جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی
A Survey about Relationship between Organizational Commitment and Business Excellence
 عبدالرضا بیگی نیا، سعید صفری، محمد رشیدی فرد
مدیریت و پیشرفت- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8434    1390/10/20   2012/01/10    
بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان
Studying the effect of acceptance information technology on organizational agility
 عبدالرضا بیگی نیا، سید مهدی الوانی و اصغر گلشن
مدیریت و پیشرفت- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8422    1390/10/30   2012/01/20    
موضوع و مواضع در هنر
Subject & Positions in Art
 مرتضی افشاری
دانشور- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7631    1379/04/01   2000/06/21    
تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف علمی واموزشی مقطع متوسطه اموزش و پرورش ایران
 اکبر رهنما، مهدی سبحانی نژاد
تربیت و اجتماع- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7590    1390/06/01   2011/08/23    
اسیب شناسی تربیت دینی در عصر جهانی شدن و راهکارهای تعامل پویا باان
 مهدی سبحانی نژاد
تربیت و اجتماع- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7591    1390/06/01   2011/08/23    
تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تاکید بر دلالت های تربیتی ان
 مهدی سبحانی نژاد، محسن فرمهینی فراهانی
تربیت و اجتماع- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7592    1391/06/01   2012/08/22    
بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدووین مقالات
 محمدحسن میرزامحمدی
تربیت و اجتماع- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7663    1390/03/09   2011/05/30    
تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران
 مهدی سبحانی نژاد
تربیت و اجتماع- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8541    1392/09/20   2013/12/11    
تبیین جایگاه عقل در مثنوی مولوی و دلالت های تربیتی ان
 مهدی سبحانی نژاد، محسن فرمهینی فراهانی
تربیت و اجتماع- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8542    1392/09/20   2013/12/11    
بررسی چگونگی جو حاکم بر روابط خواهر- برادری فرزندان خانواده‌های استان اصفهان
 مهدی سبحانی نژاد
تربیت و اجتماع- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8543    1392/09/20   2013/12/11    
اولین صفحه...11811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1193 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14347

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی