امکانی جامع برای انتخاب تامین کننده تاب اور با میانگین-واریانس- چولگی-درجه اوج و اطلاعات نامتقارن تحت عدم قطعیت فازی بازه ای
A new comprehensive possibilistic group decision approach for resilient supplier selection with mean-variance-skewness-kurtosis and asymmetric information under interval-valued fuzzy uncertainty
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85473    1398/08/08   2019/10/30    
A new interval-valued hesitant fuzzy-pairwise comparison-compromise solution methodology An application to cross-docking location planning
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85475    1396/10/18   2018/01/08    
A new interval type-2 fuzzy approach for analyzing and monitoring the performance of megaprojects based on earned value analysis (with a case study)
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106125    1397/10/11   2019/01/01    
یک متدولوژی حل توافقی - مقایسات زوجی فازی تردیدی بازه ای: کاربرد در برنامه ریزی مکانیابی انبارهای متقاطع
A new interval-valued hesitant fuzzy pairwise comparison– compromise solution methodology: an application to cross-docking location planning
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 127050    1398/06/12   2019/09/03    
یک رویکرد تحلیلی برای مواجهه با مسائل تصمیم گروهی چند معیاره در چهارچوب تئوری مجموعه های فازی نوع 2
An analysis approach to handle uncertain multi-criteria group decision problems in the framework of interval type-2 fuzzy sets theory
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137115    1398/06/11   2019/09/02    
یک مدل تصمیم جدید فازی نوع 2 برمبنای دو روش روابط اولویت نسبی مبتنی بر مبک و واسپاس (با کاربرد در برنامه ریزی نگهداری هواپیما)
A novel interval type-2 fuzzy decision model based on two new versions of relative preference relation-based MABAC and WASPAS methods (with an application in aircraft maintenance planning)
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116893    1398/04/10   2019/07/01    
A novel group decision model based on mean–variance–skewness concepts and interval-valued fuzzy sets for a selection problem of the sustainable warehouse location under uncertainty
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54027    1397/09/01   2018/11/22    
اولین صفحه...10811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1096 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14350

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی