جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Investigating the Effects of Technology on Nastaliq Script
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106301    1397/06/10   2018/09/01    
Metal Decorations of Door of Saheb al-Amr Mosque in Tabriz: Azerbaijan Folk Art from Qajar Era
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106429    1398/01/17   2019/04/06    
The Effect of Environmental Graphics on the Attractiveness of Museums Interior Architecture
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106073    1396/09/10   2017/12/01    
A Comparative Study of Safavid Fabric Designs with Miniatures in School of Second Tabriz (With a focus on the Works of Sultan Mohammad, Mir-Musavvir and Mir-Sayyid Ali)
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106030    1397/10/06   2018/12/27    
بازنویسی تاریخ و بازسازی جغرافیای ایران فرش دستباف در قرون اولیه هجری
Rewriting of the History and Rebuilding of Geography of Irans Handmade carpet in the First centuries A.H
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106071    1396/12/10   2018/03/01    
Body Performance Analysis in Interactive Art Based on Maurice Merleau-Ponty’s Views
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85282    1397/04/23   2018/07/14    
مطالعه تطبیقی بازتاب متون ادبی حماسی در اثار نگارگری قدیم و معاصر ایران
Comparative Study of the Themes of Ferdowsi’s Shahnameh in Old and Contemporary Iranian Miniatures
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116614    1397/09/10   2018/12/01    
بررسی تحلیلی بافت در اثار نقاشان معاصر ایران(سی سال اخیر)
Influence and Application of Texture in the Works of Contemporary Iranian Painters (From 1987 to 2017)
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116615    1397/12/10   2019/03/01    
تفسیر اثار هنری در مینیاتورهای ایرانی و حماسی معاصر
Artwork Interpretations in Old and Contemporary Epic Iranian Miniatures
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116673    1398/03/20   2019/06/10    
بررسی جایگاه هویتی اسطوره در نقاشی معاصر ایران با تمرکز بر ارای کارل گوستاو یونگ
Examining the Identity Position of Myth in Contemporary Iranian Painting Regarding Carl Gustav Jungs Ideas
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116861    1398/04/09   2019/06/30    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1247 از 1448    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14472

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی