جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Comparative effect of chemical and botanical pesticides on the first nymph instar of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona and its predator, Chilocorus bipustulatus ladybird in the field conditions
 Jalil Eshaghi sani, Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour and Behnam Amiri
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53999    1396/06/11   2017/09/02    
Parasitoids wasps of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona in Kiwi orchards of east of Mazandaran
 Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Jaber Karimi and Alireza Askarianzadeh
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54000    1396/06/11   2017/09/02    
Seasonal fluctuations of the peach twig borer, Anarsia lineatella Zeller in Ben County, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran
 Anis Aboutalebian, Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour and Nastaran Hassanzadeh
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54001    1396/06/11   2017/09/02    
Damage evaluation of the citrus leaf miner, Phyllocnistis citrella on different citrus cultivars in the north of Iran
 alil Eshaghi sani, Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour and Behnam Amiri
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54002    1396/06/11   2017/09/02    
Temperature dependence of the functional response of the common green lacewing, Chrysoperla carnea on the black citrus aphid, Toxoptera aurantii and the green citrus aphid, Aphis spiraecola
  Amir Hossein Toorani, Jalil Eshaghi sani, Habib Abbasipour, Behnam Amiri and Saeid Heydari
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54003    1396/06/11   2017/09/02    
Crop loss assessment of tomato leafminer Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in Hamedan province
 Elahe Rostami, Hossein Madadi, Habib Abbasipour and Hossein Allahyari
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54004    1396/06/11   2017/09/02    
فناوری گراوسیس راه حلی هیدرولوژیکی برای کنترل پدیده بیابان زایی و گردو غبار
 حبیب عابدی باباحیدری، روح ا.. فتاحی، داود نامدار خجسته، زهرا صمیمی شلمزاری
دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54006    1396/04/20   2017/07/11    
ریزازدیادی و انطباق گیاهچههای ریزازدیادی شده گلابی نطنزی (Pyrus communic cv. Natanziبا محیط برون شیشه ای به کمک قارچ میکوریزا
Micro Propagation and Adaptation of Seedlings Natanzi Pear (Pyrus communis cv. natanzi) with Mycorrhizal Infection
 عظیمه حاجی صادقیان، ایمان روح اللهی، زهرا کهریزی، عبدالله هاشمی، ایت الله رضایی
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54019    1396/06/16   2017/09/07    
تعیین دز مناسب اشعه گاما در خرفه به منظور القا جهش مصنوعی
Determination of Suitable Dose of Gamma Rays on Purslane (Portulaca Oleracea L.) for Induced Mutation
 
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54011    1396/06/13   2017/09/04    
بررسی خواص انتی اکسیدانی، میزان اسید اسکوربیک و فنل کل در نسترن زرد ایرانی و نسترن معمولی جمع اوری شده از اذربایجان غربی
Antioxidant activity, total polyphenol and ascorbic acid contents of Persian yellow rose and dog-rose collected from West Azarbaijan province-Iran
 زهرا نورعلی زاده، شاهپور خانقلی و اورنگ خادمی
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54080    1396/06/13   2017/09/04    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1228 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13337

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی