جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی فراوانی اعتیاد به اینترنت وارتباط ان با وضعیت روان شناختی ( دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی کاشان ( 1383
 حمید یعقوبی، عبداله امیدی - حسین اکبری
چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31231    1387/03/04   2008/05/24    
مطالعه مقدماتی اعتباریابی و تعیین نمره ی برش پرسش نامه های بر روی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شاهد GHQ- 28 و 12 ،
 حمید یعقوبی، غلامحسین قایدی - عبداله امیدی -شمس الدین کهانی - مسعود ظفر
چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31227    1387/03/04   2008/05/24    
مطالعه تعارض شغلی -خانوادگی زنان سرپرست خانوار
the study of family _work conflicts of female-headed households
 امیر رستگار خالد
همایش ملی رفاه اجتماعیدر برنامه ششم توسعه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31234    1393/09/09   2014/11/30    
مقابله و مصالحه: راهکار پرسنل بخص اورژانس به تنص های اخلاقی
moral tension: emergency ward
 محمدرضا حیدری
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31308    1393/07/30   2014/10/22    
چالشهای اخلاقی ورود سالمندان به تحقیقات
ethical challenges about elderly researchs
 محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31755    1393/07/30   2014/10/22    
بررسی نگرش و توانایی معنوی دانشجویان منتخب شهر تهران
attitude of nursing students about spritual care
 محمدرضا حیدری، سیده نوابه حسین خانی، رضا نوروززاده
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31752    1393/07/30   2014/10/22    
درک پرستاران مراقبت ویژه از مراقبت معنوی
nurses perception spiritual care
 محمدرضا حیدری
همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31728    1393/07/30   2014/10/22    
در تعیین دوره بروزرسانی مقدار مرزی و اشتراک محرمانه در شبکه های مانت
Determining Threshold Value and Sharing Secret Updating Period in MANET
 مریم زارع زاده ، محمدعلی دوستاری
Advances in Computer Science: an International Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31261    1392/10/20   2014/01/10    
C3 Effective features inspired from Ventral and dorsal stream of visual cortex for view independent face recognition
 Somayeh Saraf Esmaili, Keivan Maghooli and Ali Motie Nasrabadi
Advances in Computer Science: an International Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42425    1394/10/25   2016/01/15    
Evaluation of the immunization by hepatitis B vaccination in the laboratory staff
 محمدمهدی عطارپوریزدی
The 8th International & 13th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31271    1394/02/03   2015/04/23    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1174 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی