جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

رابطه صحیح پزشک و بیمار از دیدگاه طب سنتی ایران
The relationship between physicians and patients Iranian Traditional Medicine
 محسن ناصری، فرزانه غفاری، راضیه جعفری
سمینار ملاحظات حقوقی و اخلاقی در طب سنتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43205    1395/11/17   2017/02/05    
اصول طب سنتی ایرانی و جایگاه داروهای سنتی در درمان بیماری ها
Principles of Iranian Traditional Medicine and status of traditional medicine in the treatment of diseases
 محسن ناصری
داروسازی نظامی و شرایط اظطراری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43206    1395/03/08   2016/05/28    
عماد دین محمود. پیشگام در درمان اعتیاد در طب سنتی ایرانی
Emad al Din Mahmud: the pioneer of addiction treatment in Iranian traditional medicine
 فرزانه غفاری، محسن ناصری، فاطمه عمادی، فاطمه علیجانیها، موسوی زاده
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43209    1395/06/25   2016/09/15    
درمان اعتیاد و روشهای مختلف بهبودی در افیونیه
opium addiction treatment and various approaches in Afyunieh treaties
 موسوی زاده، غفاری، ناصری
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43210    1395/06/25   2016/09/15    
ارزیابی حب شفا بر سندرم قطع مرفین در موش: یک مطالعه رفتاری
Assessment of habo shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behaviroal study
 سیدمحمد نظری، محسن ناصری،اذرخش مکری، محسن خلیلی،سیدعباس هاشمی نژاد، طیبه توکلی راد، فاطمه عمادی، فاطمه علیجانیها
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43219    1395/06/25   2016/09/15    
کارازمایی بالینی برای بررسی اثرات حب شفا در درمان معتادان به مواد مخدر به عنوان یک مطالعه مقدماتی
clinical trial for examination of the effects of Hab-o shefa in opioid addiction maintenance therapy a preliminary study
 موسوی زاده، ناصری، مکری، فقیه زاده
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43220    1395/06/25   2016/09/15    
سیالواندوسکوپی و روش های ترکیبی برای کنترل سنگ های غدد بزاقی ( SE(
 فرید عباسی
یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43218    1395/10/24   2017/01/13    
رویکرد های نوین در راستای ارتقای موفقیت درمانهای اندودانتیک
State-of-the-art endodontics in line with improved treatment success
 دکتر هادی اسدیان
یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43293    1395/10/23   2017/01/12    
واکاوی تقریب و وحدت در اندیشه امام خمینی(ره) و امام موسی صدر
Unity in the view of Imam Khomeini,
 
تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه امام خمینی() و مقام معظم رهبری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43221    1395/09/29   2016/12/19    
بررسی اثر پیش تیمار نانو ذرهی دیاکسید سیلیس ) 2SiO ( و کیتوسان ) Chitosan ( بر شاخص های جوانه زنی در گیاه کرچک تحت تنش شوری
Investigated the effect of pretreatment nano-particle silicon dioxide) 2SiO (and chitosan) Chitosan (castor plant under salt stress on germination indices
 محسن سلیمانی امین 1،فاطمه کنگرانی فراهانی 2،مجید امینی دهقی 3
سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43224    1395/09/11   2016/12/01    
اولین صفحه...11811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1192 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی