جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

An analysis approach to handle uncertain multi-criteria group decision problems in the framework of interval type-2 fuzzy sets theory
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84626    1396/09/09   2017/11/30    
Multi-objective, multi-period location-routing model to distribute relief after earthquake by considering emergency roadway repair
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84637    1397/05/09   2018/07/31    
R&D project evaluation and project portfolio selection by a new interval type-2 fuzzy optimization approach
 V. Mohagheghi, S. M. Mousavi, B. Vahdani, M. R. Shahriari
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43140    1394/12/12   2016/03/02    
تاثیر امواج فروصوت برمحتوای لگنین دیواره در سلول های جداکشت توتون
Infrasound waves in the cell wall explants Lgnyn content of tobacco
 اباذر حاج نوروزی
اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31174    1394/05/06   2015/07/28    
مطالعه گرده شناسی بخش های Hemisphace و Plethiosphace از جنس Salvia (تیرة نعناعیان) در ایران
Pollen morphology study of Salvia sect. Plethiosphace and sect. Hemisphace (Lamiaceae) in Iran
 طیبه رجبیان، مسعود رنجبر، اعظم پاکتچی
یافته های نوین در علوم زیستی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31179    1393/12/01   2015/02/20    
بررسی مقایسه ای سه روش استخراج DNA ژنومی از نمونه های تازه و گیاکدهای برگ بومادران کوتاه دشتی
Comparison study of three methods for genomic DNA extraction from fresh and herbarium leaf specimens of Achillea wilhelmsii C. Koch
 
یافته های نوین در علوم زیستی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116875    1397/12/28   2019/03/19    
ویژگی های تشریحی ساقه و برگ در سرده Lallemantia از تیره نعناییان
The stem and leaf anatomical charactristics of the genus Lallemantia (Lamiaceae)
 
یافته های نوین در علوم زیستی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85223    1397/03/20   2018/06/10    
ارزیابی سمیت سلولی اجزای بخشسازی شده عصاره متانولی گیاه سدابی جنوبی A و 549 RAJI بر ردههای سلول سرطانی (Haplophyllum tuberculatum )
Cytotoxic evaluations of metanolic extract fractions from Haplophyllum tuberculatum against RAJI and A549 cancerous cell lines
 
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85299    1397/03/01   2018/05/22    
بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها و پروتیین جلبک Chlorella sorokiniana
 
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105936    1397/06/01   2018/08/23    
مطالعه ساختار تشریحی ساقه و برگ در برخی از گونه های تیره اویار سلام(Cyperaceae)
The study of anatomical structures of stem and leaf in some species of Cyperaceae
 معصومه اصلانی و اصغر کامرانی و طاهر نژاد ستاری
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64293    1396/10/01   2017/12/22    
اولین صفحه...10811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1097 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی