جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Naloxone Breeding Effectiveness in Rat Suffering from Nitric Oxide-induced Polycystic Ovary Syndrome
 فاطمه لک زایی ، منیژه کرمی، فاطمه لکزایی محمدرضا جلالی ندوشن
International Journal of Infertility and Fetal Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30910    1394/06/29   2015/09/20    
تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق ان با تعداد پژوهشگران این حوزه
Per capita analysis of Irans medical science journals and its adaptation to the number of researchers in this field
 
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - کتابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31064    1394/11/20   2016/02/09    
ارزیابی رابطه کیفیت انتشارات علمی و میزان هزینه کرد کشورها در تحقیق و توسعه: تحلیل خوشه ای کشورها
Assessing the quality of scientific publications related to national spending on R & D: Cluster analysis of countries
 
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - کتابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31852    1394/03/01   2015/05/22    
بررسی کمی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هییت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی
Contribution of Faculty Members in Non-Citation indexes: A Case Study in IRAN
 گل نسا گلینی مقدم، مصطفی مبلغی
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - کتابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5014    1389/09/30   2010/12/21    
بررسی بهره‌گیری پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس از وب جهانگستر (World Wide Web)
The Studying of information seeking behavior of Tarbiat Modares University researchers through World Wide Web
 
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - کتابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 719    1380/02/01   2001/04/21    
شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی بهره وری پژوهشی دانشگاههای ایران
Identification and Validation of Research Productivity Evaluation indicators of Iran Universities
 
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - کتابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42294    1394/06/31   2015/09/22    
مدل همترازسازی ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران هنر و علوم پزشکی ایران با رویکرد همسانی: مطالعه موردی: رشته‌های هنرهای نمایشی و اموزش بهداشت و ارتقا سلامت
Equating model for productivity assessments Iranian researchers in the Art & medical science with the similarity approach: Case study: performing arts and health education and health promotion
 
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - کتابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42529    1395/06/01   2016/08/22    
اولویت بندی عوامل موثر بر انتصاب مدیران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس فرایند تحلیل شبکه
Ranking of factors influencing the appointment of academic library managers at public universities in Tehran based on Analytic Network Process
 
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - کتابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106101    1397/05/15   2018/08/06    
تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق ان با تعداد پژوهشگران این حوزه
analysis of Iranian medical sciences journals and their compliance with numbers Researchers
 
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - کتابداری سابق
Endnote  XML  Paper ID : 116867    1394/12/26   2016/03/16    
تحلیل روابط میان رشتهای فناوریهای نانو، زیستی، اطلاعات و شناختی با تکنیک هماستنادی
Analysis of relationships
 
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - کتابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159529    1399/01/13   2020/04/01    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1147 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی