جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثر دو تنظیم کننده رشد بر روی شاخه زایی مرکبات....
Effects of two PGrs on shooting....
 یاور شرفی، کاملیا لاکدشتی، وحید علوی و عالم ارا غلامی
سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصتها و چالشهای پیشرو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31083    1393/12/14   2015/03/05    
بررسی اثر BAP بر روی شاخه زایی .....مرکبات
Effects of BAP on shooting of citrus
 یاور شرفی، کاملیا لاکدشتی، وحید علوی و عالم ارا غلامی
5th international conference on economics management and agricultural science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31084    1394/04/31   2015/07/22    
بررسی دو تنظیم کننده رشد اکسین و سیتوکنین بر روی کالوس زایی و ساقه زایی مستقیم در نارنگی انشو
Effects of auxin and cytokinin on ...
 یاور شرفی، کاملیا لاکدشتی، وحید علوی و عالم ارا غلامی
5th international conference on economics management and agricultural science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31085    1394/04/31   2015/07/22    
. اثرات هورمون های جیبرلین و اکسین روی رشد ونمو گرده درخت میوه هسته دار گیلاس در شرایط درون شیشه ای
Giberelin and auxin
 یاور شرفی، مهتاب علیزاده
اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31087    1393/09/20   2014/12/11    
تعیین پروتیین قابل متابولیسم خارشتر با استفاده از روش کیسه های نایلونی در گوسفند قزل
identification of proteine .....nilone
 یاور شرفی، امیر پیری، اکبر تقی زاده و یوسف مهما¬ن¬نواز
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31088    1390/06/21   2011/09/12    
بررسی مولفه های اخلاق تدریس در اموزش عالی با تاکید بردیدگاه فیض کاشانی
 اکبر رهنما
ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31089    1394/08/14   2015/11/05    
تبار شناسی و تطبیق فلسفه مسلط بر منزلت اجتماعی در تعیین جایگاه اندیشمندان و متخصصان در جامعه اسلامی و غربی
 اکبر رهنما
ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31090    1394/08/13   2015/11/04    
تجارب زیسته متخصصان از تاثیر گذاری نظریه انتقادی تعلیم وتربیت بر برنامه های درسی دانشگاه
 اکبر رهنما، حسن نجفی
ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31091    1394/08/13   2015/11/04    
ضرورت بازگشت به پایدیا در عصر جهانی شدن اموزش عالی
 محمدحسن میرزامحمدی
ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31274    1394/07/15   2015/10/07    
بررسی تربیت دینی از دیدگاه امام خمینی ( ره ) : مبانی اصول روش های تربیتی برای تغییر اموزش عالی
 محمدحسن میرزامحمدی، سید ضیا الدین موسوی
ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31275    1394/07/15   2015/10/07    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1162 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی