جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مبانی فلسفی مرتبط با تعلیم و تربیت کودکان استثنایی
 اکبر رهنما
هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31970    1395/03/01   2016/05/21    
تربیت اجتماعی دانش اموزان از منظر فلسفه تربیتی دموکراتیک و ایدیولوژیک )شباهتها و تفاوتها(
 اکبر رهنما
هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31972    1395/03/01   2016/05/21    
تربیت دینی برای افراد با نیازهای ویژه از منظر حکمت متعالیه
 اکبر رهنما
هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31973    1395/03/01   2016/05/21    
فلسفه اموزش و یادگیری از دیدگاه هستیاسا: رویکردی کلگرا به یادگیری انسان
 اکبر رهنما
هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31974    1395/03/01   2016/05/21    
مطالعات میان رشته ای و کارکرد ان در پیوند فلسفه و تعلیم و تربیت
Interdisciplinary Studies and its Function in the Link between Philosophy and Education
 سولماز نورابادی
هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31978    1395/02/29   2016/05/18    
مناسبات فلسفه تعلیم و تربیت و روان شناسی از غنای یافته های روان شناسی تا فرو کاهش روان شناختی مسایل تعلیم و تربیت
 
هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42492    1395/02/25   2016/05/14    
اثر تخمین پارامتر در طراحی نمودار کنترل تعداد نقص ها در واحد بازرسی با فاصله نمونه گیری متغیر
 فاطمه وکیلیان، امیر حسین امیری
اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31979    1395/02/29   2016/05/18    
اسیب DNA ناشی از کشیدن سیگار و قلیان : مطالعه ای بر روی مخاط باکال اکسفولیه
DNA damage in cigarette and waterpipe smokers: A study on exfoliated buccal cells
 مهدی دهقان نژاد، نوشین جلایرنادری
دومین همایش گشوری مطالعات میکروسکوپی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31980    1395/03/04   2016/05/24    
مقایسه فیلم نامه های جنگی نجات سرباز رایان و روز سوم ایران بر اساس یه پرده ای سید فیلد
 فریده داودی مقدم، احمد فروزانفر، هاجر ملک محمودری
همایش ملی ادبیات پایداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31982    1395/03/05   2016/05/25    
بینامتنیت قرانی در اشعار ایینی و دفاع مقدس سید علی موسوی گرما رودی
 شهلا خلیل الهی، غفار برج ساز
همایش ملی ادبیات پایداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31983    1395/03/05   2016/05/25    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1147 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی