جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

انالیز عکس های دیجیتال، روشی نوین جهت ارزیابی کیفیت ظاهری چمن های بومی و وارداتی
Digital Image analysis, new method for evaluation of turfgrass quality
 ایمان روح اللهی
کنفرانس ملی فضای سبز کم اب
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10681    1394/02/15   2015/05/05    
ارزیابی پاسخ به خشکی توت امریکایی (Maclura pommifera) به منظور استفاده در فضای سبز شهری
Study of resistance to freezing temperatures and response to drought in Maclura pomifera for urban greenspace application
 ایمان روح اللهی
کنفرانس ملی فضای سبز کم اب
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10682    1394/02/15   2015/05/05    
اعتبار و روایی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (کید اسکرین-52) در نمونه ای از دانش اموزان ایرانی
Validity and Reliability of the Health Related Quality of Life Questionnaire (Kidscreen-52) In a Sample of Iranian Students
 محمدرضا نایینیان، محمد رضا شعیری
Journal of Community Health Research
Endnote  XML  Paper ID : 10687    1393/09/29   2014/12/20    
بررسی تاثیر میزان توان و زمان پالس امواج فراصوتی بر گام انرژی ZnO کلوییدی
Investigation on the Effects of Power amount and Pulse Time of Ultrasound on the Energy Gap of the synthesized ZnO Colloid
 اباذر حاج نوروزی، رضا افضل زاده، فایزه قناتی
علوم دانشگاه خوارزمی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10688    1394/02/08   2015/04/28    
جداسازی DNA اپتامرهای تک رشته ای جهت تشخیص استریتوکوکوس پایوژنز سروتیپ M3 با تمایل و اختصاصیت بالا
 حنیف الفاویان، سیدلطیف موسوی گرگری، فرشته عتابی
اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10700    1394/03/03   2015/05/24    
شناسایی و مقایسه روش استخراج DNA در بادرنجبویه
identification and comparison of methods for DNA extraction in melissa
 زهراسادات مدنی، حشمت امیدی، محمدحسین فتوکیان، جابر کریمی، داریوش طالعی، مدنی-
اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10690    1394/03/05   2015/05/26    
تنوع ژنتیکی گروه های جغرافیایی بادرنجبویه با استفاده از نشانگر ISSR
genetic diversity of geographical populations of mellisa using ISSR markers
 زهراسادات مدنی، جابر کریمی، مدنی-فتوکیان-کریمی-طالعی
اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10691    1394/03/05   2015/05/26    
جداسازی و انالیز بیان ژن اف ار‌بی‌او‌اچ -دی در رقم باروادو و دو جمعیت چمنی منتخب فستوکای بلند جمع اوری شده در ایران تحت تنش خشکی
Isolation and expression analysis of the RbohD gene (gene encoding respiratory burst oxidase) in Festuca arundinaceae cv. Barvado and two selected accessions under drought stress
 
اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10730    1394/03/03   2015/05/24    
ارزیابی الگوی پروتیوم برگ درخت توت امریکایی (Maclura pommifera) در پاسخ به تنش خشکی
Proteome analysis of Osage orange leaf (Maclura pommifera) response to drought stress
 ایمان روح اللهی، علیرضا خالقی، روح انگیز نادری، النا مزرتی
اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10731    1394/03/03   2015/05/24    
پتانسیل های حل پذیر با جرم موثر وابسته به مکان و معادله شرودینگر با جرم ثابت
Solvable potentials with position-dependent effective mass and constant mass schrodinger equation
 زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
Acta Physica Polonica B
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10697    1388/10/20   2010/01/10    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1130 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی