جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

فلسفه اموزش و یادگیری از دیدگاه هستیاسا: رویکردی کلگرا به یادگیری انسان
 اکبر رهنما
هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31974    1395/03/01   2016/05/21    
مطالعات میان رشته ای و کارکرد ان در پیوند فلسفه و تعلیم و تربیت
Interdisciplinary Studies and its Function in the Link between Philosophy and Education
 سولماز نورابادی
هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31978    1395/02/29   2016/05/18    
مناسبات فلسفه تعلیم و تربیت و روان شناسی از غنای یافته های روان شناسی تا فرو کاهش روان شناختی مسایل تعلیم و تربیت
 
هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42492    1395/02/25   2016/05/14    
اثر تخمین پارامتر در طراحی نمودار کنترل تعداد نقص ها در واحد بازرسی با فاصله نمونه گیری متغیر
 فاطمه وکیلیان، امیر حسین امیری
اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31979    1395/02/29   2016/05/18    
اسیب DNA ناشی از کشیدن سیگار و قلیان : مطالعه ای بر روی مخاط باکال اکسفولیه
DNA damage in cigarette and waterpipe smokers: A study on exfoliated buccal cells
 مهدی دهقان نژاد، نوشین جلایرنادری
دومین همایش گشوری مطالعات میکروسکوپی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31980    1395/03/04   2016/05/24    
مقایسه فیلم نامه های جنگی نجات سرباز رایان و روز سوم ایران بر اساس یه پرده ای سید فیلد
 فریده داودی مقدم، احمد فروزانفر، هاجر ملک محمودری
همایش ملی ادبیات پایداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31982    1395/03/05   2016/05/25    
بینامتنیت قرانی در اشعار ایینی و دفاع مقدس سید علی موسوی گرما رودی
 شهلا خلیل الهی، غفار برج ساز
همایش ملی ادبیات پایداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31983    1395/03/05   2016/05/25    
کاهش دمای کوره در رشد نانولوله کربنی بسیار بلند بوسیله برانگیختگی پلاسمونی گاز فرمی الکترونی نانوخوشه کاتالیستی
Reduction of furnace temperature in ultra long carbon nanotube growth by plasmonic excitation of electron Fermi gas of catalytic nanocluster
 محمدرضا سعیدی
Physics of Plasmas
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31987    1395/03/14   2016/06/03    
یررسی اثر الکترون های محبوس یر اموان یون صوتی منفرد با استفاده از معادله Schamel
Investigation of nonextensivity trapped electrons effect on the solitary ion-acoustic wave using fractional Schamel equation
 اکبر نظری گلشن
Physics of Plasmas
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42505    1395/05/04   2016/07/25    
اثر الکترون های محبوس بر انتشار امواج یون صوتی
Effect of trapped electron on the dust ion acoustic waves in dusty plasma using time fractional modified Korteweg-de Vries equation
  اکبر نظری گلشن، سید سلمان نوراذر
Physics of Plasmas
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42503    1392/04/15   2013/07/06    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1121 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی