جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

The impact of self-transcendence on physical health status promotion in multiple sclerosis patients attending peer support groups
 Maryam JadidMilani, Tahereh Ashktorab, Zhila AbedSaeedi, Hamid AlaviMajd
International Journal of Nursing Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42477    1394/10/01   2015/12/22    
The effectiveness of familiar auditory stimulus on hospitalized neonates physiologic responses to procedural pain
 الهام ازرم نژاد، فروغ سرهنگی، محروز جوادی، ناهید رژه، سوزان امیر سالاری، سید داوود تدریسی
International Journal of Nursing Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43470    1395/12/30   2017/03/20    
Effect of aromatherapy massage on anxiety, depression, and physiologic parameters in older patients with the acute coronary syndrome: A randomized clinical trial
 Tahereh Bahrami , Nahid Rejeh , Majideh Heravi- Karimooi, Mojtaba Vaismoradi , Seyed Davood Tadrisi, Christina Sieloff
International Journal of Nursing Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84737    1396/10/25   2018/01/15    
Effect of systematic relaxation techniques on anxiety and pain in older patients undergoing abdominal surgery
 ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، مجتبی ویسمرادی؛ ملانی جاسپر
International Journal of Nursing Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8186    1392/06/14   2013/09/05    
A new modification to homotopy perturbation method combined with Fourier transform for solving nonlinear Cauchy reaction diffusion equation
 سید سلمان نوراذر، اکبر نظری گلشن
Indian Journal of Physics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42483    1393/11/01   2015/01/21    
Investigation of cylindrical shock waves in dusty plasma
 
Indian Journal of Physics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85498    1397/05/20   2018/08/11    
اناتومی کاربردی قسمت خلفی فک پایین
posterior atrophic mandibular bone applied anatomy
 دکتر شاهون
8th international symposium of clinical and applied anatomy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42484    1395/06/12   2016/09/02    
A modified homotopy perturbation method coupled with the Fourier transform for nonlinear and singular Lane–Emden equations
 اکبر نظری گلشن، سید سلمان نوراذر، حسن غفوری فرد، احمت یلدی ریم
Applied Mathematics Letters
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42485    1392/02/18   2013/05/08    
عکس از اب و انعکاس معنا، نگاهی به عکس های امیرحسین ذکرگو
Photography of water and reflection of meaning in the works of Amir H. Zekrgoo
 زهرا عبدالله- محسن مراثی
Socrates
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42486    1394/09/01   2015/11/22    
تحلیل تطبیقی هدف گزاری اموزش چند فرهنگی در نظام اموزش عالی ایران
 
چهارمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42487    1395/06/31   2016/09/21    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1175 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی