جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Optimal performance of the variable sample sizes Hotelling’s T2 control chart in the presence of measurement errors
 
Quality Technology and Quantitative Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85306    1398/04/19   2019/07/10    
بهینه سازی سبد پروژه های سازمان؛ رویکرد خوشه بندی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی
Optimization of Organizational Projects Portfolio - Approach Clustering and multi-criteria decision making
 
پژوهش های نوین در تصمیم گیری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85456    1397/04/01   2018/06/22    
توسعه مسئله زمانبندی پروژه چندمهارته با ظرفیت متغیر از منابع محدود در طول زمان و ارائه الگوریتم جستجوی هارمونی برای حل ان
 
پژوهش های نوین در تصمیم گیری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106419    1397/09/29   2018/12/20    
استراتژی‌های پایدار تکاملی دفاع و حمله با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان
 رحیمدل میبدی، م.، امیری، ا.، کرباسیان، م.
پژوهش های نوین در تصمیم گیری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32178    1395/05/15   2016/08/05    
بررسی و نقد دیدگاه ابن سینا در مورد خیال متصل و منفصل
Critical analyses of Ibn Sina’view about the faculty of Imagination and the Imagination world
 محمود صیدی سید محمد موسوی
پژوهش های هستی شناختی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42183    1395/06/06   2016/08/27    
پاسخ نقدهای احسائی به اثبات حرکت جوهری در حکمت متعالیه
Critical study on Ahs??s critics to the substantial motion in the transcendental philosophy
 
پژوهش های هستی شناختی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116500    1397/10/01   2018/12/22    
بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا
Critical investigation of the Razi’s critics to the creativity of the soul in the Ibn Sina’s view
 محمود صیدی سید محمد موسوی
فلسفه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42184    1394/09/01   2015/11/22    
حل تقریبی معادله دیراک در حضور مدل پتانسیل هایپربولیکی
Approximate solution of Dirac equation in the presence of hyperbolic potential model
 زهرا بخشی- محسن حافظ قران
کنفرانس فیزیک ایران 1395
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42185    1395/06/04   2016/08/25    
تاثیر امواج فروصوت بر رشد سلولهای جدا کشتتوتون (Nicotianatabacum L.cv.barley21)
The effects of infrasound on growth of the cell cultures in Nicotianatabacum
 طراوت فرهنگی، فایزه قناتی، اباذر حاج نوروزی
زیست شناسی تکوینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42188    1394/08/01   2015/10/23    
Inter-frame video forgery detection and localization using intrinsic effects of double compression on quantization errors of video coding
 
Signal Processing: Image Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42189    1395/06/11   2016/09/01    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1161 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی