جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بهبود روش اجزای محدود بسط یافته در انالیز مسایل ترک با تولید مجدد شبکه
Improving the extended finite element method in the crack problems via the remeshing process
 
مهندسی عمران فردوسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54018    1397/06/31   2018/09/22    
ارزیابی دقت روش طیف ظرفیت و روش طیف ظرفیت بهبود یافته در تعیین عملکرد لرزه ای قا بهای بتنی
 مهدی ایزدپناه، علیرضا حبیبی
مهندسی عمران فردوسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64320    1392/02/01   2013/04/21    
ارزیابی الگوی بارگذاری مستطیلی در تحلیل غیر خطی پلهای با عرشه مختلط تحت اثر بار انفجار
 علیرضا حبیبی، نیما خالدی
مهندسی عمران فردوسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64304    1394/02/01   2015/04/21    
اثر تغییر طول مسلح کننده¬ها بر فشار جانبی در دیوارهای خاک مسلح دوطرفه
Effect of reinforcement length variation on lateral pressure in back to back mechanically stabilized earth wallٍ
 سروش نظریان، علی درخشانی
کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53961    1396/05/25   2017/08/16    
تعیین جانمایی مناسب مسلح کننده¬ها در دیوار خاک مسلح پشت¬به¬پشت
Determining the suitable layout of reinforcement in back-to-back mechanically stabilized earth walls
 سروش نظریان، علی درخشانی
کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53962    1396/05/25   2017/08/16    
استنتاج معادلات جدید پیش‌بینی بیشینه شتاب زمین (PGA) در اثر زلزله های ناشی از گسل‌های امتدادلغز
Deriving new peak ground acceleration prediction equations for earthquakes caused by strike-slip faults
 علی درخشانی، علی صابری
کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53963    1396/05/25   2017/08/16    
بررسی میزان مهارتهای اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار فهرست مهارتهای اخلاقی
Evaluation of moral skills of undergraduate dental students at Shahed University using a questionnaire
 
اخلاق زیستی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64460    1396/05/15   2017/08/06    
Psychological predictors of single and recurrent major depressive episodes
 K. Wilhelm*, G. Parker, J. Dewhurst-Savellis, A. Asghari
Journal of Affective Disorders
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43833    1378/08/20   1999/11/11    
Impact of Green tea intake on clinical improvement in Chronic Periodontitis: a Randomized Clinical Trial
 
Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85420    1397/01/12   2018/04/01    
اثر انتی باکتریال عصاره ابی و الکلیMyrtus communis بر باکتری های Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis و Prevotella intermedia
The antibacterial effect of aquatic and methanolic extract of Myrtus communis on Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis and Prevotella intermedia
 
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85583    1397/05/15   2018/08/06    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1225 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی