جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Multi-objective design of View the MathML sourceX¯ control charts with fuzzy process parameters using the hybrid epsilon constraint PSO
 مهدی بشیری، مربی، اولیا، درودیان
Applied Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31506    1394/02/11   2015/05/01    
An improved evolutionary algorithm for handling many-objective optimization problems
 سمانه محمدی، علس صنیعی منفرد، مهدی بشیری
Applied Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42540    1395/07/24   2016/10/15    
Enhancing decision-making flexibility by introducing a new last aggregation evaluating approach based on multi-criteria group decision making and Pythagorean fuzzy sets
 V. Mohagheghi, S.M. Mousavi and B. Vahdani
Applied Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84628    1396/05/12   2017/08/03    
Modified variable neighborhood search and genetic algorithm for profitable heterogeneous vehicle routing problem with cross-docking
 
Applied Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106404    1397/10/11   2019/01/01    
Predicting the principal strong ground motion parameters: A deep learning approach
 
Applied Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106392    1398/01/06   2019/03/26    
A new soft computing model based on linear assignment and linear programming technique for multidimensional analysis of preference with interval type-2 fuzzy sets
 
Applied Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106282    1397/12/04   2019/02/23    
یک متدولوژی جدید تقریبی مبتنی بر فاصله وزندار شده برای تصمیمات گروهی زمانبندی جریان کارگاهی با زمان پردازش فازی با ارزش بازه ای
A new weighted distance-based approximation methodology for flow shop scheduling group decisions under the interval-valued fuzzy processing time
 
Applied Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137838    1398/12/25   2020/03/15    
یک رویکرد محاسبات نرم برمبنای زنجیره تامین برای برنامه ریزی و کنترل پروژه در کاربردهای دنبای واقعی با اعداد بازه ای
A soft computing approach based on critical chain for project planning and control in real-world applications with interval data
 
Applied Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158794    1400/03/01   2021/05/22    
طراحی کنترلر فازی برای حذف اختلال
Intelligent Fuzzy Controller Design: Disturbance Rejection Cases
 
Applied Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159542    1401/03/12   2022/06/02    
Design of a public bicycle-sharing system with safety
 احسان علی عسکری، مهدی بشیری
Computational and Applied Mathematics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31508    1394/07/11   2015/10/03    
اولین صفحه...11811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1191 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی