جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی بیان DNA واکسن کایمری علیه بروسلا در شرایط IN vitro
 ستاری-موسوی-امانی-نظریان
کنگره ملی پژوهش و نواوری و زیست فناوری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43668    1396/02/07   2017/04/27    
ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای کشت ابی گندم، جو و یونجه
Qualitative and quantitative land suitability evaluation for irrigated wheat, barley and alfalfa in Faruj region of Northern Khorasan province
 جواد رحمانی و حسین ترابی گل سفیدی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53964    1395/12/18   2017/03/08    
ارزیابی کمی و اقتصادی تناسب اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، ذرت علوفه ای و چغندرقند
Quantitative and economical land suitability evaluation for potato, tomato, forage maize and sugar beet in Faruj region of Northern Khorasan province
 جواد رحمانی و حسین ترابی گل سفیدی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53966    1395/12/18   2017/03/08    
مقایسه نتایج ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت ابی گندم، جو و یونجه تحت ابیاری غرقاب و تحت فشار (مطالعه موردی: شهرستان فاروج)
Comparison of qualitative land suitability classes for irrigated wheat, baeley and alfalfa in surface and pressure irrigation (case study: Faruj township)
 جواد رحمانی و حسین ترابی گل سفیدی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53967    1395/12/18   2017/03/08    
اثر محلول پاشی اسید هیومیک و رژیمهای مختلف ابیاری بر برخی صفات کمی و کیفی توده-های زیره سبز (Cuminum cyminum L. )
Effect of foliar application of humic acid
 امین محمدی-امینی-فتوکیان
هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43614    1395/12/15   2017/03/05    
اثر کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزا عملکرد توده¬های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم¬های مختلف ابیاری
application of humic acid
 امین محمدی-امینی-فتوکیان
هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43615    1395/12/15   2017/03/05    
اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های کمّی و کیفی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌های مختلف ابیاری
Effects of humic acid foliar application on the quantitative and qualitative
 
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85390    1397/03/15   2018/06/05    
ارزیابی روند تغییرات جذب غلظت دو عنصر سرب و روی در سه نوع سبزی در مزرعه سبزیکاری روستای دیزج اباد استان زنجان
 سیده زهرا حسینی، عبدالامیر بستانی
دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64166    1395/02/22   2016/05/11    
تولید نانو کود و مقایسه اثر منابع مختلف کودهای بور بر غلظت بور در گیاه دارویی زیتون
 مریم طاهریان ، امیر بستانی
اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64163    1396/02/07   2017/04/27    
بررسی امکان بهبود هدایت هیدرولیکی و نسبت جذب سدیم خاک با استفاده از مواد الی سنتزی و طبیعی )مطالعه موردی: دشت عتابیه، خوزستان(
 هناحویزاوی ،علیرضا جعفرنژادی ، محسن رودپیما ، ناصر دواتگر و عبداالامیربستانی
پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64222    1396/06/06   2017/08/28    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1248 از 1286    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 12852

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی