جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Reducing As availability in calcareous soils using nanoscale zero valent iron
 پریسا اذری ، امیر بستانی
Environmental Science and Pollution Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43934    1396/03/11   2017/06/01    
An optimal autonomous microgrid cluster based on distributed generation droop parameter optimization and renewable energy sources using an improved grey wolf optimizer
 Hamed Moazami Goodarzi , Mohammad Hosein Kazemi
Engineering Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43942    1396/05/16   2017/08/07    
ارزیابی هیستولوژیک پالپ دندان شیری پس از پوشش مستقیم پالپ با بیو اکتیو گلاس و MTA
Histological evaluation of primary teeth pulp following direct pulp capping with Bioactive Glass and Mineral Trioxide Aggregate
 رزا حقگو- ترانه فقیهی
شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43943    1396/04/20   2017/07/11    
Adaptive output feedback attitude control of a LEO satellite under angular velocity constraints
 Abolfazl Shahrooei, Mohammad H. Kazemi
25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43944    1396/02/14   2017/05/04    
نرخ امن مجانبی شبکه های مخابراتی بیسیم غیر متمرکز
The Asymptotic Secrecy Rate of Decentralized Wireless Networks
 حوریه قربانی، سروش اخلاقی، سید علی خدام حسینی
25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85114    1396/04/11   2017/07/02    
بررسی میزان تکثیر سلولی در ACC و PLGA با استفاده از AGNOR
Evaaluation of cell proliferation in ACC and PLGA by using AgNor
 
چهارمین همایش کشوری اسیب شناسی دهان، فک و صورت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53976    1396/05/12   2017/08/03    
مقایسه رنگ های هماتوکسیلین-ایوزین، رتیکولین و پریودیک اسید شیف در نمایش غشای پایه کارسینوم سلول سنگفرشی دهان
 دکترنوشین جلایر نادری
چهارمین همایش کشوری اسیب شناسی دهان، فک و صورت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43947    1396/05/10   2017/08/01    
Malignant transformation potential of oral lichen planus; Review and update
 مصطفی اسماعیلی-زهرا عموزاد خلیلی
چهارمین همایش کشوری اسیب شناسی دهان، فک و صورت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64219    1396/05/10   2017/08/01    
The removal of lead and nickel from the composted municipal waste and sewage sludge using nanoscale zero-valent iron fixed on quartz
 پریسا قاسم زاده ، امیر بستانی
Ecotoxicology and Environmental Safety
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53948    1396/04/05   2017/06/26    
Representation of Coherence in the Story of Ibrahim (Peace be Upon him) based on Discourse Semantics Sign Analysis
 فریده داوودی مقدم،ثریا قطبی
Global Journal of Human-Social Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84964    1397/01/13   2018/04/02    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1223 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی