جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

دیدگاه علامه طباطبایی درباره عینیت ارزش ها و حریت در انگیزش اخلاقی بر اساس توحید اطلاقی
objectivity of moral values and moral motivation according to absolute monotheism in Allamah Tabatabai.
 حسن مرادی
اخلاق وحیانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42650    1394/04/04   2015/06/25    
بررسی مقایسه ای اهداف تربیت اخلاقی از دیدگاه روسو و ایت االله جوادی املی؛ تطبیق دیدگاههای طبیعت گرایی و وحیانی
 
اخلاق وحیانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85350    1396/10/25   2018/01/15    
انگشت نگاری ترکیبات فنلی و فلاونوییدی در برخی گونه های مریم گلی‌(.Salvia spp) ایران با روش TLC، با رویکردکموتاکسونومی
TLC Fingerprint analysis of phenolic and flavonoid compounds in some Iranian Salvia spp., a chemotaxonomic approach
 مرضیه فتوت ، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت، عذرا صبورا، سید علیرضا سلامی و الهه سلطانی مایوان
تاکسونومی و بیوسیستماتیک- پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم پایه) سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31711    1394/09/06   2015/11/27    
حمله افغانها به ایران در منظومه عربی فصل الخطاب اثر قطب الدین محمد حسینی نیریزی
  زهرا افضلی ،طاهره اختری
همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31712    1394/07/22   2015/10/14    
بکارگیری روش اجزای محدود تطابقی در مسایل گسترش ترک با تخمین خطای ضریب شدت تنش
Modeling and Analysis of Cracks using Adaptive Finite Element Method Via Stress Intensity Factor Error Estimation
 حمید مسلمی، علیرضا حکیمی
مهندسی سازه و ساخت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31720    1394/09/03   2015/11/24    
بررسی تاثیر ابعاد، موقعیت و شکل بازشوها بر رفتار سقفهای دال بتنی دوطرفه
The Effect of Size, Position and Shape in The Behavior of Two-Way Slabs
 محمدرضا صدیقیان کاشی، حمید مسلمی، محمدرضا صدیقیان کاشی
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31721    1394/12/20   2016/03/10    
A switched beam HSRR-like antenna for on/off-body communication
 غلامرضا داداش زاده، معمارزاده - قایمی
Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31724    1394/03/09   2015/05/30    
مکان یابی خطا در خطوط انتقال با در نظر گرفتن خازن شنت خطوط
 جواد براتی، عارف درودی
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31725    1394/11/28   2016/02/17    
تشخیص خطای میله شکسته در ماشین القایی با استفاده از روش المان محدود و انالیز طیف فرکانسی
 امین درویشی، عارف درودی
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31726    1394/11/28   2016/02/17    
تحلیل موتور سنکرون اهنربای دایم خطی مبتنی بر روش اجزای محدود با رویکرد کاهش نیروی بازدارنده
 سجاد ملکی ورنامخواستی، عارف درودی
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31727    1394/11/28   2016/02/17    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1131 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14350

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی