جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

برزرسی رابطه بین ارزشهای عرفی ومدرن
.Investigate the relationship between modernist and secular
 
Journal of Fundamental and Applied Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85353    1397/04/19   2018/07/10    
Studying the effect of perceptual errors on the decisions made by the investors by effectiveness of information in Tehran Stock Exchange Company
 ناصر یزدانی، یوسف مشتاقی
Journal of Fundamental and Applied Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64352    1396/05/17   2017/08/08    
حقوق
various forms of cooperation in the creation of computer programs or software and colleagues rights(study of lran
 
Journal of Fundamental and Applied Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54056    1395/10/18   2017/01/07    
Studying privacy in electronic voting protocols and comparing its methods of provision
 میثم پورمنفردعظیمی، محمدعلی دوستاری
Journal of Fundamental and Applied Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42763    1395/01/02   2016/03/21    
تشخیص صحیح و طبقه بندی اریتمی های بطنی با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی
ACCURATE DETECTION AND CASSIFICATION OF VENTRICULAR ABNORMAMLITIESS USING MORPHOLOGICAL FEATURES
 محمد پویان، فاطمه اخوندی
Journal of Fundamental and Applied Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42655    1395/02/26   2016/05/15    
انواع مختلف همکاری در ایجاد رایانه حقوق برنامه ها یا نرم افزارها و دانشکده ها (مطالعه ایران و قانون اروپا)
VARIOUS FORMS OF COOPERATION IN THE CREATION OF COMPUTER PROGRAMS OR SOFTWARE AND COLLEAGUES RIGHTS(STUDY OF IRAN AND EUROPEAN LAW)
 
Journal of Fundamental and Applied Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137908    1395/11/27   2017/02/15    
predictors of qol in iranian heart failure patients
 
پنجمین کنفرانس بین المللی نارسایی قلبی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32036    1395/02/15   2016/05/04    
¬¬Evaluation of the Effects of Priming and Cultivation Date on Quantity and Quality Performance of Cumin (Cuminum cyminum L.) Medical Plant
 میلاد همتی، حشمت امیدی
International Journal of Agriculture and Biosciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32040    1395/04/08   2016/06/28    
حل دقیق معادله دیراک درحضور پتانسیل عمومی هارتمن به کمک متغیرهای فوق هندسی
The soloution of Dirac equation in the presence of Hartmann general potential by using hypergeometric variables
 زهرا بخشی، محسن حافظ قران
بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32044    1395/02/29   2016/05/18    
THE ANALYSIS OF ENVIINCIPLES OF HUMAN GEOGRAPHY (CASE STUDY: IRANIAN CARPET) RONMENTAL EFFECTS ON THE DESIGN AND PRODUCTION OF ARTS IN USE, BASED ON PR
 مجیدرضا مقنی پور، مجید رضا مقنی پور- محسن مراثی
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32106    1395/04/05   2016/06/25    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1228 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی