جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی ارتباط بین احساس خستگی و شدت خطای پزشکی در پرستاران یک بیمارستان اموزشی
 
سلامت کار ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42696    1391/10/12   2013/01/01    
انقلاب ید امانی به ید ضمانی
 
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42699    1393/03/12   2014/06/02    
نقش اعلان اراده درانشا ایقاعات
 
اموزه های فقه مدنی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42703    1392/06/31   2013/09/22    
کارایی شکار انبوه در کنترل شب پره چوبخوار پسته، Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Oinophilidae) در باغات پسته کاشان
 نجمه فخری، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42706    1390/07/29   2011/10/21    
بررسی فونستیک مگس¬های گل (Dip.: Syrphidae) در منطقه ماکو اذربایجان غربی
 شمسا محمدزاده، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42707    1395/07/29   2016/10/20    
بررسی تنوع گونه¬ای مگس¬های گل (Dip.: Syrphidae) و رابطه ان با زیستگاه¬های مختلف در منطقه ماکو اذربایجان غربی
 شمسا محمدزاده، حبیب عباسی پور، و علیرضا عسکریان زاده
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42708    1395/07/29   2016/10/20    
اثر تلفیقی قارچ Beauveria bassiana و نماتود Steinernema feltiae بر شبپره زنبورمانند، Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) در شرایط ازمایشگاه
 سعید اذرنیا، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده و علیرضا عسکریان زاده
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42709    1395/07/29   2016/10/20    
تعیین توزیع فضایی مراحل مختلف رشدی سن گندم، Eurygaster integriceps Puton در جنوب تهران
 فهیمه سرلک، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پور و علیرضا رضازاده
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42710    1395/07/29   2016/10/20    
تزیینات وابسته به معماری امام زاد ههای شهرستان دماوند استان تهران
Architectural Decorations Holy Shrine City of Damavand ,Tehran Province.
 عطیه یوزباشی.سیدنظام الدین امامی فر
هنرهای تجسمی - هنرهای زیبا سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42797    1395/07/08   2016/09/29    
مطالعه نقوش سفال و منسوجات دوره سامانی و ال بویه در تطبیق با هنر ساسانی
 حسین شجاعی قادیکلایی-محسن مراثی
هنرهای تجسمی - هنرهای زیبا سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85013    1397/02/01   2018/04/21    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1162 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی