جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بازیابی اطلاعات جغرافیایی در محیط وب: مروری بر نوشته ها و ترسیم مدل مفهومی
Web Geographic Information Retrieval: Literature Review and Conceptual Model
 بهروز رسولی و سعید اسدی
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات- فصلنامه کتاب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31482    1395/11/15   2017/02/03    
ارزیابی عملکرد مراکز دانشنامه‌نگاری در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی براساس مدل منشور عملکرد (نمونه‌پژوهی: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی)
Performance Measurement of Encyclopedia Publishing Centers in Islamic Culture and Civilization Domain based on Performance Prism Model Case Study: Encyclopaedia Islamica Foundation
 
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات- فصلنامه کتاب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106070    1397/01/20   2018/04/09    
در امدی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات موسیقایی: زمینه ها، ضرورت و چالش ها
 لاله صمدی، غلامرضا فدایی
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات- فصلنامه کتاب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64349    1395/07/22   2016/10/13    
عوامل موثر بر اشتراک‌گذاری داد‌ه‌های پژوهشی: مرور پیشینه‌ها
Factors Influencing Data Sharing: Literature Review
 
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات- فصلنامه کتاب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42532    1396/07/20   2017/10/12    
بررسی تنش خشکی با استفاده از محلول مویان بر عملکرد و اجزای عملکرد دو ژنوتیپ نخود
effect of drought stress on yield and yield component using
 حجت عطایی سماق، محمدحسین فتوکیان، حبیبی
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31344    1393/12/14   2015/03/05    
ارزیابی شاخص های مقاومت به تنش خشکی در چهار ژنوتیپ نخود با استفاده از محلول مویان
evaluation of resistance to drought stress indexes
 حجت عطایی سماق، محمدحسین فتوکیان، حبیبی
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31345    1393/12/14   2015/03/05    
تغییر در رشد و برخی متابولیتهای اولیه در جلبک تک سلولی Dunaliella salina توسط شوری
Change in growth and some primary metabolites in unicellular algae Dunaliella salina by salinity
 ایت اله رضایی نودهی، رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10728    1393/12/21   2015/03/12    
افزایش پتانسیل انتی اکسیدانی و برخی متابولیتهای ثانویه توسط شوری در جلبک تک سلولی Dunaliella salina
Increase the antioxidant potential and some secondary metabolites in unicellular algae Dunaliella salina by salinity
 ایت اله رضایی نودهی، رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10729    1393/12/14   2015/03/05    
بررسی دینامیسم جمعیت و اندازه گیری سنین مختلف پورگی سنک قوزه پنبه،Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) درمزارع پنبه شهرستان سبزوار
 مجتبی لطف ابادی، حبیب عباسی پورشوشتری، لطف ابادی، مجتبی؛ عباسی پور، حبیب؛ ریوندی، امیر؛ عسکریان زاده، علیرضا
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10572    1393/12/26   2015/03/17    
ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار
 مجتبی لطف ابادی، حبیب عباسی پورشوشتری، لطف ابادی، مجتبی؛ عباسی پور، حبیب؛ ریوندی، امیر؛ عسکریان زاده، علیرضا
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10573    1393/12/26   2015/03/17    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1119 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی