جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تنوع ژنتیکی صفات مرتبط با توده و وزن بذر
Genetic diversity of trait related to seed mass and weight in 2 populations of Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.)
 زهراسادات مدنی، مدنی-فتوکیان
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10692    1394/02/22   2015/05/12    
تنوع ژنتیکی سرعت و یکنواختی جوانه زنی دانه بادرنجبویه
genetic diversity of Rate and homogeneity of grain germination in Lemon Balm (Mellissa officinalis L.)
 زهراسادات مدنی، مدنی-فتوکیان
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10693    1394/02/22   2015/05/12    
تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژی در دو جمعیت بادرشبویه
Genetic diversity of morphological traits in 2 populations of medicinal plants Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.)
 زهراسادات مدنی، مدنی-فتوکیان
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10694    1394/02/22   2015/05/12    
EFFECT OF PRIMING ON GERMINATION CHARACTERISTICS OF LALLEMANTIA (LALLEMANTIAROYLEANAL.) UNDER NORMAL SALINITY
 خدیجه احمدی، حشمت امیدی
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31009    1394/06/12   2015/09/03    
Comparison of antioxidant enzyme activities between Colchicum crocifolium and Colchicum kotschyi
 طیبه رجبیان، حمیدرضا معماریان، اسیه حمیدی پور، حسن ابراهیم زاده، وحید نیکنام
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31285    1394/02/22   2015/05/12    
.Leaf anatomical characteristics of Iranian Juniperus L
 طیبه رجبیان، معماریان حمیدرضا و اسیه حمیدی پور
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31286    1394/02/22   2015/05/12    
Determination of protein contents in different organs of Colchicum varians
 طیبه رجبیان، حمیدرضا معماریان، اسیه حمیدی پور، حسن ابراهیم زاده، وحید نیکنام
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31287    1394/02/22   2015/05/12    
Enhancement of rosmarinic acid accumulation in Salvia virgata Jacq. shoot cultures using yeast extract and methyl jasmonate
 طیبه رجبیان، سمانه عطاران، پروانه ابریشم چی و سیدعلی سلامی
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31288    1394/02/22   2015/05/12    
Hairy roots induction quality on leaf explants of Salvia virgata Jacq. by various strains of Agrobacterium rhizogenes
 طیبه رجبیان، سمانه عطاران،سیدعلی سلامی و پروانه ابریشم چی
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31289    1394/02/22   2015/05/12    
(.Effects of salt stress on the pigment content of medicinal plant lemon balm (Melissa officinalis L
 طیبه رجبیان، رقیه دهقانی، داریوش طالعی و عذرا صبورا
4th national congress on medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31290    1394/02/22   2015/05/12    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1131 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی