جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

پاتو تایپ های اشریشیا کلی در خوزستان
Diarrheagenic Escherichia coli pathotypes frequency in Khuzestan province of Iran
 
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85732    1395/09/15   2016/12/05    
غربالگری و شناسایی مشخصات ازمایشگاهی سویه های ساکارومیسس و کلوورومیسس
creening and characterization of in-vitro probiotic criteria of Saccharomyces and Kluyveromyces strains
 
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85172    1397/01/12   2018/04/01    
synthetic peptides mimicking lipopolysaccharide as a potential vaccine candidates against vibrio cholerae serogroup O1
 پورقاضی-سیدلطیف موسوی
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64361    1396/05/19   2017/08/10    
Multi-locus sequence type analysis of Shigellas pp. isolates from Tehran, Iran
 shadi shahsavan, Maliheh Nobakht, Abdolaziz Rastegar-Lari, Parviz Owlia, Bita Bakhshi
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43013    1395/07/21   2016/10/12    
انگیزه های اجرای مدیریت عملکرد تا موانع اجرا و علل عدم موفقیت همراه با نمونه ارزیابی ...
 
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،حسابداری و اقتصاد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53973    1396/06/09   2017/08/31    
بررسی عکس قضیه استروفسکی
On the converse of Ostrowski Theorem
 Rahim Alizadeh
چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53975    1396/05/31   2017/08/22    
شار ریچی مترهای شبه انیشتنی بر روی فضاهای همگن شبه ریمانی چهار بعدی
Ricci flow of Einstein-like metrics on the four dimensional pseudo-Riemannian homogeneous spaces
 Hajar Ghahremani-Gol, Asadollah Razavi
چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54022    1396/06/03   2017/08/25    
بررسی قابلیت پیش بینی مدل غیر متقارن گارچ بر روی داده های بورس تهران
Evaluating forecast performance of asymmetric GARCH models on Tehran stock exchange
 سیده نفیسه ال محمد
چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54042    1396/05/31   2017/08/22    
انتقال ژن به گیاه ذرت و باززایی جوانه انتهایی
gene transformation to maize and regeneration from shoot apex explants
 پورمند-فتوکیان-اریایی نژاد-محسن پور-شمس
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53978    1396/06/07   2017/08/29    
بررسی اثر ژنوتیپ بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاهچه های درون شیشه ای شیرین بیان
Effect of genotypes on morphological characteristics of Licorice under in vitro condition
 
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85425    1396/06/07   2017/08/29    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1226 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی