جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تشخیص ژنهای بیماریزایی کلستریدیوم دیفیسیل در کودکان سرطانی به روش Multiplex PCR
Detection of Virulence Genes of Clostridium difficile in Children with Cancer by Multiplex PCR
 حدیث طوافی، پرویز اولیا، طوافی، شیروانی، هاشمی، شاهرخی
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31310    1393/12/20   2015/03/11    
Species Identification of Acanthamoeba Strains Isolated from Patients Referring to Farabi Eye Reference Center Using PCR-RFLP Method
 Mir Mostafa Ghamiloui e 1 , * Zarrintaj Valadkhani 1 , Fariba Khoshzaban
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31651    1393/10/10   2014/12/31    
Immunization with 3-oxododecanoyl-L-homoserine lactone-r-PcrV conjugate enhances survival of mice against lethal burn infections caused by Pseudomonas aeruginosa
 پرویز اولیا، Golpasha، SF Mousavi، SD Siadat، S Irani
Bosnian Journal of Basic Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31313    1394/04/20   2015/07/11    
Phenotypic and Molecular Characterization of Plasmid Mediated AmpC among Clinical Isolates of Klebsiella pneumoniae Isolated from Different Hospitals in Tehran
 پرویز اولیا، Azimi A، Erajiyan GR، Talebi M، Bina M، Shojaie A، Rastegar Lari A
Journal of Clinical and Diagnostic Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31314    1394/02/30   2015/05/20    
بررسی تاثیر درمانهای غیر جراحی پریودنتال بر روی غلظت IL-22 و S100A12 مایع شیار لثه ای
Assessment of Non-surgical Periodontal Therapy on IL-22 and S100A12 Concentration in Gingival Crevicular Fluid
 
Journal of Clinical and Diagnostic Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95857    1397/09/10   2018/12/01    
اثر دیابت ملیتوس نوع 1 با وضیت پریودنتالی و دندانها
The effect of Diabetes Mellitus Type 1 on Periodontal and Dental Status
 رخساره صادقی - فریال طالقانی - سمیرا محمدی - زهرا ظهری
Journal of Clinical and Diagnostic Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43869    1396/04/10   2017/07/01    
ایا تولید نیتریک اکسید و استرس اکسیداتیو ناشی از رژیم غذایی با چربی زیاد بر عملکرد قلبی پس از انفارکتوس میوکارد تاثیر میگذارد؟
Does increased nitric oxide production and oxidative stress due to high fat diet affect cardiac function after myocardial infarction?
 Marjan Aghajani1,2, Alireza Imani1,3*, Mahdieh Faghihi1, Mohammad Reza Vaez Mahdavi2,4, Sarah Mahboubi5, Fatemeh Moradi1, Ehsan Kazemi Moghaddam6,7
International Journal of Molecular and Cellular Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84580    1396/09/10   2017/12/01    
بررسی کاربا پنماز در سویه های شدیدا مقاوم اسینتو باکتر بومانی در یک مرکز سوختگی ایران
Characterization of carbapenemases in extensively drug resistance Acinetobacter baumannii in a burn care center in Iran
 پرویز اولیا،Azimi A، Talebi M، Pourshafie MR، Rastegar Lari A
International Journal of Molecular and Cellular Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31315    1394/06/28   2015/09/19    
رابطه بین مهارت موتور و اندازه گیری های تن سنجی در شش تا دوازده سال - کودکان
Relationship between Motor Proficiency and Anthropometric Measure in Six to Twelve years - old children
 اسمعیل نصیری، Mahmoud Sheikh، Majid Vesalinaseh
Annals of Biological Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31318    1391/03/15   2012/06/04    
بررسی ارتباط بین بهره هوشی و امادگی های جسمانی
An investigation on the association of intelligence quotient (IQ) with movement fitness
 اسمعیل نصیری
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31319    1394/07/03   2015/09/25    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1176 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی