جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی نوسانات جمعیت بال¬غشاییان (Hymenoptera) در ناحیه تاج میوه انار در استان قم
 حبیب عباسی پورشوشتری، رضا مهراذین، حبیب عباسی پور، سید حسین گلدانساز و علیرضا عسکریان زاده
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10574    1393/12/20   2015/03/11    
بررسی نوسانات جمعیت مراحل مختلف رشدی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در ناحیه تاج میوه انار در استان قم
 حبیب عباسی پورشوشتری، رضا مهراذین، حبیب عباسی پور، سید حسین گلدانساز و علیرضا عسکریان زاده
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10575    1393/12/20   2015/03/11    
ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره های زغال اخته به روش درون شیشه ای
 یاور شرفی، اورنگ خادمی، زهرا هادی برزندیق، علی رضا قنبری
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30747    1393/12/20   2015/03/11    
ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره¬های زغال اخته به روش درون شیشه¬ای
Evaluation of ...
 زهرا هادی برزندیق، یاور شرفی، زهرا هادی، علیرضا قنبری، اورنگ خادمی
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31086    1393/12/20   2015/03/11    
بررسی توزیع مکانی هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم معادل خاک در منطقه بختیار دشت اصفهان
study ofspatial variability of electrical conducivity and carbonat in BAKHTIAR DASHT of ESFEHAN
 نسرین سعادتی، محسن رودپیما
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31393    1393/12/20   2015/03/11    
بررسی توزیع مکانی ذرات خاک و pH خاک در منطقه بختیار دشت اصفهان
study of spatial variability of soil particles and soil pH in BAKHTIAR DASHT of ESFEHAN
 نسرین سعادتی، محسن رودپیما
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31395    1393/12/20   2015/03/11    
phospholipase d triggers a high antibody response against acinetobcterbaumanii infection in murine model
 الهه زاده حسینقلی، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
Biotechnology an Indian Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10576    1394/01/20   2015/04/09    
مطالعه تطبیقی کاربرد نقش درخت در تزیینات قرانی و اثار ایران قبل از اسلام
The Comparative Study on Role of Tree Pattern in Quranic Illuminations and Pre-Islamic Artifacts of Iran
 مریم خدام محمدی، محسن مراثی
Anais da Academia Brasileira de Ciências=Annals of the Brazilian Academy of Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10580    1393/12/01   2015/02/20    
تحلیل جامعه شناختی تجانس اثار عکاسی انتوان سوریوگین در دوره قاجار بانظریه مارکسیم با تاکید بر مجموعه عسهای « ایران از نگاه سوریوگین»
The sociological analysis in congruity between Antoine Sevruguins photographs of Iran, Qajar era and the theory of Marxism With emphasis on the published works in” Iran in Sevruguins View” book1
 شایان جابری، محسن مراثی
Anais da Academia Brasileira de Ciências=Annals of the Brazilian Academy of Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10664    1394/03/01   2015/05/22    
legal foundation of uncertain ownership in iranian law
 محمدرضا فلاح
Anais da Academia Brasileira de Ciências=Annals of the Brazilian Academy of Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42700    1394/02/11   2015/05/01    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1120 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی