جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Single Trial Estimation of Peak Latency and Amplitude of Multiple Correlated ERP Components
  Mojtaba Ranjbar,Mohammad Mikaeili,Anahita Khorrami Banaraki
Journal of Medical and Biological Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54112    1396/05/02   2017/07/24    
انگیزه و استراتژی های یادگیری دانشجویان پزشکی در دانشگاه شاهد
Medical students motivation and study strategies in shahed university
 زهراجوهری-فریبا حقانی - سپیده جمشیدیان-اشرف پیراسته
first international conference on medical education
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43338    1391/01/15   2012/04/03    
A Self-starting Control Chart for Monitoring Binary Response Profiles
 Khosravi, P., Amiri, A.
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43339    1395/12/04   2017/02/22    
طراحی اقتصادی نمودار کنترل ماکسیممِ میانگین و انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
 احمدی، دریاباری، امیری، ا.
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43340    1395/12/04   2017/02/22    
یک مدل ریاضی توسعه‌یافته جدید برای انتخاب پورتفولیو پروژه‌ها با در نظر گرفتن قابلیت شکست پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری مجدد
 فرشاد بویری، سید میثم موسوی
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43348    1395/12/04   2017/02/22    
بهینه سازی زمانبندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارها
 
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43349    1395/12/04   2017/02/22    
A New Decision Model Based on Interval Valued 2-Tuple Linguistic Preferences for Evaluating Green Suppliers Performance
 N. Foroozesh, R. Tavakkoli-Moghaddam, S. Meysam Mousavi
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43350    1395/12/04   2017/02/22    
تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرایندهای مالی GARCH )مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلار به ریال(
 دورودیان، م.ه.، ولیا، م.ص.، صادقی، ح.ا. امیری، ا.
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43463    1395/12/04   2017/02/22    
A Selective Covering-Inventory-Routing problem to the location of bloodmobile to supply stochastic demand of blood
 الهه قاسمی، بشیری
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64266    1395/12/04   2017/02/22    
Some notes on the isolate domination in graphs
 
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105967    1396/09/16   2017/12/07    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1225 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی