جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اصول طب سنتی ایرانی و جایگاه داروهای سنتی در درمان بیماری ها
Principles of Iranian Traditional Medicine and status of traditional medicine in the treatment of diseases
 محسن ناصری
داروسازی نظامی و شرایط اظطراری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43206    1395/03/08   2016/05/28    
عماد دین محمود. پیشگام در درمان اعتیاد در طب سنتی ایرانی
Emad al Din Mahmud: the pioneer of addiction treatment in Iranian traditional medicine
 فرزانه غفاری، محسن ناصری، فاطمه عمادی، فاطمه علیجانیها، موسوی زاده
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43209    1395/06/25   2016/09/15    
درمان اعتیاد و روشهای مختلف بهبودی در افیونیه
opium addiction treatment and various approaches in Afyunieh treaties
 موسوی زاده، غفاری، ناصری
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43210    1395/06/25   2016/09/15    
ارزیابی حب شفا بر سندرم قطع مرفین در موش: یک مطالعه رفتاری
Assessment of habo shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behaviroal study
 سیدمحمد نظری، محسن ناصری،اذرخش مکری، محسن خلیلی،سیدعباس هاشمی نژاد، طیبه توکلی راد، فاطمه عمادی، فاطمه علیجانیها
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43219    1395/06/25   2016/09/15    
کارازمایی بالینی برای بررسی اثرات حب شفا در درمان معتادان به مواد مخدر به عنوان یک مطالعه مقدماتی
clinical trial for examination of the effects of Hab-o shefa in opioid addiction maintenance therapy a preliminary study
 موسوی زاده، ناصری، مکری، فقیه زاده
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43220    1395/06/25   2016/09/15    
سیالواندوسکوپی و روش های ترکیبی برای کنترل سنگ های غدد بزاقی ( SE(
 فرید عباسی
یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43218    1395/10/24   2017/01/13    
رویکرد های نوین در راستای ارتقای موفقیت درمانهای اندودانتیک
State-of-the-art endodontics in line with improved treatment success
 دکتر هادی اسدیان
یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43293    1395/10/23   2017/01/12    
واکاوی تقریب و وحدت در اندیشه امام خمینی(ره) و امام موسی صدر
Unity in the view of Imam Khomeini,
 
تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه امام خمینی() و مقام معظم رهبری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43221    1395/09/29   2016/12/19    
بررسی اثر پیش تیمار نانو ذرهی دیاکسید سیلیس ) 2SiO ( و کیتوسان ) Chitosan ( بر شاخص های جوانه زنی در گیاه کرچک تحت تنش شوری
Investigated the effect of pretreatment nano-particle silicon dioxide) 2SiO (and chitosan) Chitosan (castor plant under salt stress on germination indices
 محسن سلیمانی امین 1،فاطمه کنگرانی فراهانی 2،مجید امینی دهقی 3
سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43224    1395/09/11   2016/12/01    
معرفی اسناد خطی دارالشفای استان قدس رضوی مربوط به ماه رجب از سال 1303 هجری قمری
The introduction of linear documents of Astan Quds Razavi hospital for the month of Rajab of the year 1303 AH
 حسن نامدار، محمد جوهرچی، سالم حسین زاده سورشجانی، سامی احمدی، سیه زهرا ادابی نیا
اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43232    1395/09/13   2016/12/03    
اولین صفحه...11811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1183 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی