جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی دانش تغذیه ایی و رزیم غذایی بیماران تحت همو دیالیز
Assessment of knowlege of nutrition and diet in patients undrgoing hemodialysis
 فاطمه رحیمی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، رامین تاج بخش
the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42626    1395/05/11   2016/08/01    
THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA TYPES WITH GIRLS’ KNOWLEDGE, PERCEPTIONS AND BEHAVIORS ABOUT FOOD SAFETY
 Nahid Kholdi1, Ashraf Pirasteh2, Kobra Khajavi3
the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42274    1395/06/17   2016/09/07    
اثر تیمار پوتریسین بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘
The effects of putrescine treatment on the yield and quality of strawberry fruit cv. ‘Camarosa‘
 اورنگ خادمی ، علی اکبری
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42281    1395/06/24   2016/09/14    
اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات کیفی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
The effect of foliar application of anti-transpiration compound and potassium on some qualitative characteristics of strawberry (cv. Camarosa) in hydropanics system
 مریم فرجی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42283    1395/06/24   2016/09/14    
اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات رویشی و زایشی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
The effect of foliar application of anti-transpiration compounds and potassium on some vegetative and reproductive characteristics of strawberry (cv. Camarosa) in hydropanics system
 مریم فرجی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42284    1395/06/24   2016/09/14    
اثر اسیدامینه پرولین و امواج فراصوت بر کالوسزایی و جنینزایی بدنی از ریز نمونه میانگرهی ساقه در انگور رقم کندری
The effect of proline and ultrasound on callus induction and somatic embryogenesis from explants internode stem cultivar Kondori
 یوسف فرخزاد 1*، ایتاله رضایی 2، یاور شرفی 3 و ایمان روحالهی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42285    1395/06/24   2016/09/14    
جنین زایی بدنی و عوامل موثر بر ان، مطالعه ی موردی گیاه انگور
Factors affecting of somatic embryogenesis, the study of grape plant
 یوسففرخزاد 1*، ایتاله رضایی 2، یاور شرفی 3 و ایمان روح الهی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42286    1395/06/24   2016/09/14    
اثر محلول پاشی برگی گلوکز بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
The effect of glucose foliar application on some characteristics quality and vegetative strawberry cultivar Camarosa
 مینا مولایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42287    1395/06/24   2016/09/14    
اثر محلول پاشی برگی مونو پتاسیم فسفات بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
The effect of Mono-potassium phosphate foliar application on some characteristics quality and vegetative strawberry cultivar Camarosa
 مینا مولایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42288    1395/06/24   2016/09/14    
بررسی بیوانفورماتیکی ژن‌های خانواده‌ی عوامل رونویسی WRKY در گندم
In Silico Analysis of the WRKY Transcription Factors Gene Family in Wheat
 غفار خضری، زهرا سادات شبر،امیر محمد ناجی
فن اوری زیستی در کشاورزی- پژوهش کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42293    1394/12/01   2016/02/20    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1247 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی