جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Hardware architecture for projective model calculation and false match refining using random sample consensus algorithm
 
Journal of Electronic Imaging
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43034    1395/08/15   2016/11/05    
Detecting double compressed MPEG videos with the same quantization matrix and synchronized group of pictures structure
 
Journal of Electronic Imaging
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84940    1396/12/09   2018/02/28    
محاسبه ضریب انبساط حرارتی نانولوله های کربنی تک دیواره به منظور دارورسانی و درمان گرمانوری سرطان
Calculation of Thermal expansion coefficient of carbon nanotubes in order to drug delivery and cancer photothermal therapy
 زینب مرادی، مجید واعظ زاده و محمدرضا سعیدی
چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43018    1395/09/25   2016/12/15    
تدوین ،اعتبارسنجی ، و رتبه بندی شاخص های مربی اموزش فلسفه به کودکان
 مرضیه ویسی ، محمد حسن میرزامحمدی ، اکبر رهنما
تفکر و کودک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43019    1394/11/15   2016/02/04    
The effect of personal characterstics of sales performance of Iran insurance sales representarive
 مصطفی قاضی زاده، حقیقت منفرد، بنی اسد
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43023    1395/04/15   2016/07/05    
A Comparison of Philosophical Bases and Educational Opinions of Al-Farabi and Rousseau
 Mohammad Hassan Mirzamohammadi,Rasul Mollaei,Ahmad Talie Fard ,Majid Bahrami,Mahmood Omidi
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64138    1396/02/25   2017/05/15    
Interdisciplinary Concept of strategic foresight in the trans – disciplinary of future studies : what is it and why does it matter?
 
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116826    1396/06/17   2017/09/08    
مبارزه با تروریسم: چالش ها و پاسخ ها
Combating Terrorism: Challenges and Responses
 
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85288    1397/04/26   2018/07/17    
الزامات شکل گیری قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران از نظر بین المللی اسناد
“Requirements of the Formation of Electronic Contracts in Iranian Law in In Light of International Documents”
 
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137882    1396/11/30   2018/02/19    
Minimising the total cost of tardiness and overtime in a resumable capacitated job shop scheduling problem by using an efficient hybrid algorithm
 
International Journal of Industrial and Systems Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43755    1396/02/25   2017/05/15    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1226 از 1479    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14785

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی