جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Aromatherapy massage versus reflexology on female elderly with acute coronary syndrome
 
Nursing in Critical Care
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43723    1396/03/14   2017/06/04    
بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت نابین عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های اسفرزه
correlation and path analysis between grain yield and yield components in plantago genotypes
 ارشدی-فتوکیان
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43724    1396/02/21   2017/05/11    
تجزیه ژنتیکی تعدادی از صفات فنولوژیک و مرفولوژیک در ژنوتیپهای کلزا با استفاده از تلاقی لاین در تستر
genetic analysis of some phenology and morphological traits in rapeseed genotypes using line by tester cross
 ارشدی-فتوکیان-اوغان
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43725    1396/02/21   2017/05/11    
بررسی تاثیر بسته بندی حاوی نانوذرات در کاهش سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه خرمالو در انبار سرد
 فهیمه نصر، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی و اورنگ خادمی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53990    1396/02/21   2017/05/11    
کاربرد بسته بندی مختلف در کاهش تنفس و افزایش ماندگاری میوه خرمالو
 فهیمه نصر، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی، اورنگ خادمی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53991    1396/02/21   2017/05/11    
اثر بسته بندی پلی اتیلن و انبارداری سرد بر کیفیت نگهداری و عمر انبارمانی میوه خرمالو
 فهیمه نصر، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی، اورنگ خادمی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53992    1396/02/21   2017/05/11    
فرمولاسیون کرم گیاهی خرفه
Formulation of Herbal Cream of Portulaca oleracea (Purslane)
 حسین دهقان، سیدجلال طباطبایی و داریوش طالعی
13th Asian Societies of Cosmetic Scientists Conference 2017
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43733    1396/02/25   2017/05/15    
Portfolio selection with fuzzy synthetic evaluatio and genetic algoritm based on performance prespective
 محسن ناظم بکایی ،حمید نایب پور
Industrial Engineering & Management Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84739    1396/09/20   2017/12/11    
تحلیل توزیع پتانسیل الکتریکی در بافتهای مغزی در اثر تحریک الکتریکی عمقی مغز با روش اجزا محدود
 مریم السادات علویان خلیل اباد، رسول مهدوی فر، سجاد محمدعلی نژاد
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی پزشکی و سیستم های سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43739    1395/08/06   2016/10/27    
Dual function of proanthocyanidins as both MMP inhibitor and crosslinker in dentin biomodification —A literature review
 ازاده بلالایی- محمد باقر رضوانی- مهشید محمدی بصیر
Dental Materials Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84606    1396/02/11   2017/05/01    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1224 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی