جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مطالعه تاثیر تاریخ کشت بر برخی صفات مورفولوژیک و رنگدانه های فوتوسنتزی و وزن تر بذر )عملکرد تک بوته( توده های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L) در شرایط اقلیمی جنوب تهران
Study the effects of planting date on some morphological and photosynthetic pigments
 نصیر ابددار، مجید امینی، حسن حبیبی، داریوش طالعی
سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43753    1395/07/03   2016/09/24    
بررسی اثر تاریخ کشت بر عملکرد واجزای عملکرد توده های زیره سبز Cuminum cyminum L در شرایط اقلیمی جنوب تهران
The effect of planting date on yield components of Cuminum cyminum
 نصیر ابددار، مجید امینی، داریوش طالعی، حسن حبیبی
دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43754    1394/06/20   2015/09/11    
تاثیر نانو کود اهن بر خصوصیات جوانه زنی و الگوی پروتیینی دو گونه از تیره نعناعیان. مجله تغذیه گیاهان باغی
Impact of Nano-Fe fertilizer on germination traits and protein pattern of three Mellisa offisinalis species
 داریوش طالعی، نسرین سرتیپ نیا، فاطمه فراهانی
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43760    1395/12/20   2017/03/10    
اثر فسفات و فسفیت در pHهای مختلف بر عملکرد، رشد و وضعیت فسفر در کلم بروکلی
Effect of phosphite and phosphate in different pH on yield, growth and P status in Broccoli
 جهانیان، طباطبایی، نصرتی
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64128    1395/12/29   2017/03/19    
اثر نسبت نیتروژن نیتراتی به امونیومی بر میزان ماده خشک و محتوی رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات بیوشیمیایی قند و پرولین اندامهای هوایی و ریشه گیاه دارویی بالنگو
Effect of nitrate to ammonium ratio on dry matter content and photosynthetic pigmentation and biochemical composition of sugar and proline of air and root organs of bango plant
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105871    1397/06/12   2018/09/03    
مطالعه کارایی جذب فسفر و برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی درخت هلو رقم انجیری در شرایط منابع و روش های مختلف مصرف کودهای فسفره
Effect of sources and application method of phosphorus fertilizers on efficiency of Phosphorus uptake and some growth and Physiological characteristics of peach
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105883    1397/09/20   2018/12/11    
اثر نسبت نیتروژن نیتراتی و امونیومی بر میزان ماده خشک و محتوی رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات بیوشیمیایی قند و پرولین اندام های هوایی و ریشه گیاه دارویی بالنگو شوری تحت) lallemantia royleana L.)
Effect of nitrate and ammonium nitrogen ratio on dry matter content and content of photosynthetic pigments and biochemical compounds of sugar and proline of air and root organs and root of Balenge and saline (Lallemantia royleana L.)
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85502    1397/07/02   2018/09/24    
Comparison of Rorschach variables based on Exners (2003) comprehensive system in the in 5-7, 9, 10, 11, 12 years old groups
 
روانشناختی و روانپزشکی شناخت =Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106186    1396/10/09   2017/12/30    
بررسی نقش اجتناب تجربه ای در پیش بینی سلامت عمومی در جمعیت غیر بالینی
Investigation the role of experiential avoidance on anticipation general health in non-clinical samples
 
روانشناختی و روانپزشکی شناخت =Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106188    1397/06/10   2018/09/01    
رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و باوروای فراشناختی با نگرانی در افراد مبتلا به نشانه های افسردگی
Shenakht Journal of Psychology and PsychiatryVol. 5/ No. 2/ Summer2018Page: 15-26The relationship of the Intoleranceof uncertaintyandworryand metacognitive beliefsin people withdepressive symptoms
 
روانشناختی و روانپزشکی شناخت =Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106322    1397/04/01   2018/06/22    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1226 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی